• Birincil Dil: Türkçe

 • Konu:  Kadın Araştırmaları

 • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

 • Yazar/lar: Linn Egeberg HOLMGREN
  Department of Social Work, Stokholm Üniversitesi, Stokholm, İsveç ve Department of Sociology, Lund Üniversitesi, Lund, İsveç

  Jeff HEARN  
  Centre for Feminist Social Studies, Örebro Üniversitesi, İsveç; Huddersfield Üniversitesi, Birleşik Krallık ve Hanken School of Economics, Helsinki, Finlandiya

  Gökçesu AKŞİT  
  Maltepe Üniversitesi

  Berfin VARIŞLI  
  Maltepe Üniversitesi

 • Tarih: 1 Haziran 2017

Bu makale toplumsal cinsiyet, cinsiyet eşitliği ve feminizmle ilgili erkeklerin değişen cinsiyet-bilinçli pozisyonlarının analizi ile feminizmdeki “Erkek Sorunu”nun bazı bağlamlarını anlatmaktadır. Önceki çalışmaların üzerine feminist literatürdeki teorik modellerin birleşimleri, mikro-sosyolojik bir kavram olan “geçiş”le passing birlikte konulmuştur. Ayrıca erkeklerin cinsiyet-bilinçli-olmayan pozisyonları da incelenmiştir. Makale en temelde erkeklerin kendilerini radikal yahut yapıbozumcu yollarla “feminist” ya da benzeri olarak tanımladıkları pozisyonlarındaki teorik ve pratik karmaşalar, çelişkiler ve muğlaklıklar üzerinde durmaktadır. Bunu yaparken bir İsveç görüşme verisi kullanılmıştır. İsveç, cinsiyet eşitliği meselesinde nitelikli toplumsal fikir birliği olması ve erkeklerin feminizmle ilişkilerinin geniş bir şekilde olumlu yer tutması nedeniyle özellikle ilgi çekici görülmüştür. Son bölümde yazarlar, erkekler\erkeklikler analizleri ile feminizmlerin çok boyutluluğu arasında ileri diyaloğun gelişmesine olan ihtiyacı ve erkeklerin farklı pro feminist pozisyonlarının değerlendirilmesi için farklı sosyal çevrelerin teorik etkilerini inceleyen ampirik çalışmaların sayısının daha fazla olmasının gereğini savunmuşlardır. Burada sunulan çerçevenin amacı, erkeklerin feminizmle ilişkileri gibi anlaşılması oldukça zor, nüansları olan ve yerleşik bir anlayış için teorik, analitik ve politik anlamda ileri olanaklar sunmaktır.

Feminizm, Cinsiyet Eşitliği, Erkekler, Erkeklik, Geçiş, Pozisyon

Linn Egeberg HOLMGREN
Department of Social Work, Stokholm Üniversitesi, Stokholm, İsveç ve Department of Sociology, Lund Üniversitesi, Lund, İsveç

Jeff HEARN  
Centre for Feminist Social Studies, Örebro Üniversitesi, İsveç; Huddersfield Üniversitesi, Birleşik Krallık ve Hanken School of Economics, Helsinki, Finlandiya

Gökçesu AKŞİT  
Maltepe Üniversitesi

Berfin VARIŞLI  
Maltepe Üniversitesi