Yıl 2013 – Cilt 5 – Sayı 1

Yıl 2013 – Cilt 5 – Sayı 1

Parklar, Kadınlar, Şehirler

2022-07-05T14:21:35+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar:  Tarih: 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2013 tarihinden bu yana, İstanbul’daki Taksim Gezi Parkı’nın kentsel dönüşüme kurban edilmesi ve doğa katliamı gerekçesiyle başlayan bir direniş dalga dalga Türkiye’ye yayılıyor. Direnişin en hararetli merkezleri İstanbul ve Ankara. Polis müdahalesi ve hükümet kanadının sert açıklamalarıyla artan gerginlik, bu satırların yazıldığı günlerde ölümler ve yaralanmalarla sürüyor. Kadınlar Gezi Parkı direnişinde başından beri aktif rol aldılar. Bizim için bu hiç şaşırtıcı değil. AKP Hükümeti’nin icraatları, aileyi merkeze alan, ataerkil cinsiyel kalıplarını benimseyen politikalarıyla feministler ve başka [...]

Parklar, Kadınlar, Şehirler2022-07-05T14:21:35+03:00

“Riot Is Not Diet”: Berlin Örnek Alanında Kadın Grafiticiler

2022-07-06T00:46:54+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Funda ÇOBAN Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tarih: 1 Haziran 2013 Tahakkümün olduğu her yerde bu tahakküm biçimine karşı direniş biçimleri de doğar. Tahakküm ve direniş arasındaki bu karşılıklılık politik arenayı bir alan tutma mücadelesine dönüştürür. Söz konusu alan tutma mücadelesinin ise iki yüklemi vardır: zaman ve uzam. Bu doğrultuda, tahakküm mekanizmaları veya direniş biçimleri zamanın ve uzamın sınırlarını belirlemeye, çizmeye veya dönüştürmeye çalışırlar. Bu çerçevede grafiti, kamusal alanlarda harekete ilişkin düzenlemelere karşılık sıradan insanın kendini bu açıklık mekanında [...]

“Riot Is Not Diet”: Berlin Örnek Alanında Kadın Grafiticiler2022-07-06T00:46:54+03:00

Cinsellik, Şiddet ve Hukuk: Feminist Yazılar Üzerine

2022-07-05T14:08:27+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Ezgi SARITAŞ Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tarih: 1 Haziran 2013 Feminist hareket içerisindeki bir çok kadın, deneyim paylaşımı yoluyla cinselliklerinin, hem biricikliğini görebilmiş hem de ortak deneyimlerini fark etmişlerdir. Şiddeti olduğu kadar arzuyu ve hazzı da içeren biriciklikleri koruyarak siyasal bir söz oluşturmak ise feminizm için, diğer bir çok konuda olduğu gibi cinsellikte de bol çatışmalı bir alan açıyor. İçinde bulunduğum feminist gruplardaki deneyimlerimden yola çıkarak bu çatışmalı alanda iki eğilimin giderek belirginleştiğini söyleyebilirim. Bunlardan ilki, cinselliği uzun bir [...]

Cinsellik, Şiddet ve Hukuk: Feminist Yazılar Üzerine2022-07-05T14:08:27+03:00

Feminist Bir Perspektifle Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Saldırı Suçu

2022-07-05T13:44:45+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Seher KIRBAŞ CANİKOĞLU Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Tarih: 1 Haziran 2013 Türkiye’de cinsel şiddet konusu, özellikle son yıllarda mahkemelerde verilen adaletsiz kararlar üzerinden sıkça tartışılmaktadır. Cinsel suçlara maruz kaldığı için devlete başvuran mağdurlar, çoğunlukla da kadınlar, yargı sürecinin kendileri için ikinci kez travmatize edici olduğundan ve genellikle şikayetlerinin takipsizlik ya da sanıkların beraati ile sonuçlandığından yakınmaktalar ve bu tip haberler medyada sık sık yer almaktadır. 2005 yılında yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu [...]

Feminist Bir Perspektifle Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Saldırı Suçu2022-07-05T13:44:45+03:00

OHAL’de Feminizm: Nebahat Akkoç Anlatıyor – Ceren Belge

2022-07-05T13:40:49+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Tolga ULUSOY 0000-0003-1693-0328 Tarih: 1 Haziran 2013 Nebahat Akkoç için belki de en zor dönem bu baskıları ve zulümleri yaşadığı dönem. Özellikle kocası Zübeyir’in öldürülüşü hayatının dönüm noktasını oluşturuyor belki de. Zübeyir ile görev yaptığı bir okulda tanışıyorlar o dönem Zübeyir öğretmenlik yapmasa da sonrasında öğretmenliğe başlıyor. Ama sol örgütlerle sürekli bir irtibat içerisinde Nebahat ise siyasetle az ilgileniyor. 12 Eylül öncesinde ise yakalanarak Diyarbakır Cezaevinde yatmaya başlıyor. Nebahat’ın dönem Zübeyir ile olan ilişkisi ile genel olarak iletişimsizlik üzerine kurulu, Zübeyir’in hayatının [...]

