Yıl 2022 – Cilt 14 – Sayı 2

Yıl 2022 Cilt 14 – Sayı 2

Çokboyutlu Toplumsal Cinsiyetli Karşıkoyuşlar Çerçevesinde Doğu Avrupa’da Aktör Odaklı Bir Analiz Üzerine Değerlendirmeler: Toplumsal Cinsiyet ve Demokrasinin İstanbul Sözleşmesi Bağlamında Siyasallaştırılması, Andrea Krizsán & Conny Roggeband (Palgvare Macmillan, 2011)

2022-12-24T10:28:03+03:00

Birincil Dil: İngilizce Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Kitap Bölümü Yazar/lar: Canan ASLAN AKMAN Tarih: 15 Aralık 2022 Geçtiğimiz on yılda, toplumsal cinsiyet (eşitliği) karşıtı hareketler, Istanbul Sözleşmesini de hedeflerine aldılar. Bu inceleme, Andrea Krizsán ve Conny Roggeband’in Polonya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan’da Sözleşme’ye karşı çıkan aktörleri ele alan karşılaştırmalı çalışmasını kavramsal ve açıklama çerçevesi ve temel çıkarımları acısından değerlendirmektedir. Eserin güçlü analiz kurgusu, muhalif aktörleri söylemsel çerçeveleri, stratejileri ve dönüşen ittifaklarıyla incelemektedir. Otoriterleşmenin siyasi bağlamı içerisinde, aktör-odaklı bu makro analiz, siyasallaşan Istanbul Sözleşmesi tartışmalarının şiddetle mücadelenin politika ve aktörlerine etkisini de değerlendirmektedir. Bu [...]

Çokboyutlu Toplumsal Cinsiyetli Karşıkoyuşlar Çerçevesinde Doğu Avrupa’da Aktör Odaklı Bir Analiz Üzerine Değerlendirmeler: Toplumsal Cinsiyet ve Demokrasinin İstanbul Sözleşmesi Bağlamında Siyasallaştırılması, Andrea Krizsán & Conny Roggeband (Palgvare Macmillan, 2011)2022-12-24T10:28:03+03:00

H.D.’nin “Bahçe” adlı Şiirinde Kadınlık Temsilinin Yeniden Konumlandırılması

2022-12-24T10:26:45+03:00

Birincil Dil: İngilizce Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Tuğba KARABULUT Tarih: 15 Aralık 2022 İsminin baş harfleri olan H.D. olarak bilinen Amerikalı şair, oyun yazarı ve romancı Hilda Doolittle, erken modernist dönemin erkek egemen dünyasındaki birkaç kadın figürden biri olarak karşımıza çıkar. İlk yapıtları, Viktoryen ve Romantik şiirin sözlük çokluğu, dolaylılık ve duygusallığına tepki olarak ortaya çıkan ve Ezra Pound ile şekillenmiş olan İmgecilik akımı ile ilgisi açısından büyük önem taşımaktadır. H.D., İmgecilik akımında önemli bir role sahiptir ve yazdığı şiirleri “H.D., Imagiste” kısaltmasıyla imzalamasını isteyen Ezra Pound, onu bu [...]

H.D.’nin “Bahçe” adlı Şiirinde Kadınlık Temsilinin Yeniden Konumlandırılması2022-12-24T10:26:45+03:00

Edebi Türün ve Toplumsal Cinsiyetin Sınırlarını Aşmak: Jeanette Winterson’ın Tek Meyve Portakal Değildir Romanında Bildungsroman’ın Yeniden Tanımlanması

2022-12-24T10:26:02+03:00

Birincil Dil: İngilizce Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Dilek ÖZTÜRK YAĞCI Tarih: 15 Aralık 2022 Bu çalışma, Jeanette Winterson'ın ilk romanı olan ve genellikle yazarın öz yasam öyküsünden yola çıkarak yazıldığı düşünülen Tek Meyve Portakal Değildir (1985) romanının Bildungsroman (Oluşum Romanı) edebi türünün özellikleri bağlamında yeniden yorumlanmasını incelemektedir. Roman, lezbiyen bir kadın olan Jeanette’ın, onun cinsel yönelimini kabullenmeyip “anormal tutkular” olarak nitelendiren kökten dinci bir toplulukta sürdürdüğü yaşam çabasının, diğer bir deyişle, oluşum öyküsünün izlerini sürüyor. Geleneksel Bildungsroman türünün de başlıca özelliklerinden birisi olan kahraman ve toplum arasındaki (cinsel)kimlik üzerindeki bu [...]

Edebi Türün ve Toplumsal Cinsiyetin Sınırlarını Aşmak: Jeanette Winterson’ın Tek Meyve Portakal Değildir Romanında Bildungsroman’ın Yeniden Tanımlanması2022-12-24T10:26:02+03:00

Sabahat Filmer ve Binnaz Filmi: Sinemasal Bir Palimpsestte Gerçek ve Kurmaca, ya da Kadınların Eylemliliğini Anlamak

2022-12-24T10:27:22+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Canan BALAN Tarih: 15 Aralık 2022 Bu makale Osmanlı/Türkiye sinemasının erken döneminden iki kadının, biri temsili ve kurmaca, diğeri birinci ağızdan deneyime dayanan anlatılarına ve eylemliliklerin sinema tarihine olan katkılarına odaklanmaktadır. Bu iki kadından birisi, Türkiye film sektörünün ilk kadın prodüksiyon ve yönetmen yardımcısı Sabahat Filmer, diğeri ise Sabahat Filmer’in yapımında çalıştığı ve kopyasına halen ulaşabildiğimiz tek sessiz film olan Binnaz filmine adını veren filmin ana karakteri. İstanbul yapımı sinemada ilk “fettan kadın” örneği olaran Binnaz ile Sabahat’in önemli bir ortak noktası, ikisinin de [...]

