Yıl 2014 – Cilt 6 – Sayı 1

Yıl 2014 – Cilt 6 – Sayı 1

Ağır Erkeklik: Erkekliğin Ağırlığı

2022-07-24T16:59:37+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Berfin VARIŞLI Maltepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Doktora Öğrencisi Tarih: 1 Haziran 2014 Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ), 26 Nisan’da Ankara’da “Ağır Erkeklik: Erkekliğin Ağırlığı” adını verdiği bir atölye düzenledi. Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KASAUM)’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen atölye, bundan önce Trabzon, İzmir ve İstanbul’da düzenlenen diğer atölyelerin bir devamı niteliğindeydi. Ağır erkeklik, Erkeklerin ağırlığı, Eleştirel erkek Berfin VARIŞLI   Maltepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Doktora Öğrencisi Dergipark Tam Metin

Ağır Erkeklik: Erkekliğin Ağırlığı2022-07-24T16:59:37+03:00

Yeni Bir Çağ Hayali

2022-07-24T16:55:29+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Tolga ULUSOY Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları ABD, Yüksek Lisans Öğrencisi 0000-0003-1693-0328 Tarih: 1 Haziran 2014 Kitap Rowbotham tarafından 2010 yılında İngilizce yazılmış, Türkçeye ise Suğra Öncü tarafından çevrilmiş ve 2013 yılında basılmış. Sheila Rowbotham İngiltere doğumlu sosyalist-feminist bir tarihçi hem akademi içerisinde yaptığı çalışmalarla hem de toplumsal hareketlere katılımıyla bilinen bir aktivist ve devrimci. Bu çalışmasından önce Türkçeye çevrilmiş olan çalışmaları Feminizm, Sosyalizm ve Eylemde Birlik (Hilary Wainwright ve Lynne Segal ile birlikte)1 ,Kadın Bilinci, Erkek Dünyası2, Kadınlar, Direniş ve Devrim3 ve [...]

Yeni Bir Çağ Hayali2022-07-24T16:55:29+03:00

Sağlıkta Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri: Eskişehir’de Kırsal ve Kentsel Alanlarda Kadın Sağlığı

2022-07-24T16:46:17+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Temmuz Gönç ŞAVRAN Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Tarih: 1 Haziran 2014 Toplumsal cinsiyet sağlığı belirleyen temel faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Toplumsal cinsiyet hiyerarşisi kadınların ekonomik, sosyal ve politik olanaklara ve güce erişim açısından erkeklere oranla dezavantajlı olduğu bir yapı yaratmakta ve bu dezavantajlar sağlığa ilişkin risklerin dağılımında, sağlık hizmetlerine erişimde ve sağlık statüsünde görünür hale gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, 2009-10 yıllarında Eskişehir’de 229 kişilik bir örneklem üzerinde yürütülmüş olan bir alan araştırmasının bulgularına dayanarak sağlık statüsü, sağlık kurumlarına başvurma [...]

Sağlıkta Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri: Eskişehir’de Kırsal ve Kentsel Alanlarda Kadın Sağlığı2022-07-24T16:46:17+03:00

Eleştiren ile Eleştirilenler Arasında Nazik Karşılaşmalar: Pro Feminist bir Yaklaşımla Trabzon’da Erkeklikleri İncelemek

2022-07-24T16:36:09+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Mehmet BOZOK Maltepe Üniversitesi, Sosyoloji (İngilizce) Bölümü Tarih: 1 Haziran 2014 “Tipik” bir feminist araştırmada, feminist kadın araştırmacı lar feminist metodolojilerden yararlanarak, genellikle kadınlar olan görüşülenlerini empati yardımıyla anlamaya çalışırken, bu aktörler ile empati kurarak onların güçlenmesine ve özgürleşmesine katkıda bulunmayı hedeflerler. Buna karşın pro feminist ve erkek bir araştırmacının ataerkilliğin asli failleri ve yarar sağlayanları olan erkekleri incelerken görüşülenlerle empati kurması feminist bir araştırma bağlamında araştırmacının hem kendisiyle, hem savunduğu yaklaşımla, hem de yararlandığı metodolojiyle ilişkisinde derin çelişkiler yaratır. Bu makalede [...]

Eleştiren ile Eleştirilenler Arasında Nazik Karşılaşmalar: Pro Feminist bir Yaklaşımla Trabzon’da Erkeklikleri İncelemek2022-07-24T16:36:09+03:00

Sinemada Kamusal/ Özel Alan Ayrımı Örneği: Demir Leydi

2022-07-24T16:26:39+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Duygu ÇAYIRCIOĞLU Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Yüksek Lisans Mezunu Tarih: 1 Haziran 2014 Bu çalışmanın amacı Demir Leydi The Iron Lady, Phyllida Lloyd, 2011 filmi üzerinden mekan ve cinsiyet ilişkisini ele almaktır. Kamusal ve özel alan kavramları ile birlikte erillik-dişilik, etkin- edilgen, mantıklı-duygusal gibi karşıtlıklarla sınırlandırarak filmin analizi yapılmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda filmin, anaakım sinema filmlerindeki kadın temsillerinden farklı bir örnek ve kalıplaşmış kadın stereotipine alternatif bir temsil biçimi oluşu da çalışmada yapılacak olan değerlendirmenin bir [...]

