Yıl 2014 – Cilt 6 – Sayı 2

Yıl 2014 – Cilt 6 – Sayı 2

Türkiye’de Eleştirel Erkekler ve Erkeklikler Konusunu Feminizm İçinde Çalışmak: Jeff Hearn İle Erkekler Ve Erkekliklere Ulusaşırı Yaklaşımlar Üzerine Bir Röportaj

2022-08-04T09:13:24+03:00

First Language: Turkish Subjects:  Women's Studies Journal Section: Research Article Authors: Gökçesu AKŞİT   Maltepe University, Lecturer Berfin VARIŞLI   Maltepe University, Department of Sociology, Research Assistant Dates: 1 January 2009 Türkiye’de Eleştirel Erkekler ve Erkeklikler Konusunu Feminizm İçinde Çalışmak: Jeff Hearn İle Erkekler Ve Erkekliklere Ulusaşırı Yaklaşımlar Üzerine Bir Röportaj Eleştirel erkekler, Feminizm, Ulusaşırı yaklaşım Gökçesu AKŞİT   Maltepe University, Lecturer Berfin VARIŞLI   Maltepe University, Department of Sociology, Research Assistant Dergipark Full Text

Türkiye’de Eleştirel Erkekler ve Erkeklikler Konusunu Feminizm İçinde Çalışmak: Jeff Hearn İle Erkekler Ve Erkekliklere Ulusaşırı Yaklaşımlar Üzerine Bir Röportaj2022-08-04T09:13:24+03:00

Yeni Irkçılığın Bileşeni Olarak Cinsiyetçilik: Irkçılığın Cinsiyetçilikle Eklemlenmesi

2022-07-24T18:45:57+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Hatice KENEŞ ÇOBAN Tunceli Üniversitesi Fakültesi Tarih: 1 Aralık 2014 Irkçılık ve cinsiyetçilik üzerine yapılan tartışmaların farklı bir boyuta sıçramasıyla ilişkili olarak ırkçılığı ve cinsiyetçiliği aynı yapısal koşullardan doğan, birbirini besleyen ideolojiler olarak ele alan bu çalışmada daha çok dilde temellenen, söylemler aracılığıyla dolaşıma giren ve pek çok ayrımcı ideolojiyi birbirine eklemleyerek dolaylı- örtük bir şekilde üretilen yeni ırkçılığa ve yeni ırkçı söylemlerin temel bileşenlerinden biri olarak cinsiyetçiliğe odaklanılmıştır. Yeni ırkçılık ve cinsiyetçilik arasındaki ilişki üzerine var olan bilgilerin ışığında farklı ayrımcı [...]

Yeni Irkçılığın Bileşeni Olarak Cinsiyetçilik: Irkçılığın Cinsiyetçilikle Eklemlenmesi2022-07-24T18:45:57+03:00

Devlet ve diaspora çıkmazında feminizm: Türkiye’deki İranlı sığınmacı kadınların toplumsal dışlanma ve gündelik direniş deneyimleri

2022-07-24T18:37:34+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Sanam VAGHEFİ Tarih: 1 Aralık 2014 Bu makalenin amacı, siyasi sığınmacı olarak Türkiye’ye göç eden İranlı kadınların devletle gündelik ilişkilerini, bununla bağlantılı olarak kimlik algılarındaki değişimi ve toplumsal dışlanmaya karşı gündelik direniş yöntemlerini feminist eleştirel bir perspektifle incelemektir. Makaleye konu olan araştırma, 2011-2013 yılları arasında Ankara, Eskişehir ve Çankırı şehirlerinde katılımcı gözlem ve vaka çalışmalarıyla gerçekleştirilmiştir. Vaka çalışması kapsamında görüşme yapılan bireylerin tamamı, İran’daki rejime muhalif olan ve bahsedilen yıllar arasında geçici olarak Türkiye’de kalan Fars, Lur ve Kürt etnik kökenli sol [...]

