• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar:

  • Tarih: 

Bu çalışmada vatandaşlarını korumak devletin görevi iken, oğullarının ölümünün sorgulanması fikrinden hareketle ”şehit annesi ” olmanın, kadınları yurt dışındaki örneklerinde gördüğümüz gibi, savaş-karşıtı bireylere dönüştürüp dönüştüremeyeceği sorusuna odaklanarak, şehit annelerinin savaş ve çözüm algılarını değerlendirmek istiyorum. Açıktır ki, şehit annesi olarak, bu kadınlar yeni kimlikler edinmektedir. Buna rağmen, yukarıda bahsedilen anneliğin sorgulayıcı tavrı hangi farklı söylemler tarafından ve nasıl kısıtlanmaktadır? Sonuç olarak, bu kadınlar anne olarak sessiz kalmaktadırlar. Bu bağlamda, araştırmam boyunca, daha önceden belirttiğim gibi, bu kadınların Türkiye’de şehit anneleri olarak nasıl temsil edildiğini gözden geçireceğim

Şehit anneliği, milliyetçilik, din, Kürt sorunu, savaş ve çözüm

Esra GEDİK