Yıl 2010 – Cilt 2 – Sayı 2

Yıl 2010 – Cilt 2 – Sayı 2

Bir Evlilikten Manzaralar: Kadın Kimliğinin ‘Medeni Hali’

2022-06-29T17:37:28+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Jülide KARAKOÇ Montreal Üniversitesi Tarih: 1 Haziran 2010 Evlilik çoğu zaman kadın ve erkek kimliğinde önemli dönüşümlere yol açan ve onu biçimlendiren bir çerçeve haline gelir. Kadın ve erkek kendi kimliklerini bu yeni “medeni halleri” üzerinden tanımlamaya ve bu yeni kimliklerinin sınırlarında yaşamaya başlarlar. Bu durumu sorgulayan İsveçli yönetmen Ingmar Bergman’ın 1973 yapımı Bir Evlilikten Manzaralar’ı Scenes From A Marriage , evlilik dahilinde yakınlık ile kişinin özerkliğinin biraradalığına engel teşkil edenin ne olduğunu anlamaya çalışır. Bu bağlamda, “ideal evlilik” örneği sunan bir [...]

Bir Evlilikten Manzaralar: Kadın Kimliğinin ‘Medeni Hali’2022-06-29T17:37:28+03:00

Laleli’de bir edibe: Halide Edip’in Akile Hanım Sokağı Üzerine

2022-06-29T17:32:15+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Funda Şenol CANTEK Ankara Üniversitesi Tarih: 1 Haziran 2010 “Günümüzün Laleli’siyle hiçbir ilgisi olmayan bu semti, ‘Cumhuriyet modernliğinin kısa sürmüş bir rüyası’ olarak tanımlamak da mümkündü. Dönüp o yıllardaki sakinlerine baktığınızda, başka bir semtte pek olmayan ilginç bir karışım ve yüksek bir akademik/entelektüel düzey söz konusuydu.” Halide, Biyografisi’ne Sığmayan Kadın’da İpek Çalışlar, Halide Edip’in uzun bir sürgünden İstanbul’a döndüğünde yaşamak için seçtiği ve tutkuyla bağlı kaldığı Laleli semtini böyle tarif eder 2010: 401 . Halide Edip’in mekan algısı, her duyarlı insanda rastlanabileceği üzre, [...]

Laleli’de bir edibe: Halide Edip’in Akile Hanım Sokağı Üzerine2022-06-29T17:32:15+03:00

Akademide Feminist Sanat Üretmenin Bir Yıllık Hazin Çabası Haziran 2009 – Haziran 2010

2022-08-05T21:04:14+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Güzin YAMANER Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tarih: 1 Haziran 2010 Bu yazı, medeniyetin beşiği sayılan Avrupa’nın evrensel sanat kabul ettiği çerçevenin emperyalist ve dolayısıyla cinsiyetçi bir sistemin aygıtı olduğunu iddia etmektedir. Bu iddia ışığında bu yazı, bir yıl içinde Amsterdam ve Oslo’da katınılan iki büyük uluslararası tiyatro festivalinin deneyimiyle, Avrupa kentleri ve Türkiyelilik arasında, sanat ve cinsiyetçilik üzerine bir eleştiri yazısıdır. Bu yazı, erkek- egemen bilim dilinin kadınları tarihsel ve ideolojik olarak dışladığını ortaya koyan feminist eleştiriye yakın durmaktadır. Tüm bu bakış [...]

Akademide Feminist Sanat Üretmenin Bir Yıllık Hazin Çabası Haziran 2009 – Haziran 20102022-08-05T21:04:14+03:00

Tecavüzü, Hegemonik Erkeklik Zemininden Kavramak…

2022-06-29T17:08:23+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Omca ÖZDEMİR Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Tarih: 1 Haziran 2010 Tecavüzün kişisel olmaktan öte toplumsal bağlantıları olan bir fiil olarak değerlendirilmesi, tecavüzün sosyal bilimler bakımından bir inceleme konusu haline gelmesini sağlamış; akabinde meselenin feminist kuram çerçevesinde irdelenmesi, tecavüzde cinsiyet ilişkilerine ilişkin iktidar olgusunun tartışma alanına çekilmesi ile sonuçlanmıştır. Eril şiddete, feminizmin klasik metinlerinde eril iktidarın sürdürülmesi bakımından tali bir rol atfedilirken; tecavüze odaklanan feminist metinler, şiddetin asli konumuna dikkat çekerek tecavüzü, kadınlar üzerindeki iktidarın ifadesi olan cinsel nitelikli bir şiddet biçimi olarak değerlendirmişlerdir. Tecavüze [...]

Tecavüzü, Hegemonik Erkeklik Zemininden Kavramak…2022-06-29T17:08:23+03:00

Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik ve Öğretmenlerin Cinsiyetçilik Algılarının Saptanması

2022-06-29T16:59:27+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Hatice Tezer ASAN Marmara Üniversitesi Tarih: 1 Haziran 2010 Bu araştırma, ilköğretim okullarında 1-5. sınıflarda okutulmakta olan ders kitaplarını cinsiyetçilik açısından incelemek ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerin cinsiyetçilik algılarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin eğitim uygulamalarında ve algılarındaki cinsiyetçiliği belirlemek için, araştırma ekibi tarafından 63 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Sözkonusu anket, 60 seçmeli soru, 2 açık uçlu soru ile 1 öğretmenin önerilerinin tespit edildiği sorulardan oluşmaktadır. Ders kitapları resim ve metinleri cinsiyetçilik açısından değerlendirilmiş, bu değerlendirme yapılırken kız ve erkek çocukları sayısal [...]

Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik ve Öğretmenlerin Cinsiyetçilik Algılarının Saptanması2022-06-29T16:59:27+03:00

Değişen Hayatların Görünmez Sahipleri: Göçmen Kadınlar

2022-06-29T16:50:35+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Sermin ÇAKMAK Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları Tarih: 1 Haziran 2010 Kadınlar, başlangıcı insanlık tarihine uzanan göç yollarında ilk günden beri yürüdüğü halde seslerini duyurabilmek için uzun yıllar beklemek zorunda kalmıştır. Göç çalışmalarında ve medyada yıllar sonra sesleri duyulduğunda ise ötekiliğin temsili “otantik kadınlar” veya erkeklere bağımlı “mağdur kadınlar” olarak anlatılmıştır. Kadınların sorunları ve mağduriyeti üzerinden şekillenen bu çalışmalar göç ve toplumsal cinsiyet ilişkisi bağlamında önemli gerçekleri görünür kılıp tartışmaya açarken, göç sürecinin kadınlar açısından olumlu olabilecek sonuçlarını silikleştirir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki [...]

Değişen Hayatların Görünmez Sahipleri: Göçmen Kadınlar2022-06-29T16:50:35+03:00

Unutulan bir Göç ve Yurttaşlık Deneyimi: İlk Kuşak Göçmen Kadınlar ve Hollanda Türkiyeli Kadınlar Birliği

2022-06-29T16:13:32+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Ece Öztan Yıldız Teknik Üniversitesi Tarih: 1 Haziran 2010 Günümüzde “göçün kadınsılaşması” olgusunun kabulüne rağmen, ana akım göç araştırmalarında toplumsal cinsiyeti analitik bir kavram olarak kullanan ve göç alıcı ülke bağlamında göçmen kadınların deneyimlerine ışık tutan çalışmalar çok yaygın değildir. Özellikle misafir işçilik rejimlerinin geleneksel “aile birleşimi” temelli göç şemalarında kadınların göçü halen “ikincil” ve “bağımlı” göç olarak tanımlanmaya devam etmekte, göçmen kadınların iş piyasası, siyasal katılım ve yurttaşlık gibi konularda katkıları ihmal edilmektedir. Bu makalede kadınların özellikle topluluk hizmetlerinin örgütlenmesi ve [...]

Unutulan bir Göç ve Yurttaşlık Deneyimi: İlk Kuşak Göçmen Kadınlar ve Hollanda Türkiyeli Kadınlar Birliği2022-06-29T16:13:32+03:00

Destanlar ve tarihi kayıtlar ışığında farklı Türk toplumlarında cinslerarası ilişkiler

2022-06-29T16:03:32+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Nilgün DALKESEN Muğla Üniversitesi Tarih Bölümü Tarih: 1 Haziran 2010 Destanlar ve tarihi kayıtlar ışığında farklı Türk toplumlarında cinsler arası ilişkiler Türk kadın tarihi genel olarak İslam öncesi ve sonrası olarak ele alınmakta ve bu dönemler için kadın- erkek ilişkilerinde eşitlik vardı veya yoktu yönünde genellemeler yapılmaktadır. Özellikle İslam öncesi dönemle ilgili yeterince kaynak bulunmaması sebebi ile bu dönemle ilgili yapılan çalışmalar birbirinin tekrarı niteliğinedir. Bu çalışmada, İslam kültür ve medeniyeti etkisi altına girmeden önce, Orta Asya’nın farklı zaman ve bölgelerinde yaşanan [...]

Destanlar ve tarihi kayıtlar ışığında farklı Türk toplumlarında cinslerarası ilişkiler2022-06-29T16:03:32+03:00

Osmanlı Kadın Dergileri içinde Erkekler Dünyası Dergisi

2022-06-29T15:54:18+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Mithat Kutlar Avesta Yayınları Tarih: 1 Haziran 2010 Kadın sorunu yalnızca Osmanlıda değil dünyanın her yerinde temel bir toplumsal sorun olagelmiştir. Osmanlı kadınları bu sorunun çözümünde erkeklerin dayanışmasını önemsemişler, Osmanlı erkekleri de kimi zaman modernist korumacı söylemin içinden, kimi zaman da dışına çıkarak onlara destek vermeye çalışmışlardır. Örneğin Osmanlı kadın hareketiyle beraber anılan Kadınlar Dünyası gazetesini çıkaran Ulviye Mevlan'ın eşi Mevlanzade Rıfat kadın hareketlerinin güç kazandığı tüm ülkelerde, kadın hareketlerinin erkekler tarafından da desteklendiğini vurgulamış; buna bağlı olarak kadın ve erkeğin birlikte [...]

Osmanlı Kadın Dergileri içinde Erkekler Dünyası Dergisi2022-06-29T15:54:18+03:00
Go to Top