Genel

Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Kadınların Güçlenmesine Etkisi

2023-12-17T08:21:36+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Aslı Şahankaya Adar, Saniye Dedeoğlu Tarih: 15 Aralık 2023 Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kadın kooperatiflerinin kadınların güçlenmesine etkisini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda nicel ve nitel yöntemlerin bir arada olduğu karma yöntem kullanılmış olup, 27 kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifinden 235 kadın ile anket ve 70 kadın ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın kapsamı, Türkiye’deki kadın kooperatiflerinden oluşmaktadır. Araştırma kapsamının iki sınırlılığı bulunmaktadır. Birincisi, kadın kooperatiflerinin faaliyetlerine en az beş yıldır devam ediyor olmasıdır. İkincisi ise, kadın kooperatiflerinin statüsünün kadın girişimi, üretim [...]

Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Kadınların Güçlenmesine Etkisi2023-12-17T08:21:36+03:00

1960’lardan 2000’lere Kuşak Ve Sınıf Ekseninde İzmir’de Kadınların Kamusal Mekân Deneyimlerinin İzini Sürmek

2023-06-27T22:38:32+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Feyda Sayan-Cengiz, Faika Çelik Tarih: Haziran 2023 Bu çalışmanın amacı, 1960’lı yılların ortalarından 1990’lı yılların sonuna kadar İzmir’de kadınların kamusal mekân deneyimlerini, kuşak ve sınıf eksenlerinde değerlendirmek ve birbirini takip eden farklı iki kuşağa mensup kadınların deneyimlerindeki süreklilik ve dönüşümleri irdelemektir. İzmir’de yaşayan kadınların kamusallığının kuruluşunda, kamusal mekân deneyimlerinin etkisini kesişimsellik yaklaşımı çerçevesinde irdeleyen çalışma, kamusal mekân deneyimlerinin kuşak ve sınıf eksenlerinde nasıl farklılaştığını ve bu deneyimlerin sürekliliklerini/ortak yanlarını sorgulamaktadır. Araştırma, İzmir’in farklı bölgelerinde yaşayan, farklı sınıfsal konumlardan gelen ve birbirini takip eden iki [...]

1960’lardan 2000’lere Kuşak Ve Sınıf Ekseninde İzmir’de Kadınların Kamusal Mekân Deneyimlerinin İzini Sürmek2023-06-27T22:38:32+03:00

Vegan Erkeklerin Beslenme Biçimleri Bağlamında Erkeklik İnşaları

2023-06-27T22:35:26+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Nebile Eroğul Tarih: Haziran 2023 Geçmişten günümüze kadar uzanan avcı erkek toplayıcı kadın miti ve erkekler et yer, kadınlar bitkisel beslenir kalıp yargısı beslenmedeki cinsiyetçi kodlara işaret etmektedir. Bu cinsiyetçi kodlar çerçevesinde araştırmada, et ve hayvansal gıdalar tüketmeyen vegan erkeklerin beslenme biçimleri bağlamında erkeklik inşalarını incelemek amaçlanmıştır. Bunun için farklı sosyo demografik özelliklere sahip 28 erkek katılımcı ile görüşülmüştür. Katılımcılara “erkekler et yer” kalıp yargısı ile erkeklerin avcı kadınların toplayıcı olduğu mitine yönelik görüşleri sorulmuştur, bu bağlamda vegan beslenen erkeklerin erkeklik inşalarına odaklanılmıştır. Ayrıca [...]

Vegan Erkeklerin Beslenme Biçimleri Bağlamında Erkeklik İnşaları2023-06-27T22:35:26+03:00

Feminist Bir Protesto Olabilir Mi? Anorektiklere Göre Anoreksinin Anlamı Üzerine Bir Sosyolojik Çalışma

2023-06-27T22:34:55+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Temmuz Gönç Şavran, Ayla Zaman Tarih: Haziran 2023 Bu çalışma, fenomenolojik bir alan araştırmasının verileri üzerinden anoreksi teşhisi konmuş ve tedavi görmüş yedi kadının anoreksiye yükledikleri anlamı betimlemeyi ve feminist literatür ışığında değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Katılımcılara amaçsal örneklemeyle ulaşılmış, veriler yüz yüze yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlarla toplanmıştır. Bulgular katılımcıların anoreksiyi bir bozukluk olarak gördüklerini, buna rağmen anoreksiye değer görmeyle, kendine hâkim olmanın getirdiği saygınlıkla, özgürleşmeyle ve korunmayla ilgili anlamlar yüklediklerini, incelen bedenlerinden memnun olmadıklarını ama bu süreçte gösterdikleri irade nedeniyle kendileriyle gurur duyduklarını [...]

