• First Language: Turkish

  • Subjects:  Women’s Studies

  • Journal Section: Research Article

  • Authors: Ayla DENİZ
    Ankara Üniversitesi DTCF Coğrafya Bölümü

  • Dates: 1 January 2017

Araştırmacıların çalışma grubu seçimi, grupla bağlantı kurma, veri toplama, veri analizi, yorumlanması ve yazımı sürecinde yaşadıkları yazıya geçmeye başladı son zamanlarda. Bu alandaki yazın, sıklıkla konumsallık tartışmaları ekseninde gelişiyor. Ben de bu tartışmalara, 2012 yılında tamamladığım “Rusya’dan Antalya’ya Ulusaşırı Göç ve Bu Göçün Sosyo-Mekânsal Sonuçları” isimli yüksek lisans tezimin ve “Rusya-Türkiye Göç Sistemi: İstanbul’da Karma Evlilikler ve Ulusaşırı Pratikler” isimli devam eden doktora tezimin saha notları üzerinden katkı sağlamayı hedefliyorum. Bu çalışmada, araştırmacı ve araştırılan arasındaki ilişkide etnisite, toplumsal cinsiyet ve sosyo-ekonomik statü kategorilerin nasıl kesiştiğini ve sürekli müzakere gerektiren bağlam bağımlı konumun, araştırma sürecine etkisini tartışıyorum.

konumsallık, saha çalışması, göç, Rus kadınlar

Ayla DENİZ  
Ankara Üniversitesi DTCF Coğrafya Bölümü