Yıl 2024 – Cilt 16 – Sayı 1

Erkekliğe Karşı Üçlü İttifak: Savaş, Göç ve Yoksulluk Kıskacındaki Erkeklikler Ankara’daki Suriyeliler Örneği

2024-05-29T15:58:55+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Kitap İncelemesi Yazar/lar: Benan Havva Baran Tarih: 30 Mayıs 2024 Göç araştırmalarıyla ilişkilenen eleştirel erkeklik çalışmaları, feminist eleştirileri takip ederek erkeklerin göç, zorunlu göç ve yerinden edilmeye bağlı deneyimlerinin toplumsal cinsiyetlendirildiğini vurgulamaktadır. Bu inceleme, Saeid Mozafari ile Halime Ünal Reşitoğlu’nun Ankara’daki evli Suriyeli erkeklerin yoksulluk, savaş ve zorunlu göç kıskacında biçimlenen erkeklik deneyimlerini nasıl tartıştıklarını değerlendirmektedir. Eserin özellikle Suriye diasporası üzerinden Türkiye’de yapılan araştırmalar içindeki özgünlüğünü ve feminist araştırmalara katkısını ele almaktadır. Bu kitap incelemesi, saha araştırmasından elde edilen bulgular ışığında zorunlu göç sürecinde Suriyeli erkeklerin [...]

Erkekliğe Karşı Üçlü İttifak: Savaş, Göç ve Yoksulluk Kıskacındaki Erkeklikler Ankara’daki Suriyeliler Örneği2024-05-29T15:58:55+03:00

Fay Weldon’ın Bir Dişi Şeytanın Hayatı ve Aşkları Romanında Özgürleştirici ve/ya Sınırlayıcı bir Kavram olarak Güzellik

2024-05-29T15:55:41+03:00

Birincil Dil: İngilizce Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Emine Şentürk Tarih: 30 Mayıs 2024 Bu makale, Fay Weldon’ın Bir Dişi Şeytanın Hayatı ve Aşkları (1983) isimli romanındaki Ruth Patchett karakterinin dönüşümünü eleştirel bir şekilde incelemektedir. Ruth’un dönüşümü hem toplumsal rolü hem fiziksel görünümü açısından çift katmanlı olarak incelenebilir. Başlangıçta itaatkâr bir ev kadınını temsil eden Ruth, yaygın olarak kabul görmüş güzellik standartlarına uyum sağlamak için estetik ameliyatlar yoluyla fiziksel bir değişim geçiren bağımsız bir iş kadınına dönüşür. Bu makale, Ruth’un geleneksel ev işleri sorumluluğundan kurtuluşu ve toplumsal güzellik kavramına verdiği tepkiyi inceleyerek [...]

Fay Weldon’ın Bir Dişi Şeytanın Hayatı ve Aşkları Romanında Özgürleştirici ve/ya Sınırlayıcı bir Kavram olarak Güzellik2024-05-29T15:55:41+03:00

Kadın Kooperatiflerinde Yönetici Stratejileri ve Yöneticilerle Ortaklar Arası Hiyerarşik İlişkiler

2024-05-29T15:32:05+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Bengü Kurtege Sefer Tarih: 30 Mayıs 2024 Gıda krizini sadece üretimi artırmaya odaklı politikalarla aşmaya çalışan endüstriyelleşmiş gıda sistemine karşı kadın kooperatifleri, gıdanın üretim ve tüketim süreçlerinde üreticinin deneyimlerine, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına ve tüketicilerin doğrudan gıdaya erişimine önem veren yatay örgütlenme potansiyeli olan modeller olarak ortaya çıkmaktadır. Kooperatifçilik ilkelerine göre yöneticilerle ortaklar arasında eşitlikçi ve demokratik bir iş bölümü olmalı ve kadın ortakların üretim ve bölüşüme ilişkin süreçlere aktif olarak katılmaları gerekmektedir. Bu makale Pierre Bourdieu’nun kuramsal yaklaşımını kullanarak gıda alanında faaliyet [...]

