• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Zehra YILMAZ

  • Tarih: 26 Mayıs 2019

Bu makale Türkiye’nin Suriyelilere yönelik uyguladığı entegrasyon politikalarında kadın ve din

meselesinin birbiriyle kesiştiği alanlara odaklanmaktadır. Zira kadın meselesi, ev sahibi topluma

entegrasyon sürecinde göçmenler için travmatik bir biçimde kopuş yaşadığı kendi toplumuna ait

kültürün bir imgesi olarak önem kazanır. Geleneksel değerler ve köken bağı çoğu zaman kadınlar

üzerinden sürdürülür. Bu süreçte de din ve kadın ilişkisi anlamlı bir birliktelik içinde ele alınır. Makale

bu birlikteliğin entegrasyon politikalarına etkisine eğilmektedir. Öte yandan, kadınların bulundukları

ülkeye entegrasyonu erkeklerinkinden daha farklı ve zordur. Bu nedenle ikinci olarak da makalede,

öncelikle bu zorlu entegrasyon sürecinde devletin özel olarak kadınlara uyguladığı politikalarda dinin

işlevi analiz edilmektedir. Son olarak da Müslümanların çoğunlukta olduğu Türkiye’de, aynı dinden

olmanın Müslüman Suriyeli mülteci kadınlar açısından entegrasyon sürecinde nasıl bir anlam taşıdığı

meselesi ele alınmaktadır.

Zehra YILMAZ