• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Hacer YILDIZ

  • Tarih: 1 Ocak 2010

Fotoğraf 1950 yılına ait Basın, Yayın ve Tuizm Departmanı’nın yayımladığı Türkiye’yi tanıtan bir kitaptan alınmıştır.1 Kitapta Türkiye’yi doğa güzellikleri, tarihi yerleri ve Türk halkını anlatılmakta ve o dönemin yaşamı hakkında bilgi verilmektedir. Fotoğraftaki kadınlar havacılık kursu öğrencileridir. Fotoğraftaki kadınlar mutlu görünmekte, açık saçları ve üzerlerindeki beyaz tulumlar ile modern görünmektedirler.Fotoğrafın altındaki yazıya göre “genç Türk kızları havacılık konusuna yakın ilgi göstermekte ve bütün milet vatan müdafaası için şevkle çalışmaktadır.” Fotoğraftaki kadınların kıyafetleri dönemin kadınlarının “modern” bir şekilde giyindiğinin altını çizmekte ve Türkiye’nin batılı imajını pekiştirmektedir. Havacılık ve vatan müdafaası gibi alanlarda kadınların varlığına dikkat çekilmekte, o dönemde kadınların erkeklerle “eşit” olduğu hatta savunma gibi eril egemen bir alana bile dahil olabildikleri imajı çizilmektedir. Kitabın Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak yayımlanmış olması ve Türkiye tanıtımında kullanılmak amacıyla yayımlanmış olması düşünüldüğünde yukarıda yazdıklarım daha da anlam kazanmaktadır. Fakat öğrencilerin ve dersi anlatanın da kadın olması ve resimde erkek öğrenci olmaması soru işaretlerine neden olmaktadır.

Havacılık kursu, Kadın, Modern

Hacer YILDIZ