• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: İdil Safiye SOYSEÇKİN

  • Tarih: 1 Haziran 2016

Bu makale yaygın kamusal hizmetlerin olmadığı ve çocuk bakımının toplumsal ve kültürel olarak yalnızca kadınların sorumluluğu olarak görüldüğü Türkiye’de çalışan orta sınıf annelerin işleri ve çocuk bakım sorumlulukları arasında denge sağlamak için geliştirdikleri stratejileri incelemektedir. Bu çalışmanın alan araştırması profesyonel meslek sahibi on dokuz orta sınıf anne ile yapılan derinlemesine görüşmelere dayanmaktadır.Toplumsal cinsiyet eşitsizliği iş ve aile yaşamı arasında yoğun bir çatışmaya neden olmaktadır. Orta sınıf kadınların bakım sorumluluklarının işleriyle ne kadar çatışma içine girdiği hanedeki cinsiyetçi işbölümüne, kadınların mesleklerine, işyerlerine, meslektaşlarına ve yöneticilerine bağlı olarak değişmekte, ve bu durum bu çatışma ile başetme stratejilerini de belirlemektedir.

Çalışan orta sınıf anneler, bakım sorumulukları, çalışma hayatı, cinsiyetçi işbölümü

İdil Safiye SOYSEÇKİN