Sinemada Kamusal/ Özel Alan Ayrımı Örneği: Demir Leydi2022-07-24T16:26:39+03:00

Alan Araştırması Deneyimini Tartışmaya Açmak: İçeriden ya da Dışarıdan Olmak, Çoğul Kimlikler ve Toplumsal Cinsiyet

2022-07-24T16:14:58+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Göze ORHON Hacettepe Üniversitesi Fakültesi Tarih: 1 Haziran 2014 Bu yazı 12 Eylül 1980 darbesinin farklı politik gruplardaki kolektif belleği üzerine yürütülmüş bir çalışmanın alan araştırması deneyimini içeriden ve dışarıdan konumları ve çoğul kimlikler açısından tartışmaktadır. Yazı temel olarak, içeriden ve dışarıdan konumlarının sabitlenemez olduğu, bu konumların ancak süreğen bir müzakere yoluyla belirlendiği ve yeniden belirlendiği savı üzerine kuruludur. Bu savı alan araştırmamda yaşadığım karşılaşmalarda farklı toplumsal kimliklerim - politik, profesyonel kimlikler ve toplumsal cinsiyet kimliğim – zemininde içeriden ve dışarıdan konumlarının [...]

Alan Araştırması Deneyimini Tartışmaya Açmak: İçeriden ya da Dışarıdan Olmak, Çoğul Kimlikler ve Toplumsal Cinsiyet2022-07-24T16:14:58+03:00

Küresel Çağda Modern Kadın İşçileri Bulmak: Türkiye’de Kurumsal Perakende Sektöründe İstihdam ve Eğitim Pratikleri

2022-07-24T16:04:39+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Esra SARIOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tarih: 1 Haziran 2014 Küresel Çağda Modern Kadın İşçileri Bulmak: Türkiye'de Kurumsal Perakende Sektöründe İstihdam ve Eğitim Pratikleri According Bu makale, Türkiye’de küreselleşmeyle birlikte hizmet sektöründe oluşan yeni bir kadın işgücünü incelemektedir. Bunu özellikle kurumsal perakende sektörünün kadın işçide aradığı beceri şartlarına odaklanarak yapmaktadır. Etnografik çalışmayı ve derinlemesine mülakatları içeren onbeş aylık bir saha çalışmasına dayanan bu araştırmada, kurumsal perakende sektöründeki işverenlerin kadın işçileri ise alırken ve eğitirken hedefledikleri müşteri kitlesinin kültürel zevk ve beklentilerini dikkate aldıklarını gösteriyorum. [...]

Küresel Çağda Modern Kadın İşçileri Bulmak: Türkiye’de Kurumsal Perakende Sektöründe İstihdam ve Eğitim Pratikleri2022-07-24T16:04:39+03:00

Cinsiyet, teknoloji ve kent: otomobilin muğlak heteronormativizmi

2022-07-24T15:52:34+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Elifhan KÖSE Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 0000-0001-9909-1923 Tarih: 1 Haziran 2014 Kent sosyologlarına göre otomobil ve kent birbirini radikal bir şekilde dönüştürmektedir. Gündelik yaşamda ilk kez 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan otomobil; insan ve teknolojinin işlevsel ve semiyotik bağlamda buluşmasının en etkileyici örneklerinden biridir. Kapitalist üretim tarzıyla kentler büyümekte, trafik kompleks hale gelmekte ancak ulaşım ve araçlarına ulaşma konusunda cinsiyet eşitsizliği ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında trafik, kent mekanları, teknoloji ve özellikle otomobil aynı zamanda heteronormativiteyi güçlendirecek şekilde dişil ya da eril biçimde [...]

Cinsiyet, teknoloji ve kent: otomobilin muğlak heteronormativizmi2022-07-24T15:52:34+03:00

Sokakta bir gazeteci: Suat Derviş

2022-08-05T16:10:10+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Feryal SAYGILIGİL İstanbul Arel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Tarih: 1 Haziran 2014 Bu çalışmada Suat Derviş’in 1903–1972 gazeteci kimliğiyle 1930’lu yılların ikinci yarısında Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlamış olduğu yoksullarla, evsizlerle, hastalarla, işsizlerle, işçi kadınlarla, genç kadınlarla, çocuklarla yapmış olduğu röportajları gündeme getirilecektir. 1920’li yıllardan itibaren Suat Derviş’in çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlanmaya başlar. 1932 yılında gazeteciliği meslek edinir, bu yıllarda romanları da gazete ve dergilerde tefrika halinde yayımlanmaya devam eder. Suat Derviş’in politik kimliğinin gölgesinde kalan gazetecilik kimliği gereği kadar irdelenmemiştir. [...]

Sokakta bir gazeteci: Suat Derviş2022-08-05T16:10:10+03:00

Meşrutiyet Sonrasında Müslüman Osmanlı Feministlerinin Gayrimüslim Kadınlarla Etkileşimi

2022-07-24T14:32:50+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Aynur DEMİRDİREK ODTÜ, Türk Dili Tarih: 1 Haziran 2014 Meşrutiyet Sonrasında Müslüman Osmanlı Feministlerinin Gayrimüslim Kadınlarla Etkileşimi Bu makale Müslüman ve Müslüman-Türk Osmanlı feministlerinin farklı etnik ve dini kimlikten kadınlarla nasıl bir etkileşim yaşadıklarını, kendilerini ve Müslüman olmayan ama kendileri gibi - yeni platformlarda seslerini duyurmak için inisiyatif alan - kadınları nasıl algıladıklarını betimliyor. Çalışmada temel kaynak olarak Meşrutiyet sonrasında yayımlanmış Osmanlı Türkçesi kadın dergileri taranmıştır. Her ne kadar Osmanlı modernleşme sürecinde feministler mücadelelerini kendi etnik ve dini cemaatleri içinde sürdürmüşlerse de [...]

Meşrutiyet Sonrasında Müslüman Osmanlı Feministlerinin Gayrimüslim Kadınlarla Etkileşimi2022-07-24T14:32:50+03:00
Go to Top