• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Gökçe BAYRAKÇEKEN TÜZEL  
    Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi Yöneticisi

    Didem GEDİZ GELEGEN  
    Çankaya Belediyesi Sağlık Müdür Yardımcısı

  • Tarih: 1 Ocak 2010

Bu yazı Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevinde geçtiğimiz yılın Ağustos ayında başlayan deneyimimizi gözden geçirmeyi ve aktarmayı amaçlamaktadır. Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi yerel yönetime bağlı bir sığınmaevidir ve gerek örgütsel yapısı ve gerek iç işleyişi açısında dikkat çekici ataerkil örüntülerle çevrilmiştir. Sığınmaevi içindeki çalışmalarımız ataerkil şiddetten bağımsız bir örgütlenme, çalışma ve nihayet yaşama alanı geliştirmek niyeti çerçevesinde şekillenmiştir. Bu yazıda bir yandan sığınmaevinde ataerkilliğin tezahürlerine yönelik gözlemlerimiz ve bu tezahürleri mümkün kılan pratikleri değiştirmek için gösterdiğimiz çabayı, diğer yandan gerçekleştirmeye çalıştığımız ve hala sümekte olan ve bir model oluşturma yolunda ilerleyen yeniden yapılanma/yapılaşma çalışmalarını paylaşmak istedik.

kadın sığınmaevi, şiddet, kadın dayanışması, bilinç yükseltme, ataerkil tezahürler

Gökçe BAYRAKÇEKEN TÜZEL  
Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi Yöneticisi

Didem GEDİZ GELEGEN  
Çankaya Belediyesi Sağlık Müdür Yardımcısı