Yıl 2012 – Cilt 4 – Sayı 1

Yıl 2012 – Cilt 4 – Sayı 1

Samiha Ayverdi yazınında mekan algısı

2022-07-02T01:42:49+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Dilek KELEŞ Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans 0000-0003-1477-9951 Tarih: 1 Haziran 2012 20. yüzyılın ikinci yarısında sosyal bilimler alanında gündeme gelen postmodernizm tartışmalarının önemli kazanımlarından biri “mekân”ın bir çalışma alanı olarak literatüre girmesidir denilebilir. Coğrafya disiplinine yönelik yeni tanımların ve mekânın sosyal bilimler sahasına girmesi aynı zamanda gündelik hayat çalışmalarının çıkış noktasını da destekler niteliktedir. Cumhuriyet Dönemi’nin önemli edebiyatçılarından Samiha Ayverdi üzerine odaklanan bu çalışma, Ayverdi’nin günlük hayatın akışı içinde anılarına yer verdiği “Paşa Hanım” ve [...]

Samiha Ayverdi yazınında mekan algısı2022-07-02T01:42:49+03:00

Sosyal Değişim için Dijital Fırsatlar: Türkiye’de Blog Dünyası ve Annelik

2022-07-02T01:24:23+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Pınar Melis Yelsalı PARMAKSIZ Tarih: 1 Ocak 2012 Dijital platformlar arasında bloglar kendini ifade etme ve kolektif kimlik süreçleri açısından popüler anlatısal kaynaklardır. Bu açıdan anne blogları bireysel ve kolektif olarak iki tür ifade biçiminin ortaya çıkmasına olanak veren, bunu da toplumsallaşmanın iki farklı biçimi olan fiziksel mekanda ve dijital mekanda gerçekleştiren örneklerdir. Buradan hareketle bu makalenin amacı bir yandan blog alanının özellikle anneler için gerek kişisel ifadeyi mümkün kılan, gerekse dayanışmacı topluluklar kurmayı sağlayan özelliklerini değerlendirme, diğer yandan bu bloglar aracılığıyla [...]

Sosyal Değişim için Dijital Fırsatlar: Türkiye’de Blog Dünyası ve Annelik2022-07-02T01:24:23+03:00

Küresel Kadın Hareketleri ve Alternatif Küreselleşme Söylemlerine Feminist Müdahaleler

2022-07-02T01:16:40+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: İrem İNCEOĞLU Middlesex Üniversitesi, Medya Departmanı Tarih: 1 Ocak 2012 Bu makalenin amacı feminist söylemlerin küresellesme hareketleri kapsamında ele alınışına yönelik gelişmekte olan ve Türkçe’ye çevirisi sınırlı olan literatürü tanıtmanın yanı sıra Avrupa’da çeşitli platformlardaki sosyal hareketliliklere kişisel katılımım sırasındaki gözlemlerime dayalı analizlerin paylaşılmasıdır. Makalede değinilecek konular sırasıyla küresel boyutta kadın hareketlerinin tarihselliği; alternatif küresel hareketlerin çıkış noktası ve gelişme süreci; kadın/feminist hareketlerin alternatif küresel hareketlere katılımında karşılaşılan engeller; kadın hareketlerinin bu engeller karşısında geliştirdikleri direniş stratejileri; feminist aktivistlerin tanımladıkları ‘düşman baskı [...]

Küresel Kadın Hareketleri ve Alternatif Küreselleşme Söylemlerine Feminist Müdahaleler2022-07-02T01:16:40+03:00

Dikmen Vadisi Gecekondu Bölgesindeki Kadınların Gündelik Yaşamındaki Değişim Nelere Bağlı?

