• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Emel COSKUN
    Düzce Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi
    0000-0002-9562-7775

  • Tarih: 1 Haziran 2016

Yapılan çalışmalar toplumsal cinsiyetin göç süreçlerinde merkezi bir öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye’de de 1990’lardan itibaren toplumsal cinsiyetin etkili olduğu göç akımları önce eski Doğu Bloku ülkelerinden gelen göçte daha sonra ise farklı ülkelerin katıldığı yeni göç akımlarında görünürlük kazanmaktadır. Son dönemde özellikle Sahra-Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmen kadınlar toplumsal cinsiyete özgü bu göç tipine örnek teşkil etmektedir. Bu çalışma da Sahra-Altı Afrika ülkelerinden gelen kadın grupları arasında en görünür gruplardan olan Ugandalı göçmen kadınların göç deneyimlerine odaklanmaktadır. Ampirik bir araştırmanın verilerine dayanan bu makalede Ugandalı göçmen kadınların hem göç kararında hem de göç sonrasındaki deneyimlerinin yüksek derecede toplumsal cinsiyet rollerine duyarlı olduğu iddia edilmektedir. Ugandalı göçmen kadınlar özellikle kağıtsız konumları ve aileye para gönderme baskısı altında Türkiye’nin göç rejiminde kırılgan bir konumdadırlar. Nitekim işgücü piyasasında toplumsal cinsiyete dayalı işlerde istihdam edilen Ugandalı göçmen kadınlar işyerlerinde sıklıkla emek sömürüsü, ayrımcılık, ırkçılık ve cinsel tacizle karşılaşmaktadır. Bu zorluklar eve para gönderme ve borç ödeme baskısı birleştiğinde bazı Ugandalı göçmen kadınları seks satmaya zorlanmaktadır.

Göç, toplumsal cinsiyet, Ugandalı kadınlar, fuhuş, Türkiye

Emel COSKUN
Düzce Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi
0000-0002-9562-7775