Yıl 2021 – Cilt 13 – Sayı 1

Yıl 2021 – Cilt 13 – Sayı 1

Transhümanizm, Posthümanizm ve “Siborg Kimliği”

2022-12-12T14:17:51+03:00

First Language: Turkish Subjects:  Women's Studies Journal Section: Research Article Authors: Cennet Ceren ÇAVUŞ (Sorumlu Yazar) Bir kuruma bağlı değildir 0000-0002-6042-4273 Dates: 10 June 2021 Bu makalenin amacı, birbirine karıştırılan Transhümanizm ve Posthümanizm akımlarının kısa bir analizini yapmak ve Donna Haraway’in “siborg kimliği” kavramsallaştırması üzerinden söz konusu fikir akımlarının sosyal ve ekolojik meselelere bakışını karşılaştırmaktır. Haraway A Cyborg Manifesto’da ve sonraki eserlerinde, çığır açan bir bakış açısı geliştirmiştir. Bu bakış açısı hayvan, insan, makina, erkek, kadın, vb. tahakküme sebep olan ve önceden belirlenmiş, ayrık kategori ve kimlikleri belirsizleştirerek tahakkümün önüne geçmeye çalışmaktadır. Postmodern bir yapısöküm süreciyle [...]

Transhümanizm, Posthümanizm ve “Siborg Kimliği”2022-12-12T14:17:51+03:00

Felsefi Teolojinin Unutulmuş İsmi: Marguerite Porete

2022-08-10T00:02:04+03:00

First Language: Turkish Subjects:  Women's Studies Journal Section: Research Article Authors: Eylem CANASLAN (Sorumlu Yazar) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ 0000-0001-6121-8781 Dates: 1 January 2009 Le Mirouer des simples âmes anienties et qui seulement demourent en vouloir et désir d’amour [Yalnızca Sevgi İsteği ve Arzusunda Kalıp Hiçleşen Sade Ruhların Aynası] adlı eser, Ortaçağ Hıristiyan mistisizminin en ilginç ve etkili metinlerinden biri olarak kabul edilir. Bu eserin gerçek yazarı, yirminci yüzyılın ortalarına dek teşhis edilmemiştir. Le Mirouer des simples âmes’ın, “tekrarlanan sapkınlık” suçundan mahkûm edilip 1310’da Paris’te yakılarak öldürülen Marguerite Porete’in kayıp eseri olduğu Romana [...]

Felsefi Teolojinin Unutulmuş İsmi: Marguerite Porete2022-08-10T00:02:04+03:00

Transhümanizm, Posthümanizm ve “Siborg Kimliği”

2022-08-06T13:47:02+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Cennet Ceren ÇAVUŞ (Sorumlu Yazar) 0000-0002-6042-4273 Tarih: 10 Haziran 2021 Bu makalenin amacı, birbirine karıştırılan Transhümanizm ve Posthümanizm akımlarının kısa bir analizini yapmak ve Donna Haraway’in “siborg kimliği” kavramsallaştırması üzerinden söz konusu fikir akımlarının sosyal ve ekolojik meselelere bakışını karşılaştırmaktır. Haraway A Cyborg Manifesto’da ve sonraki eserlerinde, çığır açan bir bakış açısı geliştirmiştir. Bu bakış açısı hayvan, insan, makina, erkek, kadın, vb. tahakküme sebep olan ve önceden belirlenmiş, ayrık kategori ve kimlikleri belirsizleştirerek tahakkümün önüne geçmeye çalışmaktadır. Postmodern bir yapısöküm süreciyle Haraway [...]

