• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Funda Şenol-Cantek

  • Tarih: 1 Haziran 2011

Funda Şenol-Cantek Serpil Sancar’a “Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist
Çalışmalar”ı sordu:
Şenol-Cantek: “Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar” bu yıl, Koç
Üniversitesi Yayınları arasından, sizin editörlüğünüzde çıktı. Feminist çalışmalar üzerine bilanço niteliğinde bir
kitap hazırlama fikri nasıl doğdu?

feminizm, feminist çalışmalar, 21.yy