• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Tolga ULUSOY
    Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları ABD, Yüksek Lisans Öğrencisi
    0000-0003-1693-0328

  • Tarih: 1 Haziran 2014

Kitap Rowbotham tarafından 2010 yılında İngilizce yazılmış, Türkçeye ise Suğra Öncü tarafından çevrilmiş ve 2013 yılında basılmış. Sheila Rowbotham İngiltere doğumlu sosyalist-feminist bir tarihçi hem akademi içerisinde yaptığı çalışmalarla hem de toplumsal hareketlere katılımıyla bilinen bir aktivist ve devrimci. Bu çalışmasından önce Türkçeye çevrilmiş olan çalışmaları Feminizm, Sosyalizm ve Eylemde Birlik (Hilary Wainwright ve Lynne Segal ile birlikte)1 ,Kadın Bilinci, Erkek Dünyası2, Kadınlar, Direniş ve Devrim3 ve Kadının Gizlenmiş Tarihi4’dir.

Hayal, Çağ, Rowbotham

Tolga ULUSOY
Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları ABD, Yüksek Lisans Öğrencisi
0000-0003-1693-0328