• First Language: Turkish

 • Subjects:  Women’s Studies

 • Journal Section: Research Article

 • Authors:

  Gökçesu AKŞİT  
  Maltepe University, Lecturer

  Berfin VARIŞLI  
  Maltepe University, Department of Sociology, Research Assistant

 • Dates: 1 January 2009

Türkiye’de Eleştirel Erkekler ve Erkeklikler Konusunu Feminizm İçinde Çalışmak: Jeff Hearn İle Erkekler Ve Erkekliklere Ulusaşırı Yaklaşımlar Üzerine Bir Röportaj
Eleştirel erkekler, Feminizm, Ulusaşırı yaklaşım

Gökçesu AKŞİT  
Maltepe University, Lecturer

Berfin VARIŞLI  
Maltepe University, Department of Sociology, Research Assistant