• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Alparslan NAS
    Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

  • Tarih: 1 Haziran 2016

Kadının ailevileştirilmesi: Türkiye’de kamu spotlarında toplumsal cinsiyet ideolojisi Türkiye’de 2002 yılından günümüze dek tek başına iktidarını sürdüren AKP dönemi, toplumsal cinsiyet bağlamında muhafazakar, İslamcı veya anti-feminist olarak nitelenedirilebilecek birtakım politikaların uygulayıcısı olmuştur. Özellikle AKP’nin üçüncü seçim zaferini kazandığı 2011 yılından itibaren kadına yönelik söylemlerin otoriter tonu giderek yükselmiştir. Bu bağlamda, 2011 yılında “Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı”nın kapatılarak yerine “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” ASPB kurulması feminist aktivizmin eleştiri odağı olmuş, “kadın” ifadesini bakanlıktan silen bu girişimin kadınların sorunlarının çözümünü olumsuz etkileyebileceği vurgulanmıştır. Politik alanda kadına yönelik söylemlerin bir yansıması olarak reklam olgusunu ele alan bu makale, ASPB tarafından 2012 yılından itibaren günümüze dek yayınlanan 30 adet kamu spotunu eleştirel açıdan incelemektedir. Kamu spotlarında kadının temsilini sorunsallaştıracak olan bu makale, resmi söylemin kadının sorunlarını görünmez hale getirme ve patriyarkayı meşrulaştırma suretiyle kadını ailevileştirilme pratiklerini analiz etmeyi hedeflemektedir.

Aile, AKP, Kamu Spotu, Toplumsal Cinsiyet, Türkiye’de Kadın

Alparslan NAS
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi