Yıl 2019 – Cilt 11 – Sayı 2

Yıl 2019 – Cilt 11 – Sayı 2

Kadın Düşmanlığı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2022-06-30T23:44:06+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Veysi BAYDAR Cengiz KILIÇ Ayşe Sezen SERPEN Gülay GÜNAY Tarih: 25 Aralık 2019 Cinsiyetçilik, cinsiyet ayrımcılığı, cinsiyet temelli şiddet ve kadın düşmanlığı (mizojini) gibi önyargılı ve sorunlu tutum ve davranışlar, sosyal ve kültürel normlardan kaynaklanan toplumsal cinsiyet algısının etkisiyle varlığını korumakta ve güçlendirmektedir. Bu bakımdan, kadına yönelik nefret ve önyargılar ile şekillenen ve beslenen kadın düşmanlığı; toplumsal cinsiyet eşitsizliği, cinsiyetçilik ve cinsiyet ayrımcılığı gibi toplumsal sorunların da kapısını aralamaktadır. Feminist kuramlar ve doğal olarak feminist uygulamalar, bu kavramlara odaklanmakta hem bireysel hem de toplumsal anlamda [...]

Kadın Düşmanlığı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması2022-06-30T23:44:06+03:00

Konumlandırılmış Akademik Marjinalizasyondan Konumlandırılmış Biraradalığa: Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

2022-06-30T23:40:55+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Cansu DAYAN Tarih: 25 Aralık 2019 Türkiye’de yaklaşık 30 yıllık tarihiyle, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları (TCKÇ) anabilim dalı, bir bilgi ve politika üretim alanıdır. Anaakım akademik disiplinlerden kendini bir toplumsal hareketin akademik karşılığı ve politik olma özellikleriyle ayırarak konumlandıran TCKÇ, sadece ataerkil sistem ve düzen eleştirisi değil, daha geniş ölçekli ontolojik, epistemolojik, metodolojik toplumsal gerçeklik sorgulamaları yapan çok yönlü, çok boyutlu ve disiplinler arası bir programdır. Bu araştırma, tarihsel gelişiminde etkili üç politik dönemin, TCKÇ anabilim dallarını Türkiye akademisinde nasıl bir [...]

Konumlandırılmış Akademik Marjinalizasyondan Konumlandırılmış Biraradalığa: Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları2022-06-30T23:40:55+03:00

Yarı-Kamusal Alanda Kadın Deneyimlerine Etnografik Bakış

2022-06-30T23:36:05+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Çiğdem Yasemin ÜNLÜ Tarih: 25 Aralık 2019 Bu çalışmada, ev dışında çalışması engellenen/yasaklanan kadınların bu engelleri/yasakları aşmak için buldukları çözümler irdelenerek, özel-kamusal arasında kalan kadınların kendilerine ev dışında çalışmak için açtıkları bir yarı-kamusal alan örneği olan terzi dükkânında bir alan araştırması yapılmıştır. Feminist yöntem perspektifinden beslenerek yürüttüğüm etnografik alan araştırmasında, katılımlı gözlem ve informel/yapılandırılmamış görüşmelerin yanında, 8 kadınla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, kamusallaşması engellenen kadınların para kazanmak için kurdukları bu yarı-kamusal mekân dolayımıyla ataerkil tahakkümle olan ilişkilerinde direnme ve [...]

Yarı-Kamusal Alanda Kadın Deneyimlerine Etnografik Bakış2022-06-30T23:36:05+03:00

Web Sitelerinde Dijital Ebeveynlere Sunulan İçerik Toplumsal Cinsiyet Rollerinden Bağımsız Olabilir Mi?: ‘Bebek.com’ Web Sitesi Örneği

2022-06-30T23:31:51+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Derya GÜL ÜNLÜ Tarih:  25 Aralık 2019 Ebeveynlerin çevrimiçi ortama katılımıyla birlikte, ebeveynliğe dair üretilen dijital içerikler yaygınlaşmış, böylelikle bireyler kendi ebeveynlik rollerine dair ihtiyaç duydukları bilgi ya da önerilere kolaylıkla ulaşabilme imkanını elde etmişlerdir. Ancak dijital ortamda okuyuculara sunulan bu günlük ebeveynlik pratiklerine ilişkin önerilerin toplumsal cinsiyet kodlarından bağımsız olup olmadığı halen önemli bir tartışma konusudur. Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmanın odağını da günümüzde anne ve babalara, ebeveynliğe dair günlük pratikleri hakkında bilgi ve öneriler sunan web site içeriklerinin toplumsal cinsiyet kodlarından [...]

Web Sitelerinde Dijital Ebeveynlere Sunulan İçerik Toplumsal Cinsiyet Rollerinden Bağımsız Olabilir Mi?: ‘Bebek.com’ Web Sitesi Örneği2022-06-30T23:31:51+03:00

Hipokratik Metinlerde Kadınların Doğası ve Jinekolojinin Ortaya Çıkışı

2022-07-06T14:44:32+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Gökçesu AKŞİT Tarih: 25 Aralık 2019 Genelde erkeklerin daha görünür olduğu eskiçağ yazının aksine, Hipokrates’in kadınları da görünür kılan metodu, gözlem, yeni bir gözlem nesnesi yaratarak, jinekolojiyi doğurmuştur. Böylece antikitenin “beyaz-kollu” kadını artık görünürün alanına getirilmiş olur. Hipokratik metinlerdeki kadın hasta hikayelerinde, gözleme dayalı Hipokratik iş yapma biçiminin temelde iki kaynak ışığında çalıştığı söylenebilir: her ikisi de, analitik ve analojik olanı bütünleştiren şekilde, genelde sağaltmaya doğru aktif bir güç olan doğa, ve bedeni oluşturan dört temel sıvıdan (suyuk) biri olan su. Doğa’nın [...]

Hipokratik Metinlerde Kadınların Doğası ve Jinekolojinin Ortaya Çıkışı2022-07-06T14:44:32+03:00

Son Dönem Hollywood Sinemasında Anne Temsilleri

2022-06-30T23:25:33+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Gül YAŞARTÜRK Tarih: 25 Aralık 2019 Hollywood sinemasında anne temsilleri özellikle Stella Dallas (1939), A Woman Under the Influence (1974) ve Kramer vs Kramer (1979) filmlerinde karşımıza çıkan belli kalıplara sıkışmıştır. Hollywood sineması patriyarkal mitleri ebedileştirmektedir ve Batı kültürünün anne temsillerini iyi anne, kötü anne, kahraman anne ve zayıf anne olmak üzere dört genel kategori altında başlıklandırmak mümkündür. Çalışmada, 2017 ve 2018 yıllarında çekilmiş The Florida Project, Lady Bird, Three Bilboards Outside Ebbing Missouri ve Tully anne karakterler aynı zamanda baş karakter [...]

Son Dönem Hollywood Sinemasında Anne Temsilleri2022-06-30T23:25:33+03:00
Go to Top