• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Orkun KOCABIYIK

  • Tarih: 1 Haziran 2018

Nick Hornby’nin 1992’de yayımladığı Futbol Ateşi Fever Pitch , futbolu ve futbol fanatizmini konu almaktadır. Bu eser futbolun ötesinde yazarı Hornby’nin 1960’lı yıllarda bir İngiliz çocuğu olarak olgunlaşma ya da büyümesini gözler önüne serer. Bu anlamda romanın otobiyografik özelliği aynı zamanda bir tür “bildungs” ya da İngiliz edebiyatındaki terimle “coming of age” hikâyesi olarak okunabilir. Kısaca çalışma Hornby’nin inişli çıkışlı hayatını konu almaktadır ki bu süreçte onun için Arsenal’in yeri başkadır. Sıkı bir Kuzey Londra takımı olan Arsenal taraftarı ve bir “best-seller” roman yazarı olan Nick Hornby, bu romanı Arsenal’e adanmışlığın bir armağanı olarak yayımlamıştır. Romanın bölümleri ve başlıkları Hornby’nin gittiği maçların isimlerinden oluşmaktadır. Romanın daha ilk bölümünün başında yazar erillikle ilgili tartışmaya başlar. Hornby’nin futbola duyduğu aşk daha sonra âşık olacağı kadınlara duyduğu aşk gibi ansızın ve açıklanamaz bir biçimde gelişmiştir. Hornby romanında açık bir biçimde futbol ve kadınları ilişkilendirmektedir. Bu çalışmanın devamında, Futbol Ateşi ile erillik arasında bağlantı romanındaki ana karakterin babasıyla olan ilişkisi, kimlik arayışı ve Freud’un ‘Oedipus Kompleksi’ kuramına karşı tutumu gibi konular üzerinden gösterilmeye çalışılacaktır.