Yıl 2016 – Cilt 8 – Sayı 1

Yıl 2016 – Cilt 8 – Sayı 1

Bir Güvenlikli Site Hikâyesi: Gündelik Hayatın Dönüşümüne Otoetnografik Yaklaşım

2022-07-29T22:23:46+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Leyla Bektaş ATA İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi; Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Doktora Programı, Doktora Öğrencisi Tarih: 1 Aralık 2016 Bu çalışmada, bir güvenlikli sitede yaklaşık üç ay boyunca yaşama deneyimim üzerinden mekânın gündelik hayat üzerindeki dönüştürücü etkisini incelemeyi amaçlıyorum. İstanbul’un merkezinde yaşarken, birçok noktaya yürüyerek giden, toplu ulaşım araçlarından yararlanan, civardaki kafeleri, kütüphaneleri, sinemaları, kitapçıları ve sokağı yoğun bir şekilde kullanan bir kadın olarak, kentin çevre bölgelerine inşa edilen bir siteye yerleşme, taşındığım daireyi ev kılma, komşu edinme ve kentin [...]

Bir Güvenlikli Site Hikâyesi: Gündelik Hayatın Dönüşümüne Otoetnografik Yaklaşım2022-07-29T22:23:46+03:00

Kadının ailevileştirilmesi: Türkiye’de kamu spotlarında toplumsal cinsiyet ideolojisi

2022-07-29T15:44:30+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Alparslan NAS Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Tarih: 1 Haziran 2016 Kadının ailevileştirilmesi: Türkiye’de kamu spotlarında toplumsal cinsiyet ideolojisi Türkiye’de 2002 yılından günümüze dek tek başına iktidarını sürdüren AKP dönemi, toplumsal cinsiyet bağlamında muhafazakar, İslamcı veya anti-feminist olarak nitelenedirilebilecek birtakım politikaların uygulayıcısı olmuştur. Özellikle AKP’nin üçüncü seçim zaferini kazandığı 2011 yılından itibaren kadına yönelik söylemlerin otoriter tonu giderek yükselmiştir. Bu bağlamda, 2011 yılında “Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı”nın kapatılarak yerine “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” ASPB kurulması feminist aktivizmin eleştiri odağı olmuş, [...]

Kadının ailevileştirilmesi: Türkiye’de kamu spotlarında toplumsal cinsiyet ideolojisi2022-07-29T15:44:30+03:00

Hemşireliğin geleceği mesleğin cinsiyetsizleşmesini vadediyor mu? Erkek ve kadın hemşirelik öğrencilerinin meslek ve toplumsal cinsiyeti ilişkilendirme eğilimlerinin sosyolojik analizi

2022-07-29T15:33:20+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Temmuz GÖNÇ Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Tarih: 1 Haziran 2016 Türkiye’de lisans düzeyinde hemşirelik eğitiminde erkek öğrencilerin sayısı 2007 yılından bu yana hızla artmaktadır. Bu çalışma Eskişehir’de 2015 yılında yapılmış olan bir nicel araştırmanın verileri üzerinden erkek ve kadın hemşirelik öğrencilerinin meslek seçim nedenlerini, meslek hakkındaki düşüncelerini, meslekle cinsiyet arasında bir ilişki kurup kurmadıklarını ve toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını benimseyip benimsemediklerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymayı ve bu değişkenlerin cinsiyetle ilişkili olup olmadıklarını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada örneklemi oluşturan 232 hemşirelik lisans [...]

Hemşireliğin geleceği mesleğin cinsiyetsizleşmesini vadediyor mu? Erkek ve kadın hemşirelik öğrencilerinin meslek ve toplumsal cinsiyeti ilişkilendirme eğilimlerinin sosyolojik analizi2022-07-29T15:33:20+03:00

İş ve aile yaşamı dengesi: Türkiye’de çalışan orta sınıf anneler

2022-07-29T15:25:30+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: İdil Safiye SOYSEÇKİN Tarih: 1 Haziran 2016 Bu makale yaygın kamusal hizmetlerin olmadığı ve çocuk bakımının toplumsal ve kültürel olarak yalnızca kadınların sorumluluğu olarak görüldüğü Türkiye’de çalışan orta sınıf annelerin işleri ve çocuk bakım sorumlulukları arasında denge sağlamak için geliştirdikleri stratejileri incelemektedir. Bu çalışmanın alan araştırması profesyonel meslek sahibi on dokuz orta sınıf anne ile yapılan derinlemesine görüşmelere dayanmaktadır.Toplumsal cinsiyet eşitsizliği iş ve aile yaşamı arasında yoğun bir çatışmaya neden olmaktadır. Orta sınıf kadınların bakım sorumluluklarının işleriyle ne kadar çatışma içine girdiği [...]

İş ve aile yaşamı dengesi: Türkiye’de çalışan orta sınıf anneler2022-07-29T15:25:30+03:00

Kadın perspektifli bir İslami yorumlama biçimi olarak Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi

2022-07-29T15:17:58+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Sultan YAVUZ ÖZİNANIR Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları Tarih: 1 Haziran 2016 Bu makale, İslam’ı kadın perspektifiyle yorumlayan veya kendi deyişleriyle İslam’a atfedilen kadın karşıtı argümanları İslam’ın kendisiyle çürütmeye çalışan Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi’ni ele alıyor. Çalışmada İnisiyatif üyeleriyle yapılan görüşmeler aracılığıyla, İnisiyatif üyelerinin bir dizi başlıkta yaptıkları çalışmalar ve bu çalışmalar esnasındaki deneyimleri odak noktasına alınmaktadır. İnisiyatif’in kadına dönük şiddete ilişkin hangi çalışmaları yaptığı, bu faaliyetlerin hem İslami çevreler hem de seküler feminist çevreler tarafından nasıl değerlendirildiği ve anlamlandırıldığı anlaşılmaya çalışılıyor. [...]

Kadın perspektifli bir İslami yorumlama biçimi olarak Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi2022-07-29T15:17:58+03:00

II. Meşrutiyet döneminde kadın hareketi ve Şukufe Nihal’in Bugünün genç kadınına adlı yazısı

2022-07-29T14:52:42+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Ümüt AKAGÜNDÜZ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Tarih: 1 Haziran 2016 II. Meşrutiyet dönemi kadın hareketi ve Şukufe Nihal’in hayat hikâyesini ilişkilendiren bir girişten sonra Şukufe Nihal’in “Bugünün Genç Kadınına” adlı makalesinin transkripsiyonunu ve çevirisini veren bu makale dönemin fikir hayatını ve kadınların bu hayattaki olan ve istenen rolünü incelemektedir. Şukufe Nihal bu yazısında kadınlara toplumun anneleri olduklarını hatırlatmakta, onları etraflarına bir bakmaya ve harekete geçmeye çağırmaktadır. II. Meşrutiyet dönemi, kadın hareketi, annelik Ümüt AKAGÜNDÜZ   Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi [...]

II. Meşrutiyet döneminde kadın hareketi ve Şukufe Nihal’in Bugünün genç kadınına adlı yazısı2022-07-29T14:52:42+03:00

Kadından Kentler: Kadınlar, Kentler Ve Murathan Mungan…

2022-07-29T14:48:40+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Nüket Örnek BÜKEN HÜTF Tıp Tarihi ve Etiği AD Başkanı Tarih: 1 Haziran 2016 Kadınlar, Kentler ve Murathan Mungan… Kadını ve kadınlığı ondan daha güzel anlatan bir şair / yazar tanımadım ben. Kadın ve Kent onun ağzından anlatıldığında ise işte böyle tadına doyulmaz bir öykü kitabı çıkmış ortaya… İzmir, Adana, Trabzon, Bursa, Samsun, Amasya, Ankara, Sinop, Afyon, Kırşehir, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Gümüşhane, Mersin, İstanbul… Bütün Anadolu şehirlerinin sokaklarında seyrek görülen kadınlar ve onların hikâyeleri… Kadından, Kentler, Murathan Mungan Nüket Örnek BÜKEN [...]