OHAL’de Feminizm: Nebahat Akkoç Anlatıyor – Ceren Belge2022-07-05T13:40:49+03:00

HES Direnişlerinde Kadınların Deneyimleri: Fındıklı Örneği

2022-07-05T13:01:49+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Şahinde YAVUZ   Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi PHd , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara Üniversitesi Özlem ŞENDENİZ   Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi PHd , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara Üniversitesi Tarih: 1 Haziran 2013 Kadınların direniş hikâyeleri, onların özel ve kamusal alanda yer alan rolleri gibi çoğu kez, görmezden gelinmekte, yok sayılmakta, unutulmaktadır. Bu çalışma, yerel eksenli çevreci bir toplumsal hareket olan, Fındıklı HES Muhalefeti içerisindeki kadınların direniş [...]

HES Direnişlerinde Kadınların Deneyimleri: Fındıklı Örneği2022-07-05T13:01:49+03:00

Bir Desideratum Olarak Vatan Kavramının Tanzimat Dönemi Erkeklik Kavramı İnşasındaki Rolü

2022-07-04T03:09:36+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: İlkay ÖZKÜRALPLİ İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi Tarih: 1 Haziran 2013 Bu çalışma, Tanzimat Dönemi’nde etkili olmuş milliyetçilik ideolojisi üzerinden dönemin erkeklik anlayışını kavramaya yöneliktir. Bu kavrayışa, Tanzimat Edebiyatı temelinde, yine bu dönemin ve milliyetçilik ideolojisinin sembollerinden biri haline gelmiş Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre adlı oyununun analizi üzerinden ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, arzu ve arzu nesnesinin üretiminin eş zamanlı bir üretim olduğuna dair Deleuzyen bir arzu kavramı tartışması paralelinde, Tanzimat dönemi erkeğinin inşası bir arzu nesnesi olarak vatan bağlamında [...]

Bir Desideratum Olarak Vatan Kavramının Tanzimat Dönemi Erkeklik Kavramı İnşasındaki Rolü2022-07-04T03:09:36+03:00

Bir Savaş Anlatısı Olarak Nefes: Vatan Sağolsun ve Hegemonik Erkekliğin Krizi

2022-08-05T19:59:26+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Eren Yüksel Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Tarih: 1 Haziran 2013 2000’li yıllar Türkiye sinemasında narsistik erkek kahramanların toplumsal sorunlara yönelik aşırı şiddet içeren eylemlerine dayanan ve hegemonik erkekliğin yeniden üretildiği milliyetçi propaganda filmlerine2 ek olarak milliyetçilik, militarizm ve erkeklik arasındaki iç içe geçen ilişkinin sorgulanmasına yönelik filmler de çekilmiştir. Bu çalışmada bu filmlerden biri olan, erkek karakterlerin çatışmalı içsel süreçlerini sergileyen ve erkeklik krizi bağlamında yorumlanabilecek temsillere yer veren Nefes: Vatan Sağolsun filmine odaklanılmaktadır. Hegemonik erkeklik kodları bakımından tartışmalı temsiller sunan Nefes’in [...]

Bir Savaş Anlatısı Olarak Nefes: Vatan Sağolsun ve Hegemonik Erkekliğin Krizi2022-08-05T19:59:26+03:00

Suriyeli yazar Dima Vannus’tan “Seher” adlı öykü

2022-07-04T02:35:18+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Bülent KORKMAZ Yıldırım Bayezit Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Tarih: 1 Haziran 2013 Suriye’li genç kuşak kadın yazarlardan Dima Vannus’un “Seher” adlı öyküsü bu çalışmaya konu olarak seçilmiştir. Yazarın kısa yaşam öyküsü ile başlayacak olan çalışma, öykünün değerlendirmesini içerecek ve Türkçe çevirisi ile tamamlanacaktır. Dima Vannus, Orta Doğu, kısa öykü, gündelik hayat, Doğu Bülent KORKMAZ Yıldırım Bayezit Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Dergipark Tam Metin

Suriyeli yazar Dima Vannus’tan “Seher” adlı öykü2022-07-04T02:35:18+03:00

Hayvanat Bahçesi Hikayesi’nde İktidar Mücadeleleri: Öznelliğin Sergilenişi

2022-07-04T02:23:18+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Parisa SHAMS Shiraz University, Shiraz, Iran Farideh POURGİV   Shiraz University, Shiraz, Iran Tarih: 1 Haziran 2013 Edward Albee'nin tiyatro kariyeri savaş sonrası Amerikasında başlamıştır. Albee, 1950li 1960lı yılların alt kültürü bağlamında güncel siyasete karşı çıkmış ve köklü toplumsal değerleri sorgulamıştır. Benzer minvalde, Judith Butler'ın eserleri günümüzün Amerikalı sosyal ve politik hareketlerindeki kimlik sorununun eleştirisi olarak ortaya çıkmıştır. Albee'nin erken dönem oyunu Hayvanat Bahçesi Hikayesi 1959 toplumsal cinsiyet, cinsellik, aile, sınıf, kimlik ve iletişim gibi çeşitli meselelerden söz ederek varolan sosyal ve politik [...]

Hayvanat Bahçesi Hikayesi’nde İktidar Mücadeleleri: Öznelliğin Sergilenişi2022-07-04T02:23:18+03:00
Go to Top