• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Nermin ÖZTÜRK
    Felsefe ve Din Bilimleri, Konya Üniversitesi

  • Tarih: 1 Ocak 2012

Konya/İkonium’da doğup Silifke/Seleucia’de ölen Tekla erken Hıristiyanlık döneminin en önemli kadın şahsiyetlerinden birisidir. O, Hıristiyanlıkla Pavlus’un Anadolu’ya yaptığı ilk misyon yolculuğu sırasında Konya’da tanışır ve Pavlus’un öğrencisi olur. Hıristiyan kilisesinin kuruluşunda havarilerin arasında aktif olarak görev yapar. Bu gün bile Kilisedeki kadınların sahip olamadıkları öğretme yetkisi ve vaftiz gibi sakramentleri icra eder. Ayrıca Hıristiyanlığın ilk kadın şehidi kabul edilir. Yaşantısıyla insanları öylesine derinden etkiler ki ölümünden sonra özellikle Akdeniz ülkelerindeki Hıristiyanlar arasında bir Tekla kültü oluşmasına sebep olur. Günümüzün Batı dünyasında da o hem kendini kiliseye adamış kadınlar hem de feministler için rol model olmayı sürdürmektedir.

Silifke/ Seleucia, Tekla, Hıristiyanlık, Öncü Kadın

Nermin ÖZTÜRK  
Felsefe ve Din Bilimleri, Konya Üniversitesi