2022-07-02T01:04:52+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: M Tuğba KAYA Ankara Üniversitesi Fakültesi Doktora Tarih: 1 Ocak 2012 Ankara Yukarı Dikmen’de, üst-orta sınıf seçkinlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan alışveriş merkezi ve plazalarla çevrili bir gecekondu bölgesi vardır. Bu bölgenin büyük getirim değerini kullanmak için “her türlü yöntemle” ele geçirmeye çalışanlar ile buna karşı beş yıldır farklı dayanışma ve mücadele yöntemleri geliştiren, direnme hatları oluşturan gecekondu sakinleri arasında çok boyutlu bir kavga sürmektedir. Yazıda, bu bölgede geçirilen zamanda yapılan gözlemler ile dokuz kadın ile yapılan “derinlemesine görüşme” sonucunda semt sakini [...]

Dikmen Vadisi Gecekondu Bölgesindeki Kadınların Gündelik Yaşamındaki Değişim Nelere Bağlı?2022-07-02T01:04:52+03:00

Bir Odaya Sıkışmak: Büyümekle Çocukluk Arasında Kalmak

2022-07-02T00:49:50+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Leyla USLU Ankara Üniversitesi, Radyo-TV-Sinema Doktora Öğrencisi Tarih: 1 Ocak 2012 Bu çalışma ile 25-35 arası kentte yaşayan, çalışan ya da okuyan, evlenmemiş, aileleriyle yaşayan, kadınların evle kurdukları ilişkiye odaklanılmıştır. Kadınların evden ayrılarak, kendilerine ait bir yaşam kurmayı arzu ettikleri öngörüsünden yola çıkılarak yapılan çalışmada, ekonomik bağımsızlıklarına kavuşmuş dahi olsa kadınların evden gitmedikleri/gidemedikleri anlaşılmıştır. Bu gidemeyişin nedenlerine odaklanılan çalışmada, görüşülen sekiz kadın, ilk neden olarak ailelerine duydukları bağlılığı işaret etmiştir. Ancak görüşmelerin devamında kadınların, yaşam standartlarındaki düşüşten ürktükleri de ortaya çıkmıştır. Ailelerinin [...]

Bir Odaya Sıkışmak: Büyümekle Çocukluk Arasında Kalmak2022-07-02T00:49:50+03:00

Beşeri Coğrafyaya Feminist İtirazlar

2022-07-02T00:41:58+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Selda TUNCER ODTÜ, Sosyoloji Bölümü Tarih: 1 Ocak 2012 Bu makalede feminizmle coğrafya arasındaki etkileşimi incelemeyi ve kadınların beşeri coğrafya alanında var olma mücadelelerini ortaya koymayı amaçlıyorum. Daha çok Britanya ve ABD kökenli iki büyük literatürü değerlendirerek, feminist akademisyenlerin yeni teorik ve metodolojik yaklaşımlarla beşeri coğrafya disiplinini nasıl etkileyip şekillendirdiklerine odaklanacağım. Bu niyetle, feminizm ve coğrafya arasındaki ilişkiyi, feminist coğrafyacıların bu disiplindeki rollerini tartışarak temel olarak bu alanda öne çıkmış belirli feminist coğrafyacıların çalışmalarını ele alacağım. Bu sayede feminist coğrafyanın gelişimini, zaman [...]

Beşeri Coğrafyaya Feminist İtirazlar2022-07-02T00:41:58+03:00

Alanda Bir Kadın

2022-08-05T20:39:01+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Hatice Şule OĞUZ Hacettepe Üniversitesi Fakültesi Tarih: 1 Ocak 2012 Bu makalede, “Bir Kültürlerarası Karşılaşma Durumu Olarak Zorunlu Göç: Yerel Olanın Yabancı Algısı; Türkiye’deki Sığınmacılar Örneği” başlıklı doktora tezimin alan araştırmasında feminist bir kadın araştırmacı olarak yaşadığım ikilemleri anlatmayı amaçlıyorum. Temmuz- Aralık 2011 tarihleri arasında Gaziantep’te yürüttüğüm alan araştırmamda anlamaya çalıştığım sadece araştırma sorularım değil, benim bir alan araştırmasını nasıl yürüttüğümdü; bir gözüm hep kendime bakıyordu. İçimdeki pozitivistle yüzleşmek zorunda kalmak beni çelişkiye düşürüyordu ve aklımdaki soru, feminist metodolojinin sadece kadın çalışmalarına [...]

