Yıl 2015 – Cilt 7 – Sayı 1

Yıl 2015 – Cilt 7 – Sayı 1

İslami bir moda dergisi örneğinde moda ve tesettür: Ne türden bir birliktelik

2022-07-25T00:52:24+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: İlknur MEŞE   Giresun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tarih: 1 Haziran 2015 Türkiye’de mağduriyetten iktidar olmaya giden süreçte İslami kesimin siyasi, ideolojik ve kültürel anlam ve itibar yükleyerek inşa ettiği başörtüsü, İslami tüketim piyasasının gelişmesiyle 2000’li yıllarda bir moda ve tüketim nesnesi haline gelmiştir. Bu makalede, tesettürün metalaşmasına örnek teşkil edecek İslami bir moda dergisi olan Aysha’nın Ocak 2013 ile Mayıs 2014 arasındaki ilk on yedi sayısı incelenmiştir. Dindar-muhafazakâr orta ve üst sınıf çalışan veya çalışmayan kadınlara seslenen Aysha, diğer seküler moda dergilerinden mankenlere [...]

İslami bir moda dergisi örneğinde moda ve tesettür: Ne türden bir birliktelik2022-07-25T00:52:24+03:00

Bir erkeklik stratejisi: Özel alanda eril suskunluk

2022-07-25T00:45:25+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Atilla BARUTÇU Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tarih: 1 Haziran 2015 Son yıllarda gelişmekte olan erkekler ve erkeklikler üzerine eleştirel çalışmalar, erkekliği her alanda sorgulamaya fırsat tanımış ve erkekliğin pek çok alanda farklı ilişkiselliklerinin keşfedilmesini sağlamıştır. Bu makale bu ilişkiselliğin bir örneği olarak erkeklerin ev ile kurdukları ilişki üzerinde duracaktır. Makale, erkeklerin kadınlara atfedilen bir alan olan ev içinde kendilerini konumlandırabilmek ve kamusal alandaki üstünlüklerini sürdürebilmek için suskun kalmayı bazen bir araç olarak kullandıklarından yola çıkmıştır. Bu bağlamda suskunluğun sessizlikten farklı olarak [...]

Bir erkeklik stratejisi: Özel alanda eril suskunluk2022-07-25T00:45:25+03:00

Ataerkil egemen erkeklik değerlerinin üretiminde kadınların rolü: bir “erkek şehri” Trabzon örneği

2022-07-25T00:39:20+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Şahinde YAVUZ   Karadeniz Teknik Üniversitesi Fakültesi Tarih: 1 Haziran 2015 Erkeklere ve erkekliğe dair araştırmaların gelişimi içinde, kadınların varlığını ihmal edilmektedir. Ataerkil güç ilişkilerinin sürdürülmesinde erkekler kadar kadınların da rızası vardır. Kadınlar, erkekliğin inşa sürecinde anne, kız arkadaş, cinsel partner, okul arkadaşı, eş, işyeri arkadaşı v.b. olarak merkezi öneme sahiptir. Bu nedenle ataerkil erkekliği anlamak için kadınların pratiklerine daha yakından bakarak, ataerkil erkekliğin inşasında erkeklik ve kadınlığın karşılıklı rollerinin araştırılması gerekir. Kadınlar, sadece ataerkil erkekliğin kurbanı olarak değil, ataerkil düzene gösterdikleri rıza [...]

Ataerkil egemen erkeklik değerlerinin üretiminde kadınların rolü: bir “erkek şehri” Trabzon örneği2022-07-25T00:39:20+03:00

Şeküre’nin kendine ait odası: Orhan Pamuk’un Benim Adım Kırmızı romanının feminist bir okuması

2022-07-25T00:00:38+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Sohila FAGHFORİ  Bu kişi benim Department of English Literature, faculty of humanities,Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Kerman, Iran Tarih: 1 Haziran 2015 Bu makale Orhan Pamuk'un ödüllü romanı Benim Adım Kırmızı'nın feminist bir okumasını sunuyor. Feminizm edebi eserleri çalışırken sıklıkla kullanılan bir yaklaşımdır. Her zaman kadınların özüne ve dünyadaki yerlerine dair keşfedilecek yeni şeyler ortaya çıkarır. Kadınların tarihi bize, kadınların erkek cinsi yüzünden yüzyıllar boyunca yaşadığı ızdırap ve baskıyı göstermektedir. Eski zamanlardan beri kadınlar hakları için mücadele etmiştir. Dahası birçok önemli kişi kadınların erkek [...]

Şeküre’nin kendine ait odası: Orhan Pamuk’un Benim Adım Kırmızı romanının feminist bir okuması2022-07-25T00:00:38+03:00

Kadınlarla mülakat yapmak

2022-07-24T23:51:12+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Meral Salman YIKMIŞ Aksaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tarih: 1 Haziran 2015 Bu makalede saha çalışması ve sözlü tarih çalışması tecrübelerimden yola çıkarak aklıma takılan metodolojik bir sorunun yani “mülakatlar esnasında kadın araştırma özneleri nasıl konuşuyor?” sorusunun izini sürmeyi amaçlıyorum. Bunun için ilk olarak tahakküm, farklılık ve edimsellik açısından toplumsal cinsiyet ve dil arasındaki ilişkiyi konu edinen çalışmalara kısaca değiniyorum. Ardından, toplumsal cinsiyetin sabit değil ilişkisel bir kategori, dil ile ilişkisinin ise konumsal ve durumsal olduğunu dikkate alarak saha araştırması tecrübelerime odaklanıyorum. “Mülakatlar [...]

Kadınlarla mülakat yapmak2022-07-24T23:51:12+03:00

Kürtaj tartışmaları ve feminizm

2022-07-24T23:44:30+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: İçten KESKİN Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası Ilişkiler Bölümü Tarih: 1 Haziran 2015 Kürtajın kabul edilebilir ya da izin verilebilir bir eylem olup olmadığını etik ve hukuki temellerde tartışan pek çok argüman bulunmaktadır ve kürtaj tartışmalarına çoğunlukla “hak” temelli argümanların hakim olduğu görülmektedir. Tartışma genellikle yaşama hakkının hangi noktada başladığı ve kişinin otonomi hakkının sınırları üzerinde dönmektedir. Genel olarak kabul gören ve feministlerce de kullanılan bu argümanlar yine bazı feministlerce eleştirilmiş ve feminizmin kürtajı hangi temelde savunması gerektiği ayrı bir [...]

Kürtaj tartışmaları ve feminizm2022-07-24T23:44:30+03:00

8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında kısa bir hikâye

2022-07-24T23:07:21+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Ayça KURTOĞLU ODTÜ, Kadın Çalışmaları Tarih: 1 Haziran 2015 Bu değini, Dünya Kadınlar Gününün geçmişi hakkında bir hikâyedir. Resmi tarihe meydan okuyan toplumsal hareketlerin, yazıldıkları yeri veya perspektifi merkeze alan 8 Mart gibi olayların tarihlerinin anlatıldığı “resmi tarihleri” olduğu ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sıklıkla pazar ve siyaset günün anlamı ile ilgili olmayan resimler üretecek şekilde kullanıldığı argümanlarına dayanan bu değini, Dünya Kadınlar Gününün bütün dünyada yerelden uluslararası çeşitli ölçeklerde kadınların mücadelelerinin ürünü olduğu, her zaman cinsiyet eşitliğine dair çoklu kaygılarla [...]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında kısa bir hikâye2022-07-24T23:07:21+03:00

Kadınların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde adalete erişim sorunu: Mahkeme kararlarında cinsiyet ayrımcılığı olarak kadına yönelik şiddet

2022-07-24T22:59:32+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Nisan KUYUCU Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tarih: 1 Haziran 2015 Kadına yönelik şiddet uluslararası hukukta kadına yönelik ayrımcılığın bir türü olarak tanımlanmaktadır. Mart 2015 itibariyle AİHM’nin incelediği kadına yönelik şiddet davalarının yalnızca 15 tanesinde başvurucular ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Bu tespit, uluslararası hukukun kadına yönelik şiddet ile kadına yönelik ayrımcılık arasında kurduğu doğrudan bağın AİHM’ye yapılan başvurulara yansımadığını göstermektedir. Bunun yanı sıra, AİHM’nin önüne çok az sayıda kadına yönelik şiddet davası götürülmüştür. Bu makalede, [...]

Kadınların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde adalete erişim sorunu: Mahkeme kararlarında cinsiyet ayrımcılığı olarak kadına yönelik şiddet2022-07-24T22:59:32+03:00

Türkiye’de, ev hizmetlerinde çalışan göçmen kadınlar ve ekonomik şiddet

2022-07-24T22:52:11+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Çiğdem YALÇIN Ankara Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrencisi Tarih: 1 Haziran 2015 Yıkıcı etkileri küresel çapta yaşanan Neoliberal politikalar sebebiyle yakın geçmişte tüm düzenleri bozulan ve Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan kadınlarla yapılan mülakatlara dayanan bu makalede, göçmen kadınların maruz kaldıkları ekonomik şiddet olgusu incelenmeye çalışılmıştır. Kadın emeğinin değersizleştirilmesi, yedek işgücü olarak görülmesi ve kadınların kaynaklara erişimlerinin neredeyse hiç olmaması beraberinde hızla yoksullaşmayı getirmiş ve bu hızlı yoksullaşma en temel göç sebeplerinden biri olmuştur. Kadın emeğinin örgütsüzlüğü, nitelik [...]

Türkiye’de, ev hizmetlerinde çalışan göçmen kadınlar ve ekonomik şiddet2022-07-24T22:52:11+03:00

Küresel yoksulluk içinde kadın yoksulluğu, küresel kadın hareketi içinde yoksulluk odaklı STK’lar

2022-07-24T22:26:34+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Betül YARAR Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi Tarih: 1 Haziran 2015 Bu makalede yoksulluğun küreselleşmesi ve kadın yoksulluğu sorunları bağlamında geliştirilen politikalar eleştirel bir gözle incelenmiştir. Makalenin amacı, ulusötesi örgütler tarafından üretilen, yerel düzeyde uygulamaya sokulan ve özellikle STK’lar üzerinden yürütülmeye çalışılan mikro politikaların ve çalışma programlarının içerdiği bazı temel sorunları ortaya koymaktır. Bu bağlamda yoksullukla ve kadın yoksulluğuyla mücadelenin STK’laşması, STK’ların geliştirdikleri politikalarla neo-liberal politikalar arasındaki etkileşimin sonuçları gibi olgular sorunların temel kaynakları olarak öne çıkmaktadır. Mikro çalışmalara yön veren başta STK’lar [...]

Küresel yoksulluk içinde kadın yoksulluğu, küresel kadın hareketi içinde yoksulluk odaklı STK’lar2022-07-24T22:26:34+03:00
Go to Top