Transhümanizm, Posthümanizm ve “Siborg Kimliği”2022-08-06T13:47:02+03:00

Felsefi Teolojinin Unutulmuş İsmi: Marguerite Porete

2022-08-06T13:27:32+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Eylem CANASLAN (Sorumlu Yazar) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ 0000-0001-6121-8781 Tarih:  Le Mirouer des simples âmes anienties et qui seulement demourent en vouloir et désir d’amour [Yalnızca Sevgi İsteği ve Arzusunda Kalıp Hiçleşen Sade Ruhların Aynası] adlı eser, Ortaçağ Hıristiyan mistisizminin en ilginç ve etkili metinlerinden biri olarak kabul edilir. Bu eserin gerçek yazarı, yirminci yüzyılın ortalarına dek teşhis edilmemiştir. Le Mirouer des simples âmes’ın, “tekrarlanan sapkınlık” suçundan mahkûm edilip 1310’da Paris’te yakılarak öldürülen Marguerite Porete’in kayıp eseri olduğu Romana Guarnieri [...]

Felsefi Teolojinin Unutulmuş İsmi: Marguerite Porete2022-08-06T13:27:32+03:00

“Algılanamazlık Feminizmi” ve Spinoza Tanınma/Temsil Politikalarına Spinozist Bir İtiraz

2022-08-05T16:31:04+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Tansu GÖKÇE  This is me (Primary Author) GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, FELSEFE (DR) 0000-0003-3373-4660 Türkiye Tarih:  Spinoza felsefesi feminist tartışmalar özgülünde Avustralyalı feminist düşünürler Genevieve Lloyd ve Moira Gatens’ın çalışmalarıyla birlikte yeniden ilgi toplamış, güncel cinsel fark feministleri Rosi Braidotti ve Elizabeth Grosz gibi düşünürlerin Deleuzecü-Spinozist bir teorik hattı takip etmesiyle çağdaş feminist felsefe için önemli bir uğrak olagelmiştir. İlk Spinozacı feminist tartışmalar cinsel fark feminizminin sorunsalları etrafında şekillenmiş; Spinoza, cinsiyet/toplumsal cinsiyet ayrımı tartışmaları, ana akım Batı felsefesi geleneğine, sözde nötralizasyon, zihin-beden ve [...]

“Algılanamazlık Feminizmi” ve Spinoza Tanınma/Temsil Politikalarına Spinozist Bir İtiraz2022-08-05T16:31:04+03:00

Batı Metafiziğinin Kökenlerinde Aklın Eril Karakteri

2022-08-05T16:32:45+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Özgür Saadet DOĞAN  This is me (Primary Author) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ, FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI 0000-0001-5479-1125 Türkiye Tarih:  Aklın cinsiyeti olabilir mi? Bu çalışmada bu sorunun yanıtını toplumsal kurumsallaşmış pratiklerle ilişkisinde açıklamayı umuyorum. Aklın kavramsallaştırılmasında ortaya çıkan düalist düşünce yapısının yani akıl-beden ikiliğinin, sembolik düzende ifade edilen erkeklik-kadınlık karşıtlığıyla olan ilişkisine odaklanarak ve cinsiyetsiz olduğu iddia edilen aklın eril karakteri ve kadın ile doğa arasında kurulan özdeşleşmeyi serimlemeyi amaçlıyorum. Aklın ilk kez eril kodlarla içeriklendirilmesinin kaynağı olarak Antik Yunan dünyasına [...]

Batı Metafiziğinin Kökenlerinde Aklın Eril Karakteri2022-08-05T16:32:45+03:00

“Mor Bir Halkla İlişkiler” Örneği Olarak ABD Bağlamında Oy Hakkı Hareketi

2022-08-05T16:33:41+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Elif BOZKURT  ANKARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1126-205X Türkiye Tarih:  Bu araştırmada, ABD’de birinci feminist dalganın oluşmasını sağlayan Oy Hakkı Hareketi’nin (1848-1920) halkla ilişkiler faaliyetleri incelenmektedir. Feminist hareketin kullandığı halkla ilişkiler faaliyetleri, “mor halkla ilişkiler” olarak kavramsallaştırılıp eleştirel halkla ilişkiler geleneğindeki kültürel-ekonomik modelin kuramsal çerçevesine yerleştirilerek aktivist halkla ilişkiler ve feminist literatüre yeni bir kavram kazandırılmaya çalışılmaktadır. Kültürel-ekonomik halkla ilişkiler modelinde, toplumsal değişimin daha adil bir biçimde sağlanabilmesi için toplumsal yaşamda adaletsizlik üreten egemen anlatıların yıkılması ve yerine, halkla ilişkiler aracılığıyla yeni anlam setlerinin inşa [...]

