• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Sultan YAVUZ ÖZİNANIR
    Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları

  • Tarih: 1 Haziran 2016

Bu makale, İslam’ı kadın perspektifiyle yorumlayan veya kendi deyişleriyle İslam’a atfedilen kadın karşıtı argümanları İslam’ın kendisiyle çürütmeye çalışan Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi’ni ele alıyor. Çalışmada İnisiyatif üyeleriyle yapılan görüşmeler aracılığıyla, İnisiyatif üyelerinin bir dizi başlıkta yaptıkları çalışmalar ve bu çalışmalar esnasındaki deneyimleri odak noktasına alınmaktadır. İnisiyatif’in kadına dönük şiddete ilişkin hangi çalışmaları yaptığı, bu faaliyetlerin hem İslami çevreler hem de seküler feminist çevreler tarafından nasıl değerlendirildiği ve anlamlandırıldığı anlaşılmaya çalışılıyor. Bu görüşmeler aracılığıyla son yıllarda şekillenmeye başlayan yeni Müslüman aktivist kuşağın izi sürülmeye çalışılıyor.

İslami feminizm, kadın, şiddet, dindarlık, feminizm

Sultan YAVUZ ÖZİNANIR  
Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları