Yıl 2009 – Cilt 1 – Sayı 2

Yıl 2009 – Cilt 1 – Sayı 2

Dönüş

2022-06-29T01:51:32+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Sermin ÇAKMAK Tarih: 1 Haziran 2009 Bu fotoğraf John Berger’in 1976 yılında yayınlanan Yedinci Adam isimli kitabında yer almaktadır. Almanya’daki göçmen işçilerin deneyimlerini anlattığı kitabına yedinci “adam” ismini vermekte beis görmeyen John Berger, işçilerin Almanya’dan ülkelerine dönüşünü anlattığı bölümde Der Spiegel dergisi tarafından verilen bu afişi kullanmıştır. Fotoğrafın yayınlandığı yıl Almanya’ya hem kadın işçilerin hem de aile birleşiminden gelen kadınların kabul edilmesinden sonrasına tekabül etmektedir. Erkek işçilerden daha sonra gitmelerinde ve daha az sayıda olmalarına rağmen kadın göçmenler, gazetelerde, dergilerde, televizyonda ve [...]

Dönüş2022-06-29T01:51:32+03:00

Kitap Eleştirisi: Şam’da raks

2022-06-29T01:46:34+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Dide TAYFUR Tarih: 1 Haziran 2009 Bu kitap, Nancy Lindisfarne’nin Şam’da gerçekleştirdiği etnografik alan araştırması çerçevesinde kaleme aldığı dokuz kısa öyküden oluşmaktadır. Bu öyküler sayesinde çağdaş Suriye toplumuna dair ipuçlarına ulaşıyoruz. Ortadoğu toplumlarına ilişkin verilere ilave olan bu çalışma, antropolojinin öteki hayatları içerden öğrenmeyi hedefleyen metodolojisinin kullanılmasıyla farklı bir öneme sahiptir. Çünkü burada yer alan hikayelerin kahramanları sayesinde Suriye kent yaşamı ve Arap kadınının toplumsal konumu hakkında önemli detayları öğrenme şansına sahip oluyoruz. Dide TAYFUR Dergipark Tam Metin [...]

Kitap Eleştirisi: Şam’da raks2022-06-29T01:46:34+03:00

Türkiye’de Çatışmanın Toplumsal Cinsiyet Boyutu

2022-06-29T01:38:39+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Burcu ŞENTÜRK  Ankara Üniversitesi Tarih: 1 Haziran 2009 Bu çalışma 1993-2006 yılları arasında Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusu’ndaki çatışmada yaşamını yitirmiş Türk Silahlı Kuvvetleri TSK mensubu askerlerin anneleriyle yapılan derinlemesine mülakatlara dayanmaktadır. Bu annelerin ani bir ölümden sonra yaşadıkları acının anlatısı, milliyetçilik ve annelik kavramları etrafında değerlendirilmiştir. Bu anneler, yaşadıkları acıyı ve kendi anneliklerini nasıl algılıyorlar? Çocuklarının ani gelen ölümünün yarattığı acı ve bu acı etrafında yeniden gelişen annelikleri nasıl politikleşiyor? Sunulan bu annelikler, militarist hedefler tarafından nasıl araçsallaştırılıyor? Bunun da ötesinde, militarizmin [...]

Türkiye’de Çatışmanın Toplumsal Cinsiyet Boyutu2022-06-29T01:38:39+03:00

Cinsiyet Değiştirme, Üreme ve Türkiye’de Cinsel Vatandaşlık

2022-06-29T01:29:15+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Ayça KURTOĞLU Tarih: 1 Haziran 2009 Biyolojik yeniden üretim ve cinsiyet/toplumsal cinsiyet bağlantısıyla ilgilenirken bu çalışma Türk Medeni Kanunu’nca düzenlenmiş olan cinsiyet değişitirme konusuna odaklanmaktadır. Çalışma, bu düzenlemede cinsiyet/toplumsal cinsiyet ve cinselliklerin nasıl kurgulandığını tartışmaktadır ve üretken kadınlık ve üretken erkeklik kavramlarını kullanarak söz konusu düzenlemenin cinsiyet/toplumsal cinsiyet ve cinsellik kategorilerinin bir düzen içinde tutulduğunu iddia etmektedir. Bu çalışma ayrıca, yasaların bazı kadınların annelik ve üretkenliğini ve bunu az çok sadece özel alanla ilişkili olarak değerli gördüğünü ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, çalışma [...]

Cinsiyet Değiştirme, Üreme ve Türkiye’de Cinsel Vatandaşlık2022-06-29T01:29:15+03:00

Bir keşif olarak modern kadınlık: tıp, beden ve cinsellik

2022-06-29T01:21:43+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Elifhan KÖSE  Ankara Üniversitesi 0000-0001-9909-1923 Tarih: 1 Haziran 2009 Modern liberal, özerk bireyin yaratılmasında içe kapanmış ve sınırları çizilmiş beden algısının önemli olduğunu belirtmek gerekir. Beden-akıl tamamlayıcılığından filizlenen modern insan öznesi, ancak rasyonelleşen akıl ve bireyselleşen bedenin birlikteliğinden doğabiliyordu. Bedenin sınırlarının belirlenmesinde ise sembolik evrenlerin standartlaşması önem kazanacaktır. Zamanın, mekânın ve dilin standartlaşmasıyla cinsiyetler bedenlere sığdırılıyor, bedenden taşanlar ise hastalıklar ve suçlar olarak kategorize ediliyorlardı. Modern kadınlık, modern tıp bilgisinin eliyle, cinsiyetlerin bedenselleştirmesi yoluyla yaratılacaktır. Beden, kadınlık, toplumsal cinsiyet, tıp, cinsellik [...]

Bir keşif olarak modern kadınlık: tıp, beden ve cinsellik2022-06-29T01:21:43+03:00

Güçten güvenlik ve saygıya: ABD’de kadınlara yönelik üreme sağlığında güç kazanmanın değişen anlamı

2022-06-29T00:57:49+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Ayse DAYI Tarih: 1 Haziran 2009 1960’ların sonu 1970’lerin basinda ivme kazanan Amerikan Kadın Sağlığı Hareketinin amacı kadınların üreme hayatlarındaki tıbbileşmeyi azaltmak ve kadınların kendi bedenleri ve sağlıklari üzerindeki güç ve haklarını arttırmaktı. Esas amaç kadınların sağlık hizmetlerinde güç kazanmaları idi. Kadın üreme sağlığı literatüründe güç kazanma kavramının empowerment Amerikan Kadın Sağlığı Hareketi ile ilintili olarak ve özellikle de çalışanların degil de hizmet gören kadınların gözünden yeterince araştırılmamış olması üzerine, 2001 ve 2002 senelerinde, Kadın Sağlığı Hareketi’nin 21. yuzyıldaki mirasini araştırmak ve [...]

Güçten güvenlik ve saygıya: ABD’de kadınlara yönelik üreme sağlığında güç kazanmanın değişen anlamı2022-06-29T00:57:49+03:00

Kısırlık: Olanak ve Tahakküm

2022-06-29T00:04:21+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Elif Ekin AKŞİT Tarih: 1 Haziran 2009 Bu çalışma kısırlığı bir olanak ve tahakküm alanı olarak kadınların bakış açısından tartışmaktadır. Bir kısırlık merkezine devam eden alt – alt orta sınıf kadınlarla yapılan görüşmeleri merkeze alan çalışma, kısırlık tedavilerini bir yandan kadınlara birbirleriyle deneyimlerini paylaşmak ve gündelik hayatlarından uzaklaşmak için kast edilmemiş bir biraradalık sunan, bir yandan da, daha önceki nüfus politikalarının devamı olan, militarizmden beslenen ataerkil tıbbın bir alanı olarak ortaya koymaktadır. Kısırlığın akademik alanda ve medyada, dünyada ve Türkiye'de ele alınışına [...]

Kısırlık: Olanak ve Tahakküm2022-06-29T00:04:21+03:00

Türkiye’de Şehit Annelerinin Savaş ve Çözüm Algıları

2022-06-28T23:57:15+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Esra GEDİK Tarih: 1 Haziran 2009 Bu çalışmada vatandaşlarını korumak devletin görevi iken, oğullarının ölümünün sorgulanması fikrinden hareketle ''şehit annesi '' olmanın, kadınları yurt dışındaki örneklerinde gördüğümüz gibi, savaş-karşıtı bireylere dönüştürüp dönüştüremeyeceği sorusuna odaklanarak, şehit annelerinin savaş ve çözüm algılarını değerlendirmek istiyorum. Açıktır ki, şehit annesi olarak, bu kadınlar yeni kimlikler edinmektedir. Buna rağmen, yukarıda bahsedilen anneliğin sorgulayıcı tavrı hangi farklı söylemler tarafından ve nasıl kısıtlanmaktadır? Sonuç olarak, bu kadınlar anne olarak sessiz kalmaktadırlar. Bu bağlamda, araştırmam boyunca, daha önceden belirttiğim gibi, [...]

Türkiye’de Şehit Annelerinin Savaş ve Çözüm Algıları2022-06-28T23:57:15+03:00

Eviçi emek, örgü ve alternatif ağlar: Knit++

2022-06-28T23:48:37+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Hakan TOPAL Tarih: 1 Haziran 2009 Bu çalışma evden çalışmaya ve eviçi emeğe dair mevzuları küresel iş pratiği hallerine referansla inceliyor ve ağ kuran alternatifleri analiz ediyor. Her yeni ağ başarısına ve hatalarına göre incelenmesi geren bir potansiyel oluşturuyor. 2002 senesinden başlayan Knit++ by xurban_collective ağında örgü hem mecazi ve hem de edebi anlamlarıyla değerlendiriliyor. Bu proje, örgü modeli üzerinden ve eviçi üretimi merkeze alarak sosyal ağ meselesine eleştirel olarak bakıyordu. Bu sanat projesi on dokuzuncu yüzyıl tekstil üretimi ile yirminci yüzyıl kültürel üretiminin [...]

Eviçi emek, örgü ve alternatif ağlar: Knit++2022-06-28T23:48:37+03:00

Türkiye’de Şehit Annelerinin Savaş ve Çözüm Algıları

2022-08-08T02:47:15+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Tarih:  Bu çalışmada vatandaşlarını korumak devletin görevi iken, oğullarının ölümünün sorgulanması fikrinden hareketle ''şehit annesi '' olmanın, kadınları yurt dışındaki örneklerinde gördüğümüz gibi, savaş-karşıtı bireylere dönüştürüp dönüştüremeyeceği sorusuna odaklanarak, şehit annelerinin savaş ve çözüm algılarını değerlendirmek istiyorum. Açıktır ki, şehit annesi olarak, bu kadınlar yeni kimlikler edinmektedir. Buna rağmen, yukarıda bahsedilen anneliğin sorgulayıcı tavrı hangi farklı söylemler tarafından ve nasıl kısıtlanmaktadır? Sonuç olarak, bu kadınlar anne olarak sessiz kalmaktadırlar. Bu bağlamda, araştırmam boyunca, daha önceden belirttiğim gibi, bu kadınların Türkiye’de şehit anneleri [...]

Türkiye’de Şehit Annelerinin Savaş ve Çözüm Algıları2022-08-08T02:47:15+03:00
Go to Top