Yıl 2011 – Cilt 3 – Sayı 2

Yıl 2011 – Cilt 3 – Sayı 2

Kaya, Buzdan Şehir Maketi ve Ev: Selma’nın Ankara’sı Walter Benjamin üzerinden Ankara Romanı Analizi

2022-08-08T02:51:09+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Fikriye YÜCESOY  This is me (Primary Author) MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY, INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES, GENERAL SOCIOLOGY AND METHODOLOGY (MASTER) (WITH THESIS) 0000-0002-8459-8913 Türkiye Tarih:  Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ankara (1934) romanında Kurtuluş Savaşı yıllarından başlayarak Cumhuriyet’in kuruluşu ve sonrasına uzanan toplumsal hayatın çalkantılı dönemleri bir kadın kahraman ekseninde anlatılır. Romanın baş kahramanı Selma ile birlikte toplumsal yaşamdaki değişimleri nesneler, imgeler, duygu durumları ve kahramanın kentle ilişkisi üzerinden okuruz. Bu makalede, söz konusu roman Walter Benjamin’in “Mesiyanik güç” olarak adlandırdığı “şimdinin devrimci gücü” olan [...]

Kaya, Buzdan Şehir Maketi ve Ev: Selma’nın Ankara’sı Walter Benjamin üzerinden Ankara Romanı Analizi2022-08-08T02:51:09+03:00

“Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar”

2022-07-24T23:55:52+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Funda Şenol-Cantek Tarih: 1 Haziran 2011 Funda Şenol-Cantek Serpil Sancar'a “Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar”ı sordu: Şenol-Cantek: “Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar” bu yıl, Koç Üniversitesi Yayınları arasından, sizin editörlüğünüzde çıktı. Feminist çalışmalar üzerine bilanço niteliğinde bir kitap hazırlama fikri nasıl doğdu? feminizm, feminist çalışmalar, 21.yy Dergipark Tam Metin

“Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar”2022-07-24T23:55:52+03:00

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme TCDB Yazınına Kuşbakışı

2022-06-30T04:38:34+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Mustafa ŞAHİN TBMM Tarih: 1 Haziran 2011 TCDB yazını, etkileşim ve ilişki içinde iki ana hatta gelişmektedir. Biri, toplumsal cinsiyet perspektifinden devlet bütçesi veya yerel yönetim bütçelerinin analizine dönük çalışmalardır. Bu çalışmalar, bütçe konusunda anaakım yaklaşımların ve hatta diğer heterodoks yaklaşımların eleştirel analizlerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda bütçe politikalarının kadın/kız çocukları ve toplumsal cinsiyet ilişkileri üzerine etkilerini değerlendirmek için farklı kavramlar ve metotlar geliştirilmektedir.Diğer hat ise bütçenin uygulamalı ve politik müzakere boyutlarına odaklanmaktadır. TCDB inisiyatifleri bir dizi ülkede yakın yıllarda toplumsal cinsiyet perspektifin [...]

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme TCDB Yazınına Kuşbakışı2022-06-30T04:38:34+03:00

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Artırmak İçin Bir Fırsat Olarak Sosyal Koruma

2022-06-30T04:30:28+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Rania ANTONOPOULOS * Senior Scholar and Gender Equality and the Economy Program Director, Levy Economics Institute of Bard College Kijong KİM   ** Research Scholar, Levy Economics Institute of Bard College. Tarih: 1 Haziran 2011 Gelişmekte olan ülkelerde son zamanlarda gerçekleştirilen sosyal koruma inisiyatifleri toplumsal cinsiyet eşitliği gündemine dokunarak önemli bir politika alanı sunmaktadır. Savunmasız yoksul hanelere geçim geliri sağlayan çeşitli araçlar kadının güçlenmesinde de faydalı olabilir. Bu girişimlerde, tüketici olarak kamu transferlerinin pasif alıcısı olmak yerine, üreten olarak aktif katılım, hem toplum hem de [...]

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Artırmak İçin Bir Fırsat Olarak Sosyal Koruma2022-06-30T04:30:28+03:00

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ve Ekonomik Büyüme

2022-06-30T04:21:31+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Elissa BRAUNSTEİN Associate Professor, Department of Economics, Colorado State University Tarih: 1 Haziran 2011 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ve Ekonomik Büyüme Bugünlerde kalkınma çalışan profesyonellerinin öne sürdüğü politika tavsiyelerinden biri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin iktisadi büyüme için olumsuz etkisini dikkate alır: etkinlik amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği savı. Bu savın ardındaki iktisadi mantık çok açıktır: kadınların eğitim, istihdam ve diğer iktisadi olanaklardan dışlanması potansiyel işgücü ve girişimci havuzunu kısıtlar ve ekonomileri önemli bir iktisadi değerden mahrum bırakır. Kadına karşı ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ayrıca [...]

