• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Nilgün DALKESEN
    İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  • Tarih: 1 Haziran 2017

Ebu Said Han’ın 1335 yılında ölümünden sonra, hâlihazırda yerine geçecek bir erkek evladı olmadığı için İlhanlı devletinde siyasi ve sosyal bir kargaşa oluştu. İlhanlı tahtına göz koyan emirler Cengiz Han soyundan prensleri tahta çıkardıkları kukla hanlar aracılığı ile birbirleriyle siyasi ve askeri mücadeleler içine girdiler. Bu ortamda başta Ebu Said’in kız kardeşi Satı Beg olmak üzere hanedanlık kadınları, İlhanlı hanedanlığının gerçek temsilcileri olarak siyasi ve askeri gelişmeleri etkilediler hatta çoğu zaman yönlendirdiler. Pek çok güçlü emir, yanlarına Cengiz Han soyundan hanları almalarına rağmen, Satı Beg ’in onayını olmadan başarılı olamadılar. Bunda şüphesiz Orta Doğu coğrafyasında İlhanlı hanedanlığına mensup olan halkın, özellikle de orduların savaşçı gücünü oluşturan Türk-Moğol topluluklarının Cengiz Han soyundan gelen bütün hanlara değil, İlhanlı hanedanlığına olan sadakatleri çok etkili olmuştur. İşte bu hanedanlığın temsilcisi olması Satı Beg’in cinsiyetinden daha önemli olmuş ve bu ara dönemde siyasi ve askeri gelişmelerde çok etkili olmuştur.

Sati Beg, Ebu Said, İlhanlı, Moğol kadını, Çobaniler

Nilgün DALKESEN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi