Yıl 2018 – Cilt 10 – Sayı 2

Yıl 2018 – Cilt 10 – Sayı 2

Kabak ve Kıtlık

2022-06-29T12:28:11+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Güneşin AYDEMİR Tarih: 1 Haziran 2018 İnsan hikâyeleri kıymetli bilgi depolarıdır. 3-4 sene Çanakkale, Kaz Dağları’nda bir Türkmen köyünde, Tahtacı Alevileri ile birlikte yaşadım. Bu köy ölmekte olan bir köydü. Çocuk yoktu köyde, en son düğün 20 sene önce yapılmıştı. Yani öylece yaşlanmakta olan, yok olmak üzere olan bir köyden söz ediyoruz. Burada yaşayan kadınlar gerçekten ellerinde bastonla gezen, iki büklüm teyzelerdi. Ama yine bu kadınlar, her sene bahçelerini ekmeye gidiyorlardı. Her sene muhakkak bir iki şey, bir iki kök bitki yetiştiriyorlardı. [...]

Kabak ve Kıtlık2022-06-29T12:28:11+03:00

Jane Addams’ın Perspektifinden Kent Yönetimi ve Kadınlar

2022-06-29T12:24:45+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Tülay KAYA Tarih: 1 Haziran 2018 Toplum merkezleri yerleşim evleri , on dokuzuncu yüzyıl Amerika’sında endüstriyel gelişmelerin kent yaşamında yarattığı sosyal, kültürel ve politik çalkantıların kavranmaya ve kontrol altına alınmaya çalışıldığı bir dönemde kurulmuş olan toplumsal reform amaçlı kurumlardır. Kadınların aktif olduğu bu kurumların hedef kitlesi, kent yaşamında yaşanan sorunların kaynağı olarak görülen göçmenler ve fakir işçi sınıfıdır. Kadınlar için toplum merkezleri, günün koşullarında toplumsal cinsiyet rollerinin belirleyiciliğinde, kamusal alanda en görünür olabildikleri kurumlar olarak öne çıkar. İyi eğitimli ve üst sınıf [...]

Jane Addams’ın Perspektifinden Kent Yönetimi ve Kadınlar2022-06-29T12:24:45+03:00

Toplumsal Cinsiyet ve Mesleki Eğitim: Mesleki Teknik Lise Kız Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

2022-06-29T12:19:23+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Alev ÖZKAZANÇ  Fevziye SAYILAN  Elif E AKŞİT Tarih: 1 Haziran 2018 Bu çalışma Türk Traktör şirketinin Filizlerin Mucizeleri adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Ankara Üniversitesi KASAUM adına Kasım 2016-Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Meslek Lisesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyete Dayalı Meslek Seçimine İlişkin Bakış ve Tutumları” adlı araştırmanın kızların mesleki teknik eğitimi konusundaki güncel ve tarihsel literatürle birleştirilerek toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden çerçevelendirilmesi amacını taşımaktadır. Kızların teknik mesleki eğitimine etki eden faktörleri ortaya koymak ve bu konudaki bilgi açığını varolan araştırmalar ve bu araştırmayı bir [...]

Toplumsal Cinsiyet ve Mesleki Eğitim: Mesleki Teknik Lise Kız Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma2022-06-29T12:19:23+03:00

Sosyalleştirilmiş Sağlık Hizmetlerinde Ebelerin Sağlık Ocağı İle İlişkisinin Mekânsal İncelemesi

2022-06-29T12:16:28+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Nüket PAKSOY ERBAYDAR Tarih: 1 Haziran 2018 Türkiye’de ebelik tarihsel bakımdan farklı kırılma noktalarına sahiptir. Osmanlı döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında ebelerle modern tıp arasındaki gerilim geleneksel ebeliğin tasfiyesi ile son bulmuştur. Sonrasında ise modern ebeliğin teşkili ile birlikte ebelerin çalışma yerleri doğum evleri ve hastaneler olarak biçimlenmiştir. Türkiye’de 1961’de başlayan sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi sürecinde kurulan sağlık ocakları ve sağlık evlerinde ebelere yeni görevler verilmiş ve bir anlamda ebelik yeniden tanımlanmıştır. Kırk üç yıl süren bu dönemde devlet, ebeler aracılığı ile [...]

Sosyalleştirilmiş Sağlık Hizmetlerinde Ebelerin Sağlık Ocağı İle İlişkisinin Mekânsal İncelemesi2022-06-29T12:16:28+03:00

Mirage, Mekan ve Hegemonya: Alice Munro’nun “Kaçak”ında Kimlik Keşfi

2022-06-29T12:13:20+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Raheleh BAHADOR  Leila HASHEMİ  Esmaeil ZOHDİ Tarih: 1 Haziran 2018 Gelenek ve ideolojinin dayattığı müebbet tanımlamalar kadını erkeğin “Öteki”si olarak belirler. Postmodernitenin kapalı gelenek alanını kırdığı ve kadını yeniden tanımladığı görülse de, birinci dünya ülkelerinde bile küçük kentsel bölgelerde pek bir şey değişmemiştir. Toplumdaki en küçük birim olarak aile, daha büyük bir dünyaya girmek için kadın kimliğini oluşturan büyük dünyanın minyatürüdür. Toplumsal mekan, bireyi yaşamı boyunca etkiler ve zihinsel mekanın gizli kalmış köşelerine bakmayı sağlayacak bir perspektif sunar. Katı sosyal uzamın etkisi altında kadınlar, [...]

Mirage, Mekan ve Hegemonya: Alice Munro’nun “Kaçak”ında Kimlik Keşfi2022-06-29T12:13:20+03:00

Dillendirilemeyen Kadın Bedeninin Orlando’da Dile Gelişi

2022-06-29T12:10:03+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Muzaffer Derya NAZLIPINAR SUBAŞI Tarih: 1 Haziran 2018 Kadın deneyimi ve bedeni her daim egemen ataerkil yapı ve onun cinsiyetçi dili tarafından sapkın olarak tanımlanmış ve horlanmıştır. Özellikle kadın bedeni, barındırdığı cinselliği, metinselliği ve tanımlan a mayan özellikleri dolayısıyla, bu ataerkil yapı için kaçınılması ve uzak durulması gereken ‘karanlık bir kıta’dır. Bu nedenle, dişil arzuların ifadesi erkek egemen metinlerde göz ardı edilmiş ve/veya gizlenmiştir. Ancak, Medusa'nın dehşet verici efsanesiyle tarih boyunca bedenlerinden ve cinselliklerinden uzaklaştırılmış olan kadınlar için günümüz, derin uykularından uyanma [...]

Dillendirilemeyen Kadın Bedeninin Orlando’da Dile Gelişi2022-06-29T12:10:03+03:00

Nick Hornby’nin Futbol Ateşi 1992 Romanında Erillik-GERİ ÇEKİLDİ

2024-04-29T19:09:48+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Orkun KOCABIYIK Tarih: 1 Haziran 2018 Nick Hornby’nin 1992’de yayımladığı Futbol Ateşi Fever Pitch , futbolu ve futbol fanatizmini konu almaktadır. Bu eser futbolun ötesinde yazarı Hornby’nin 1960’lı yıllarda bir İngiliz çocuğu olarak olgunlaşma ya da büyümesini gözler önüne serer. Bu anlamda romanın otobiyografik özelliği aynı zamanda bir tür “bildungs” ya da İngiliz edebiyatındaki terimle “coming of age” hikâyesi olarak okunabilir. Kısaca çalışma Hornby’nin inişli çıkışlı hayatını konu almaktadır ki bu süreçte onun için Arsenal’in yeri başkadır. Sıkı bir Kuzey Londra takımı [...]