Sabahat Filmer ve Binnaz Filmi: Sinemasal Bir Palimpsestte Gerçek ve Kurmaca, ya da Kadınların Eylemliliğini Anlamak2022-12-24T10:27:22+03:00

BAK ŞU KONUŞANA! 52 Hafta 52 Erkek Tesadüf Değil Erkek Şiddeti Projesinin Söylem Analizi

2022-12-24T10:25:06+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: İlkay ÖZKÜRALPLİ Tarih: 15 Aralık 2022 Bir sorun olarak erkek şiddetinin çözümüne ilişkin girişim ve tahayyüllerde erkek kategorisi çoğunlukla sadece sorunla ilişkili olarak ele alınır. Öte yandan bizzat erkeklerin kendisini de bu mücadelelerde pek görmez ve de duymayız. Halbuki çözüme yönelik herhangi bir çaba sorunun sorumlu faillerinin dönüşümünden geçer ve bunun da ilk adımı çözümden ziyade sorunu tanımaktır. Bu sebeple, çalışmanın temel sorunsalını erkekler “bir sorun olarak erkek şiddeti” ile nasıl ilişkilenir sorusu oluşturur. Bu doğrultuda, çalışmada Bianet’in 2018 yılında gerçekleştirdiği 52 Hafta 52 [...]

BAK ŞU KONUŞANA! 52 Hafta 52 Erkek Tesadüf Değil Erkek Şiddeti Projesinin Söylem Analizi2022-12-24T10:25:06+03:00

Türkiye’de Ücretli ve Ücretsiz Emek Ekseninde Kadınlarla Erkeklerin Hem Kendi İçlerindeki Hem de Kendi Aralarındaki Eşitsizlikler

2022-12-24T10:24:22+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Mustafa GÜLTEKİN Tarih: 15 Aralık 2022 Esping-Andersen’in refah devleti üzerine olan çalışmasına (1990/2007) yönelik geliştirilen başlıca eleştirilerden biri, ailede kadınların ücretsiz çalışmasının refahın başlıca kaynağı olduğunu ihmal ettiğini ileri süren feminist eleştiridir. Söz konusu eleştiri, ücretli ve ücretsiz kadın emeğini bir bütün olarak ele almaksızın yapılan incelemelerin kadınların ve erkeklerin istihdama katılmaları bakımından oluşan eşitsizlikleri tam olarak kavrayamadığını iddia eder. Türkiye’de hâlihazırdaki refah rejimi neoliberal politikalarla uyumlu hale getirilen baskın aileselciliktir. Bu teorik tartışma çerçevesinde, bu çalışma, Türkiye’de 1980’lerden günümüze kadar, ücretli ve ücretsiz [...]

Türkiye’de Ücretli ve Ücretsiz Emek Ekseninde Kadınlarla Erkeklerin Hem Kendi İçlerindeki Hem de Kendi Aralarındaki Eşitsizlikler2022-12-24T10:24:22+03:00

Göçmen Kadının Öznelliği Tartışması Üzerine

2022-12-24T10:23:29+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Nazlı ŞENSES, Funda GENÇOĞLU Tarih: 15 Aralık 2022 Özellikle feminist bir bakışla kadın araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hem kadın göçmenlerin deneyimlerinin özgünlüğünden söz etmenin kaçınılmazlığı ve vazgeçilmezliği hem de bunun ‘ötekileştirme’ tuzağına düşmeden yapılması konusunda azami dikkat gösterme çabası vurgulanmaktadır. Bu nedenle, bu yaklaşımla yapılan çalışmalarda özne, öznellik ve göçmen kadının özne olma hali gibi kavramlara dair tartışmalar son yıllarda giderek artan şekilde ön plana çıkmaktadır. Bizim bu makalede yapmak istediğimiz genel olarak göç olgusu, özel olarak kadın göçmenler hakkındaki literatürde sıkça karşılaşmakta olduğumuz [...]

Göçmen Kadının Öznelliği Tartışması Üzerine2022-12-24T10:23:29+03:00

Toplumsal İnşa Alanı Olarak Menstruasyon: Kadınların Deneyimlerindeki Baskı ve Mücadelenin Çözümlenmesi

2022-12-24T10:22:34+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Merve YILMAZBİLEK Tarih: 15 Aralık 2022 Bu çalışma kadınların mensturasyon dönemlerindeki deneyimlerinin ataerkil kapitalizmle ilişkisi ele almayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda kadınların toplumsal bir inşa alanı olan mensturasyonu nasıl deneyimlediklerini, bu deneyimlerdeki baskı ögelerini ve kadınların bu baskıyla mücadele edip edemediklerini sorgulamaktadır. Feminist metodolojiye dayanan bu çalışmada yirmi bir kadınla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Biyolojik bir süreç olan mensturasyonun kadınlar için nasıl toplumsal ve kültürel bir inşa haline geldiği ve hangi güç ilişkilerini içerdiği feminist metodolojinin ilkelerine dayanarak çözümlenmiştir. Mensturasyon tıp alanının dışında sosyolojik ve feminist [...]

Toplumsal İnşa Alanı Olarak Menstruasyon: Kadınların Deneyimlerindeki Baskı ve Mücadelenin Çözümlenmesi2022-12-24T10:22:34+03:00
Go to Top