“Mor Bir Halkla İlişkiler” Örneği Olarak ABD Bağlamında Oy Hakkı Hareketi2022-08-05T16:33:41+03:00

Reklam ve Tüketim Kültürü Yoluyla Feminizmin Metalaştırılması: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Temalı Reklam Filmlerinin Analizi

2022-08-05T16:34:35+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Osman ARASLI  (Primary Author) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, ERBAA SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İLETİŞİM VE TASARIMI BÖLÜMÜ, İLETİŞİM TASARIMI VE MEDYA ANABİLİM DALI 0000-0001-9235-3724 Türkiye Tarih:  Tüketim kültürü ve ideolojisini meşrulaştıran reklamlar, kadınlara sadece bir takım ideal kimlikler sunmazlar. Aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özgü reklamların örneklediği gibi feminizm ve feminist değerler, kapitalist tüketim kültürünün birer aracına indirgenirler. Bu yüzden çalışmada, Türkiye’deki televizyon kanallarında yayınlanan dört reklam filmi Fransız Dilbilimci Roland Barthes’ın “göstergebilim modeli” kullanılarak analiz edilmiştir. Günümüz kapitalist değerleriyle uyumlu [...]

Reklam ve Tüketim Kültürü Yoluyla Feminizmin Metalaştırılması: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Temalı Reklam Filmlerinin Analizi2022-08-05T16:34:35+03:00

‘Dünyayı Yeniden Dokumak’ Shiva ve Mies’den Ekofeminizm

2022-08-05T16:35:11+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Gamze TOKSOY  This is me (Primary Author) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 0000-0002-7506-897X Türkiye Tarih:  Ekofeminizm, modernitenin, kapitalizmin ve neoliberalizmin eleştirisini içinde barındıran farklı feminist yaklaşımlarla ve çevreye dair araştırmalarla şekillenmiştir. Maria Mies ve Vandana Shiva tarafından hazırlanan Ekofeminizm kitabı ise 1993’deki ilk baskısının ardından, mevcut sisteme getirmiş oldukları eleştiriler ile bir çok feministe ilham kaynağı olmuştur. Yazarlar, ekofeminizmi hem ataerkil bilim anlayışının hem de doğaya yapılan tahribatın eleştirisi olarak görmüş ve bu ikisi arasında bağlar kurmuşlardır. Mies ve Shiva’nın [...]

‘Dünyayı Yeniden Dokumak’ Shiva ve Mies’den Ekofeminizm2022-08-05T16:35:11+03:00

Engelli Kadın Sürücülerin Deneyiminde Trafikte Eril Tahakkümü Bourdieucu Bir Analizle Anlama Çabası

2022-08-05T16:35:49+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Gönül Cemre ABACIK  This is me (Primary Author) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ, UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI 0000-0001-6824-9855 Türkiye Songül SALLAN GÜL  This is me SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ, UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI 0000-0003-1107-7372 Türkiye Tarih:  Bu makalede kamusal alanlardan biri olan trafikte yaşanan eril tahakküm ilişkileri, engelli kadınların deneyimleri bağlamında ele alınmaktadır. Hem engelli oranı hem de araç sahibi olma bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde olan Isparta’da yaşayan engelli kadınların trafikte yaşadıkları eril tahakküm ilişkilerinin sınıfsal bağlamı Bourdiecu bir analizle [...]

Engelli Kadın Sürücülerin Deneyiminde Trafikte Eril Tahakkümü Bourdieucu Bir Analizle Anlama Çabası2022-08-05T16:35:49+03:00
Go to Top