• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Elissa BRAUNSTEİN
    Associate Professor, Department of Economics, Colorado State University

  • Tarih: 1 Haziran 2011

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ve Ekonomik Büyüme Bugünlerde kalkınma çalışan profesyonellerinin öne sürdüğü politika tavsiyelerinden biri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin iktisadi büyüme için olumsuz etkisini dikkate alır: etkinlik amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği savı. Bu savın ardındaki iktisadi mantık çok açıktır: kadınların eğitim, istihdam ve diğer iktisadi olanaklardan dışlanması potansiyel işgücü ve girişimci havuzunu kısıtlar ve ekonomileri önemli bir iktisadi değerden mahrum bırakır. Kadına karşı ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ayrıca doğurganlığı artırma eğilimindedir. Bunun yanı sıra bir sonraki dönemde beşeri sermayenin oluşturulması için mevcut dönemde yapılan yatırımları düşürür ve hane üretkenliğinin büyümesini kısıtlar ki bütün bunlar kişi başına düşen gelir düzeyinin büyüme oranının düşük kalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu makalede, öncelikle, birçok iktisatçının iktisadi büyümeyi nasıl ele aldığını ve oluşturulan modellerde toplumsal cinsiyetin rolünü kısaca özetleyerek, toplumsal cinsiyet eşitliğinin büyümeye nasıl bir katkı sağladığını eleştirel bir biçimde inceliyoruz. Daha sonra, toplumsal cinsiyet eşitliğinin iktisadi büyüme ve verimlilik üzerindeki doğrudan etkilerine dair yapılmış makro ve mikroekonomik çalışmaları tarayarak toplumsal cinsiyet eşitliğinden iktisadi büyümeye götürdüğü varsayılan patikaları ayrıntılarıyla inceliyoruz. Bu bağlamda, doğurganlığın azalması, çocuklara yapılan yatırımlar ve siyasi yolsuzlukların daha az olması gibi dolaylı mekanizmalara dair yapılmış araştırmaları da değerlendiriyoruz. Çalışmayı, yakın zamanda yapılmış, belli bazı koşullar altında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin aslında iktisadi büyümeye katkıda bulunduğunu savunan araştırmalara değinerek sonlandırıyoruz.

Toplumsal cinsiyet, Büyüme, Eşitsizlik, Etkinlik, Ayrımcılık

Elissa BRAUNSTEİN  
Associate Professor, Department of Economics, Colorado State University