• First Language: Turkish

 • Subjects:  Women’s Studies

 • Journal Section: Research Article

 • Authors:

  Gökçesu AKŞİT  
  Maltepe University, Lecturer

  Berfin VARIŞLI  
  Maltepe University, Department of Sociology, Research Assistant

 • Dates: 1 January 2009

Türkiye’de Eleştirel Erkekler ve Erkeklikler Konusunu Feminizm İçinde Çalışmak: Jeff Hearn İle Erkekler Ve Erkekliklere Ulusaşırı Yaklaşımlar Üzerine Bir Röportaj
Eleştirel erkekler, Feminizm, Ulusaşırı yaklaşım

Gökçesu AKŞİT  
Maltepe University, Lecturer

Berfin VARIŞLI  
Maltepe University, Department of Sociology, Research Assistant

Dergipark
Full Text