• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Elif Ekin AKŞİT

  • Tarih: 1 Haziran 2009

Bu çalışma kısırlığı bir olanak ve tahakküm alanı olarak kadınların bakış açısından tartışmaktadır. Bir kısırlık merkezine devam eden alt – alt orta sınıf kadınlarla yapılan görüşmeleri merkeze alan çalışma, kısırlık tedavilerini bir yandan kadınlara birbirleriyle deneyimlerini paylaşmak ve gündelik hayatlarından uzaklaşmak için kast edilmemiş bir biraradalık sunan, bir yandan da, daha önceki nüfus politikalarının devamı olan, militarizmden beslenen ataerkil tıbbın bir alanı olarak ortaya koymaktadır. Kısırlığın akademik alanda ve medyada, dünyada ve Türkiye’de ele alınışına dair kısa bir girişten sonra, kadınların hikayeleri bağlamında kısırlığın üreme teknolojileriyle, kadınların her ikisiyle ilişkileri ortaya koyulmaktadır.

Kısırlık tedavisi, hastane, sınıf, üreme teknolojileri

Elif Ekin AKŞİT