Feminist Bir Protesto Olabilir Mi? Anorektiklere Göre Anoreksinin Anlamı Üzerine Bir Sosyolojik Çalışma2023-06-27T22:34:55+03:00

Edebi Türün ve Toplumsal Cinsiyetin Sınırlarını Aşmak: Jeanette Winterson’ın Tek Meyve Portakal Değildir Romanında Bildungsroman’ın Yeniden Tanımlanması

2022-12-24T10:26:02+03:00

Birincil Dil: İngilizce Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Dilek ÖZTÜRK YAĞCI Tarih: 15 Aralık 2022 Bu çalışma, Jeanette Winterson'ın ilk romanı olan ve genellikle yazarın öz yasam öyküsünden yola çıkarak yazıldığı düşünülen Tek Meyve Portakal Değildir (1985) romanının Bildungsroman (Oluşum Romanı) edebi türünün özellikleri bağlamında yeniden yorumlanmasını incelemektedir. Roman, lezbiyen bir kadın olan Jeanette’ın, onun cinsel yönelimini kabullenmeyip “anormal tutkular” olarak nitelendiren kökten dinci bir toplulukta sürdürdüğü yaşam çabasının, diğer bir deyişle, oluşum öyküsünün izlerini sürüyor. Geleneksel Bildungsroman türünün de başlıca özelliklerinden birisi olan kahraman ve toplum arasındaki (cinsel)kimlik üzerindeki bu [...]

Edebi Türün ve Toplumsal Cinsiyetin Sınırlarını Aşmak: Jeanette Winterson’ın Tek Meyve Portakal Değildir Romanında Bildungsroman’ın Yeniden Tanımlanması2022-12-24T10:26:02+03:00

BAK ŞU KONUŞANA! 52 Hafta 52 Erkek Tesadüf Değil Erkek Şiddeti Projesinin Söylem Analizi

2022-12-24T10:25:06+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: İlkay ÖZKÜRALPLİ Tarih: 15 Aralık 2022 Bir sorun olarak erkek şiddetinin çözümüne ilişkin girişim ve tahayyüllerde erkek kategorisi çoğunlukla sadece sorunla ilişkili olarak ele alınır. Öte yandan bizzat erkeklerin kendisini de bu mücadelelerde pek görmez ve de duymayız. Halbuki çözüme yönelik herhangi bir çaba sorunun sorumlu faillerinin dönüşümünden geçer ve bunun da ilk adımı çözümden ziyade sorunu tanımaktır. Bu sebeple, çalışmanın temel sorunsalını erkekler “bir sorun olarak erkek şiddeti” ile nasıl ilişkilenir sorusu oluşturur. Bu doğrultuda, çalışmada Bianet’in 2018 yılında gerçekleştirdiği 52 Hafta 52 [...]

BAK ŞU KONUŞANA! 52 Hafta 52 Erkek Tesadüf Değil Erkek Şiddeti Projesinin Söylem Analizi2022-12-24T10:25:06+03:00

fe dergi 2022/2 içindekiler

2022-12-16T18:43:12+03:00

fe dergi Aralık Sayısı-2022/2 Beden, Emek, Öznellik/ Body, Labour, Subjectivity Toplumsal İnşa Alanı Olarak Menstruasyon: Kadınların Deneyimlerindeki Baskı ve Mücadelenin Çözümlenmesi/ Menstruation As a Social Construction Field: Analysis of Oppression and Struggle in Women’s Experiences Merve Yılmazbilek (s.1-16) Göçmen Kadının Öznelliği Tartışması Üzerine/ Discussions on Migrant Women's Agency in the Migration Studies on Turkey Nazlı Şenses & Funda Gençoğlu (s.17-32) Türkiye’de Ücretli ve Ücretsiz Emek Ekseninde Kadınlarla Erkeklerin Hem Kendi İçlerindeki Hem de Kendi Aralarındaki Eşitsizlikler/ Inequalities Both Within and Between Women and Men in the Axis of Paid and Unpaid Labor in TurkeyMustafa Gültekin (s.33-55) Şiddetle Mücadelede Yeni Yaklaşımlar/New Approaches [...]

fe dergi 2022/2 içindekiler2022-12-16T18:43:12+03:00

2022-11-28T21:30:30+03:00

2022.14.1. güz DERGİPARK Sayı Dosyaları Künye, İçindekiler ve Editörden Makaleler Kitap İncelemeleri Önemli Bilgi

2022-11-28T21:30:30+03:00

Ailevileştirilen bakımın kürek mahkûmları: evde bakım uygulaması kapsamında bakım veren kadınların deneyimleri

2022-07-25T03:07:05+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Özge Sanem Özateş GELMEZ Tarih: 1 Aralık 2015 Bu çalışmada kadının bakım emeği, 2006 yılında hayata geçirilen ve halen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen evde bakım uygulaması üzerinden değerlendirilmektedir. Bu uygulama, ekonomik yoksunluk içinde yaşayan ve ağır engelli raporu bulunan bireylerin bakımlarının, kendi evlerinde net asgari ücret karşılığında akrabaları tarafından karşılanmasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmayla öncelikle, evde bakım uygulamasından yararlanan hanelerde bakım veren kadınların bakım emeği ile uygulamaya ilişkin deneyimlerinin ve değerlendirmelerinin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Bu değerlendirmelerden yola çıkılarak alternatif politika [...]

Ailevileştirilen bakımın kürek mahkûmları: evde bakım uygulaması kapsamında bakım veren kadınların deneyimleri2022-07-25T03:07:05+03:00
Go to Top