Devlet ve diaspora çıkmazında feminizm: Türkiye’deki İranlı sığınmacı kadınların toplumsal dışlanma ve gündelik direniş deneyimleri2022-07-24T18:37:34+03:00

Çocukluğun Gecelerini Soğutan Bugünde Sesini Arayan Bir Kadın: Tezer Özlü

2022-07-24T18:19:48+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Nihan BOZOK Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü doktora öğrencisi Meral AKBAŞ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü doktora öğrencisi Tarih: 1 Aralık 2014 Bu yazı Tezer Özlü’nün yazdığı/deneyimlediği, “Çocukluğun Soğuk Geceleri” üzerinedir. Tezer Özlü 1970’lerin sonunda yazdığı bu romanda, yazı aracılığıyla geçmişini bugününe ulaştırır. Metninde bugün tekrar kurduğu geçmişin içinde dolaşır. Kendi dününün hikâyesini, şimdi ile geçmişin bitmez tükenmez kavgasının ortasına yerleştirir. Bu metin böyle bir romanı iki mesele üzerine düşünerek okuyor: Geçmişi bugün yazmak nasıl bir şeydir? Ve bir kadının [...]

Çocukluğun Gecelerini Soğutan Bugünde Sesini Arayan Bir Kadın: Tezer Özlü2022-07-24T18:19:48+03:00

Mekân ve Mekânın Algılanış Biçimleri: Halide Edib Adıvar’ın Otobiyografisi Mor Salkımlı Ev Üzerine Bir İnceleme

2022-07-24T18:13:05+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Manolya HARNUBOĞLU Mustafa Kemal Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitim-Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Okutman Tarih: 1 Aralık 2014 Mekân kavramı, geçmişten günümüze tartışılagelen bir konu olma özelliği taşımaktadır. Mekânla ilgili tartışmaların başında mekânın farklı tanımlarıyla mekânın farklı algılanış biçimleri bulunmaktadır. Bu çalışmada, Halide Edib Adıvar’ın otobiyografik anısı Mor Salkımlı Ev’de mekân kavramı ve mekânın algılanış biçimleri, dolayısıyla mekânsal duraklar ve aidiyetler ile mekânsal deneyimler ve hareketlilik dikkate alınarak, yazarın mekân algısı ve bunu, eserlerine yansıtma biçimi irdelenmeye çalışılacaktır. Bu çalışmada geçen “mekânın algılanış [...]

Mekân ve Mekânın Algılanış Biçimleri: Halide Edib Adıvar’ın Otobiyografisi Mor Salkımlı Ev Üzerine Bir İnceleme2022-07-24T18:13:05+03:00

Türkiye’de insan ticareti: Feminist bir analiz

2022-07-24T18:06:28+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Ceren BAYKOTAN Sakarya University Department of International Relations Tarih: 1 Aralık 2014 İnsan ticareti özellikle Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra dünyada büyüyen önemli bir küresel sorun haline gelmiştir. Türkiye insan ticareti bağlamında coğrafi konumu ve ekonomik durumu nedeniyle hem transit hem de hedef ülke konumundadır. Türkiye’de insan ticareti daha çok kadınların cinsel istismar amacıyla sömürülmeleri şeklinde gerçekleşmektedir. Çalışmada Türkiye’deki cinsel istismar amacıyla yapılan uluslararası kadın ticareti ve devletin insan ticareti ile mücadele politikası, seks işçiliğinin yasallaşması, sınır kontrolü ve mağdurları koruma ve tacirlerin [...]

Türkiye’de insan ticareti: Feminist bir analiz2022-07-24T18:06:28+03:00

Geçiş dönemi adalet mekanizmasında kadınlara ne oluyor? Tecavüz suçu ve Ruanda için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde ele alınışının incelenmesi

2022-07-24T17:58:49+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Bilge ŞAHİN MPhil/PhD in Development Studies at SOAS, University of London Tarih: 1 Aralık 2014 Uluslararası Hukuk'a, hukukun eril doğası içinde meydana gelen toplumsal cinsiyet yapılarının yeniden üretilmesi hakim olmaktadır. Tecavüz suçu göz önünde bulundurulduğunda, silahlı çatışmalarda erkeklere ve kadınlara tanınmış sınırlı rol ve deneyimler, çatışma sonrası uzlaşıyı sınırlandırmaktadır. Silahlı çatışmalarda, erkekler karar verenler ve savaşanlar iken kadınlar kurbanlar olarak görülmektedir. Bu nedenle, savaş sonrası toplumlarda bu kısıtlı rol ve deneyimler hukuken etkili olabilmeyi engellemektedir. Bu çalışma söz konusu hukuki yapıyı Ruanda [...]

Geçiş dönemi adalet mekanizmasında kadınlara ne oluyor? Tecavüz suçu ve Ruanda için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde ele alınışının incelenmesi2022-07-24T17:58:49+03:00
Go to Top