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ve Ekonomik Büyüme2022-06-30T04:21:31+03:00

Ticaret Politikası Değişimlerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerine Etkileri

2022-08-05T20:49:25+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Özge ÖZAY Çağ Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Tarih: 1 Haziran 2011 Bu çalışmanın amacı teorik olarak ticaret politikasının emek piyasasındaki etkilerini toplumsal cinsiyet ve işgücü niteliğine göre ayrıştırılmış bir biçimde incelemektir. Makale, amacına yönelik olarak öncelikle ana-akım ticaret teorisini tartışmakta. Daha sonra feminist ticaret kuramının yardımıyla son 30 yılda dünya ekonomik sistemindeki dönüşümlerin toplumsal cinsiyet açısından ve gelişmekte olan bir ülke perspektifinden açıklamaya çalışmaktadır. Çalışma, dış ticaret politikalarının cinsiyete dayalı ücret farklılıkları ve/ veya kadın istihdam yoğunluğu açısından etkilerini inceleyen ampirik [...]

Ticaret Politikası Değişimlerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerine Etkileri2022-08-05T20:49:25+03:00

Ticaret Politikası Değişimlerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerine Etkileri

2022-08-08T02:47:15+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Özge ÖZAY Çağ Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Tarih: 1 Haziran 2011 Bu çalışmanın amacı teorik olarak ticaret politikasının emek piyasasındaki etkilerini toplumsal cinsiyet ve işgücü niteliğine göre ayrıştırılmış bir biçimde incelemektir. Makale, amacına yönelik olarak öncelikle ana-akım ticaret teorisini tartışmakta. Daha sonra feminist ticaret kuramının yardımıyla son 30 yılda dünya ekonomik sistemindeki dönüşümlerin toplumsal cinsiyet açısından ve gelişmekte olan bir ülke perspektifinden açıklamaya çalışmaktadır. Çalışma, dış ticaret politikalarının cinsiyete dayalı ücret farklılıkları ve/ veya kadın istihdam yoğunluğu açısından etkilerini inceleyen ampirik [...]

Ticaret Politikası Değişimlerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerine Etkileri2022-08-08T02:47:15+03:00

Farklı Kalkınma Stratejileri Işığında Türkiye’de Kadın İstihdamı

2022-06-30T03:46:21+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Gülay TOKSÖZ Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Tarih: 1 Haziran 2011 Yirminci yüzyılın son çeyreğinde, gelişmekte olan ülkelerde ihraç yönelimli sanayileşme ve büyüme stratejilerine geçişle birlikte kadın işgücüne olan talep artmıştır. Türkiye, ihracat yönelimli sanayileşme modeline 1980’lerde geçmiş olmasına rağmen genelde imalat sanayi istihdamının, özelde ise bu istihdam içinde kadınların payının artışı çok sınırlı düzeyde kalmıştır. Tarımsal üretimin ve istihdamın gerilemesi sonucu hem erkek hem kadın işgücü açığa çıkmış, ancak tarım dışı istihdamdaki büyüme özellikle kadınlar açısından bu gerilemeyi karşılayacak boyutlarda bir [...]

Farklı Kalkınma Stratejileri Işığında Türkiye’de Kadın İstihdamı2022-06-30T03:46:21+03:00

Feminist İktisat ve Süregelen Atılımı

2022-06-30T01:22:46+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Hande TOĞRUL Adult Program Director, The Inclusion Center for Community and Justice, Salt Lake City, Utah USA Emel MEMİŞ   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, Turkiye Tarih: 1 Haziran 2011 Feminist İktisat ve Süregelen Atılımı Feminist iktisatçılar iktisat disiplinini çok disiplinli yöntem, yöntembilim ve düşünce sistemlerini alana dâhil ederek tamamen değiştirmeyi amaçlamışlardır. Feminist iktisat alanında bu makalede ancak kısaca özetleyebildiğimiz pek çok çalışma yapılmış ve uzun yollar kat edilmiştir. Feminist iktisatçılar büyük hayaller kurdular ve arzu edilen bir iktisatın güçlü temellerini oluşturdular. [...]

Feminist İktisat ve Süregelen Atılımı2022-06-30T01:22:46+03:00
Go to Top