Alanda Bir Kadın2022-08-05T20:39:01+03:00

Suriyeli Yazar Ülfet İdlibi’nin Kadınlar Hamamı

2022-06-30T14:31:12+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Bülent KORKMAZ   Okutman, Arapça Bölümü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih: 1 Ocak 2012 Bu çalışmada Ülfet İdlibi adlı Suriye’li kadın yazarın Kadınlar Hamamı adlı öyküsünün çevirisin yapılması ve incelenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca yazarın hayat öyküsü, eserlerinin tanıtımı ve Arap edebiyatındaki yerine dair kısa bir sunum yapılmıştır. Çalışmanın esasını Arapça asıl metnin İngilizceye yapılmış iki çevirisi ışığında tercüme edilmesi teşkil etmiştir. Söz konusu çeviri metnin edebi eleştirisi de ek olarak sunulmuştur. Ülfet İdlibi, kısa öykü, kadınlar hamamı, gelenek, modernizm Bülent KORKMAZ Okutman, Arapça Bölümü, [...]

Suriyeli Yazar Ülfet İdlibi’nin Kadınlar Hamamı2022-06-30T14:31:12+03:00

Hıristiyanlığın İlk Yıllarında Akdeniz Ülkelerini Etkisi Altına Alan Kadın: Tekla

2022-08-05T20:40:40+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Nermin ÖZTÜRK Felsefe ve Din Bilimleri, Konya Üniversitesi Tarih: 1 Ocak 2012 Konya/İkonium’da doğup Silifke/Seleucia’de ölen Tekla erken Hıristiyanlık döneminin en önemli kadın şahsiyetlerinden birisidir. O, Hıristiyanlıkla Pavlus’un Anadolu’ya yaptığı ilk misyon yolculuğu sırasında Konya’da tanışır ve Pavlus’un öğrencisi olur. Hıristiyan kilisesinin kuruluşunda havarilerin arasında aktif olarak görev yapar. Bu gün bile Kilisedeki kadınların sahip olamadıkları öğretme yetkisi ve vaftiz gibi sakramentleri icra eder. Ayrıca Hıristiyanlığın ilk kadın şehidi kabul edilir. Yaşantısıyla insanları öylesine derinden etkiler ki ölümünden sonra özellikle Akdeniz ülkelerindeki [...]

Hıristiyanlığın İlk Yıllarında Akdeniz Ülkelerini Etkisi Altına Alan Kadın: Tekla2022-08-05T20:40:40+03:00

İki Kurgusal Metin Olarak Otobiyografi ve Tarih: Afet İnan Örneği

2022-08-08T02:44:24+03:00

First Language: Turkish Subjects:  Women's Studies Journal Section: Research Article Authors: İlknur MEŞE Dates: 1 January 2012 Afet İnan Cumhuriyet döneminin yeni tarih anlayışının temellerinin atılmasında ve kadın kimliğinin kurgulanmasında hem bir ideolog/misyoner gibi hizmet etmiş, hem de bunların şekillendirdiği bir Cumhuriyet aydını/kadını olmuştur. Çeşitli yerlerde Atatürk’ün direktifiyle başladığını söylediği tarih çalışmalarında kendisine verilen işleri başarıyla altından kalkılması gereken bir “milli vazife” olarak değerlendirmiştir. Afet İnan anılarında bu sürece, zaten çocukluğundan beri kendinde var olan tarih ve kültüre olan ilgi, okuma aşkı ve potansiyelinin kaynaklık ettiğini belirtmiştir. Böylece Afet İnan, hayatının Atatürk’le tanıştıktan sonraki evresi ile [...]

İki Kurgusal Metin Olarak Otobiyografi ve Tarih: Afet İnan Örneği2022-08-08T02:44:24+03:00
Go to Top