• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Eren Yüksel
    Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

  • Tarih: 1 Haziran 2013

2000’li yıllar Türkiye sinemasında narsistik erkek kahramanların toplumsal sorunlara yönelik aşırı şiddet içeren eylemlerine dayanan ve hegemonik erkekliğin yeniden üretildiği milliyetçi propaganda filmlerine2 ek olarak milliyetçilik, militarizm ve erkeklik arasındaki iç içe geçen ilişkinin sorgulanmasına yönelik filmler de çekilmiştir. Bu çalışmada bu filmlerden biri olan, erkek karakterlerin çatışmalı içsel süreçlerini sergileyen ve erkeklik krizi bağlamında yorumlanabilecek temsillere yer veren Nefes: Vatan Sağolsun filmine odaklanılmaktadır. Hegemonik erkeklik kodları bakımından tartışmalı temsiller sunan Nefes’in çözümlenmesi aracılığıyla, erkeklik krizinin ne tür imgeler aracılığıyla sunulduğu ve krize ilişkin bu temsil yapılanmasının hegemonik erkekliğe ilişkin değer, kural ve ayrıcalıkları yeniden üretip üretmediği sorgulanacaktır.

Hegemonik erkeklik, milliyetçilik, militarizm, erkeklik krizi, mazoşizm

Eren Yüksel  
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi