• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar:Nüket PAKSOY ERBAYDAR , Aysun BALSEVEN ODABAŞI  

  • Tarih: 1 Ocak 2018

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi evlilik sona ermiş ise erkek için herhangi bir kısıtlama getirmezken; kadına evliliğin sona ermesinden sonra 300 gün geçmeden evlilik izni vermemektedir. Eğer bir kadın “bekleme müddeti” olarak ifade edilen bu süre içinde boşandığı eşi dışında bir başkası ile evlenmek isterse ancak mahkemeye başvurarak tıbben gebe olmadığını kanıtlayarak evlenme izni alabilmektedir. Medeni Kanun’da kadınlar için konulmuş olan boşanma sonrası bekleme süresi kadınlar açısından ayrımcıdır. Bu makale bekleme süresinin ataerkillik, soybağı ilişkisi bağlamında kadın hakları ve günümüz tıbbi gelişmeleri açısından incelenmesini amaçlamaktadır.

Kadın hakları, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, evlilik yasağı, bekleme süresi, soybağı

Nüket PAKSOY ERBAYDAR  Aysun BALSEVEN ODABAŞI