Kadın Kooperatiflerinde Yönetici Stratejileri ve Yöneticilerle Ortaklar Arası Hiyerarşik İlişkiler2024-05-29T15:32:05+03:00

Cinsiyet Eşitliği ve Kadın İstihdamı: Karikatürlerde Kadın Mühendisler

2024-05-29T15:29:35+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Nergizhan Anaç, Volkan Arslan Tarih: 30 Mayıs 2024 Bir ülkenin ekonomik kalkınması için kadın ve erkek iş gücünün etkili bir şekilde kullanılması önemlidir. Bu nedenle, teknolojinin sürekli gelişmekte olduğu günümüz şartlarında, ataerkillikten gelen eskiden kalma düşüncelerle kadına verilmiş olan roller içerisinde çalışma hayatında yer aldıkları meslek kavramlarının sorgulanması ve toplum gözünde yeniden inşa edilerek düzenlenmesi elzemdir. Geçmişin bir uzantısı olarak kurgulanan ve günümüze gelen kabul edilmiş toplumsal cinsiyet rolleri yüzünden halen bazı meslekler erkek mesleği olarak görülmektedir. Özellikle mühendislik mesleğinin ve mühendis kavramının eril [...]

Cinsiyet Eşitliği ve Kadın İstihdamı: Karikatürlerde Kadın Mühendisler2024-05-29T15:29:35+03:00

Hakikat-Sonrası Çağda Feminist Hakikat İddialarını Güçlendirmek: Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı Ve Feminist Bakış Açısının Karşı- Temellükü

2024-05-29T15:29:01+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Demet Bolat Tarih: 30 Mayıs 2024 Bu makalede 2010’lardan bu yana yükselen toplumsal cinsiyet karşıtlığı üzerine bir epistemoloji tartışması yürütüyorum. Makalede ilk olarak, toplumsal cinsiyet karşıtlığının eril hakikat iddiaları öne sürmek için bakış açısı epistemolojilerini nasıl temellük ettiğini tartışıyorum. Bu tartışma boyunca hakikat-sonrası teknolojilerinin eril hakikat iddialarına nasıl bir metodoloji sunduğunu ortaya koyuyorum. Ardından hem feminist hakikat iddialarını güçlendirmek hem de hakikat-sonrasının yarattığı epistemik krize karşın bakış açısı epistemolojilerini geri kazanmak için nasıl bir feminist karşı-temellük stratejisi geliştirilebileceği üzerine bir soruşturmaya girişiyorum. Toplumsal [...]

Hakikat-Sonrası Çağda Feminist Hakikat İddialarını Güçlendirmek: Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı Ve Feminist Bakış Açısının Karşı- Temellükü2024-05-29T15:29:01+03:00

Mikro-müdahaleler: Osmanlıca kadın dergilerinde kendin-yap-uygulaması (DIY) ve mimarlığın kadın failleri

2024-05-29T15:28:33+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Damla Göre Tarih: 30 Mayıs 2024 Kadınlara yönelik Osmanlıca süreli yayınlar, kadın mücadelesinin mecrası olmakla beraber hane tezyini ile ilgili de değerli makaleler içermekteydi. Bu makalelerde; ev eşyası, mobilyalar, oda süsleri ve tefrişi tartışılıyor, iç mekânlara yapılacak küçük dokunuşlarla evleri güzelleştirmenin önemi vurgulanıyordu. Erken Cumhuriyet döneminde yayınlanan Süs mecmuası (1923-24) da öncülleri gibi ev estetiğine eğilmiş fakat dahası, yayına koyduğu kendin-yap-uygulamalarıyla ilk defa ev kadınlarına yönelik bir dekorasyon kampanyası geliştirmiştir. Bu makale, Süs mecmuasındaki kendin-yap literatürünü ve bu literatürün öne çıkardığı farklı faillik durumlarını [...]

Mikro-müdahaleler: Osmanlıca kadın dergilerinde kendin-yap-uygulaması (DIY) ve mimarlığın kadın failleri2024-05-29T15:28:33+03:00

Toksik Erkeklik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2024-05-29T15:28:03+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Münevver Başman, Senanur Turgut, Kader Serezli Tarih: 30 Mayıs 2024 Toksik erkeklik; erkeklerin baskınlığını, kadınların değersizleştirilmesini, homofobiyi, şiddeti teşvik eden, tutucu erkek özellikleridir. Toplumun erkeklere yüklediği davranış kalıplarını ve erkeklerin bu davranış kalıplarına uygun hareket etmeye çabalarken kendilerine ve çevrelerine verdikleri zararların tümü şeklinde tanımlanabilir. Bu araştırmanın amacı erkeklerde toksik erkekliği değerlendirecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubu, 18 yaş ve üzeri 407 erkekten oluşmaktadır. Çalışmanın ilk aşaması olan Açımlayıcı Faktör Analizinde (AFA) 299, ikinci aşaması olan ölçüt geçerliğinde [...]