Nick Hornby’nin Futbol Ateşi 1992 Romanında Erillik-GERİ ÇEKİLDİ2024-04-29T19:09:48+03:00

Kapitalizm ve Ağız Kokusu: 1920’li Yıllarda Toplumsal Cinsiyet Rollerini Listerine Reklamları Üzerinden İzlemek

2022-06-29T11:48:31+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Özlem ŞENDENİZ Tarih: 1 Haziran 2018 Çalışma 1920’li yıllarda birbiri ile kesişen ve bugünü şekillendiren iki izleğe Listerine firmasının yürüttüğü reklam kampanyaları üzerinden bakacaktır. Bu iki izlekten birincisi toplumun tüketim toplumuna dönüştürülmesinin ve ikincisi toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl yerleştirildiğinin inceleme amacını taşımaktadır. Bu bağlamda ameliyathanelerde kullanılan antiseptiğin kapitalist sistemin olanaklarının kullanılarak bir başka alanda –ağız gargarası– olarak tüketiciye sunulması aşamasında kullanılan yöntemler, sektörü ve sistemi öncelemiştir. Yürütülen reklam kampanyalarında da dönemin gidişatını yönlendirecek olan toplumsal cinsiyet rollerinin kemikleşmesi irdelenmeye çalışılmıştır. Tarihsel açıdan [...]

Kapitalizm ve Ağız Kokusu: 1920’li Yıllarda Toplumsal Cinsiyet Rollerini Listerine Reklamları Üzerinden İzlemek2022-06-29T11:48:31+03:00

Pronatalist Kültürde Anne Olmamak

2022-06-29T11:45:32+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Meral Salman YIKMIŞ Tarih: 1 Haziran 2018 Bu niteliksel çalışma aileyi merkeze alarak üremeyi teşvik eden ve kadınlıkla anneliği eş tutan pronatalist kültürel kabullerin, anne olmayan kadınların eşleriyle/partnerleriyle, aileleriyle, çocuklu arkadaşlarıyla ve gündelik hayatlarındaki diğer kişilerle kurdukları ilişkileri nasıl biçimlendirdiğini kavramaya çalışmaktadır. Bu araştırma sorusuna yanıt bulabilmek için on dört çocuksuz kadınla yüz yüze ve e-mülakat tekniğiyle yaptığım mülakatlardan elde ettiğim verileri kullanıyorum. Öncelikle katılımcıların pronatalist kültür içerisinde nasıl konumlandığını ve kendi cinsiyetli oluşlarını nasıl kavradıklarını anlayabilmek için katılımcıların kadınlığı ve anneliği [...]

Pronatalist Kültürde Anne Olmamak2022-06-29T11:45:32+03:00

Dindar Kadınların Annelik Algısı: Reçel Blog ve Müslüman Anneler Blogunun Karşılaştırmalı Analizi

2022-06-29T11:42:20+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Yasemin GEZER TUĞRUL Tarih: 1 Haziran 2018 Kadının hayatının en önemli dönemeçlerinden biri olarak kabul edilen anneliğe, ataerkil sistem ve din kurumu tarafından kutsal bir statü kazandırıldığı söylenebilir. Bu kutsallık, toplumsal cinsiyet rolleri aracılığıyla da kadının toplumdaki konumunu ve annelik rolünü belirlemede önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda kendilerini dindar olarak tanımlayan kadınlar arasında İslam dininin kadına ve anneliğe bakışı ekseninde, kadına verilmiş olan annelik rolünün kadınları toplumda nasıl konumlandırdığı, kadınların anneliği nasıl anlamlandırdıkları ve içselleştirdikleri önemli tartışma konularındandır. Bu çalışma, annelik [...]

Dindar Kadınların Annelik Algısı: Reçel Blog ve Müslüman Anneler Blogunun Karşılaştırmalı Analizi2022-06-29T11:42:20+03:00
Go to Top