Kadından Kentler: Kadınlar, Kentler Ve Murathan Mungan…2022-07-29T14:48:40+03:00

Türkiye’nin göç rejiminde toplumsal cinsiyet faktörü: Ugandalı göçmen kadınlar örneği

2022-07-29T14:41:02+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Emel COSKUN Düzce Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi 0000-0002-9562-7775 Tarih: 1 Haziran 2016 Yapılan çalışmalar toplumsal cinsiyetin göç süreçlerinde merkezi bir öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye’de de 1990'lardan itibaren toplumsal cinsiyetin etkili olduğu göç akımları önce eski Doğu Bloku ülkelerinden gelen göçte daha sonra ise farklı ülkelerin katıldığı yeni göç akımlarında görünürlük kazanmaktadır. Son dönemde özellikle Sahra-Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmen kadınlar toplumsal cinsiyete özgü bu göç tipine örnek teşkil etmektedir. Bu çalışma da Sahra-Altı Afrika ülkelerinden gelen kadın grupları arasında [...]

Türkiye’nin göç rejiminde toplumsal cinsiyet faktörü: Ugandalı göçmen kadınlar örneği2022-07-29T14:41:02+03:00

Ev-eksenli çalışan kadınların sosyal ve ekonomik hayatlarına ilişkin bir saha araştırması: Denizli ili örneği

2022-07-29T14:23:22+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Hasan ASLAN Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi. 0000-0003-3935-4124 Tarih: 1 Haziran 2016 Ev-eksenli çalışma, hane içi işleri yürütmek ve aile gelirine katkıda bulunmak amacıyla özellikle kadınlar arasında yaygın olarak görülen bir çalışma biçimidir. Bu çalışmada Denizli ili özelinde tekstil veya tekstil yan sanayinde bir fason işverene bağlı olarak çalışan kadınlar ile herhangi bir işverenden bağımsız olarak çalışan kadınların sosyo-ekonomik hayatlarını karşılaştırmak hedeflenmiştir. Bu bağlamda kadınlar, iki grupta, niçin böyle bir çalışma türünü tercih ettikleri, işin [...]

Ev-eksenli çalışan kadınların sosyal ve ekonomik hayatlarına ilişkin bir saha araştırması: Denizli ili örneği2022-07-29T14:23:22+03:00

Ev-içindeki fabrikanın işçileri

2022-08-05T15:35:29+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Fatma Özlem TEZCEK Ordu Üniversitesi, Ünye İ.İ.B.F., İktisat Bölümü Özlem POLAT   Ordu Üniversitesi, Sos. Bil. Enst.,İktisat Ana Bilim Dalı Tarih: 1 Haziran 2016 Bu makale Türkiye’de son dönemde ev-eksenli çalışan kadınların toplumsal cinsiyet konumlarından yola çıkarak kapitalizm ile ataerki arasındaki dinamik ve karmaşık ilişkiyi incelemektedir. Bu bağlamda öncelikle İzmir’in gecekondu semtlerinden bir olan Muhittin Erener Mahallesi’nde ev-eksenli çalışan kadınlarla yaptığımız alan çalışmasının yöntemi sunulacaktır. İkinci olarak, alan çalışmasından yola çıkılarak, kapitalizmle ataerkillik arasındaki değişen ilişki bağlamında ev-eksenli çalışmanın özgünlüğü ortaya konulacaktır: sermaye [...]

Ev-içindeki fabrikanın işçileri2022-08-05T15:35:29+03:00
Go to Top