Toksik Erkeklik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması2024-05-29T15:28:03+03:00

Erkek Erkeğe Aşkın Doğu Asya’da ve Batı’da Temsili: Fetiş Karşısında Aktivizm

2024-05-29T15:27:42+03:00

Birincil Dil: İngilizce Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Note Yazar/lar: Seray Akkülah Tarih: 30 Mayıs 2024 Nick ve Charlie adında iki gencin arkadaşlıktan aşka uzanan hikâyesini konu edinen Heartstopper (Kalp Çarpıntısı) adlı çizgi romanın yazarı Alice Oseman'ın "Tapas" adlı online çizgi roman platformunda yaptığı yorumlar Boys Love (BL) hayranları arasında tartışma yaratmıştı. Söz konusu yorumunda Oseman, genelde Doğu Asya ile bağdaştırılan BL türünü karakterleri seksüelize ve fetişize etmekle itham ederek aslında Batı'da, özellikle İngilizce konuşan toplumlarda, Doğu Asya kökenli bu türe karşı yaygın olarak beslenen bakış açısını somut bir şekilde göz önüne sermiş oldu. [...]

Erkek Erkeğe Aşkın Doğu Asya’da ve Batı’da Temsili: Fetiş Karşısında Aktivizm2024-05-29T15:27:42+03:00

Yeni Kuir Sinema ve Kürt Sinemasının Kesişimselliği Çerçevesinde Ali Kemal Çınar Filmleri

2024-05-29T15:26:53+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Kaan Akın Tarih: 30 Mayıs 2024 Bu makalede Yeni Kuir Sinema ile Üçüncü Sinema arasındaki ortaklığa işaret eden “defolu sinema” (flawed cinema) kavramı ile Kürt sineması tartışmalarında da karşılık bulan Julia Garcia Espinosa’nın “kusurlu sinema” (imperfect cinema) anlayışının bir kesişim noktası oluşturduğu ve aynı çerçeveye işaret ettiği düşüncesinden hareket edilmektedir. Yazıda ilk olarak kuir sinema ile Üçüncü Sinema arasındaki ilişkiye yer verilecek, ardından Kürt sinemasına ilişkin 2000’lerde yapılan tartışmalar incelenerek Kürt sinemasındaki “kusurlu” filmlerin nasıl bir politik imkân sunduğu irdelenecektir. Son bölümde ise Yeni [...]

Yeni Kuir Sinema ve Kürt Sinemasının Kesişimselliği Çerçevesinde Ali Kemal Çınar Filmleri2024-05-29T15:26:53+03:00

Trans Gençlerle Sosyal Hizmette Güçlenme Yaklaşımı: Bir Literatür Değerlendirmesi

2024-05-29T15:26:17+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Halil Pak, Özlem Cankurtaran Tarih: 30 Mayıs 2024 Trans gençler, toplumda baskı altında yaşayan dezavantajlı gruplar arasındadır. İnsan hakları ve sosyal adaleti savunan sosyal hizmet mesleğinin özgürleştirici değerlerinden biri güçlenmedir. Dolayısıyla trans gençlerin güçlenerek özgür ve onurlu bir yaşam sürmeleri adına diyalojik bir eksende onlarla birlikte mücadele etmek, sosyal hizmet mesleğinin sorumlulukları arasındadır. Fakat trans gençlerle sosyal hizmette güçlenme yaklaşımı üzerine Türkiye’deki araştırma ve uygulama örneklerinin kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu yüzden bu yazının amacı, trans gençlerle güçlenme odaklı sosyal hizmet konusunu uluslararası literatürde [...]

Trans Gençlerle Sosyal Hizmette Güçlenme Yaklaşımı: Bir Literatür Değerlendirmesi2024-05-29T15:26:17+03:00
Go to Top