• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Şebnem CANSUN 
    0000-0003-0797-9699

  • Tarih: 1 Ocak 2009

Bu çalışma merkeze yakın muhafazakar görüşteki Yeni Şafak Gazetesi’nde, 2008 yılında, köşe yazarlarının toplumsal cinsiyet sorunlarını nasıl algıladığı konusu üzerine hazırlanmıştır. Köşe yazılarının değerlendirilmesi ve sonuçların sunumu aşamalarında kadınlarla ilgili asıl olarak ele alınan konular ve yazarların cinsiyet dağılımına dikkat edilmiştir. Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarları 2008 yılında kadınları ilgilendiren başlıca üç alana odaklanmışlardır. Kadın ve erkek yazarlar başörtülü kadınlara ayrımcılık yapılmaması gerektiğini savunmuşlardır. Kadınlara karşı yapılan şiddeti kınamışlar ve kadın siyasetçileri irdelemişlerdir. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, kadın yazarlar, kadınları ilgilendiren konularda, erkek yazarlara göre dört kattan daha fazla oranda yazmıştır. Yazılarının yüzde 19.8’ini toplumsal cinsiyet sorunlarına ayıran Yeni Şafak Gazetesi kadın köşe yazarlarının kadın duyarlılığına sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplumsal cinsiyet sorunları, kadın çalışmaları, basında kadınlar, basın, kadınlar