Arşiv

Home/Arşiv

Yıl 2023 – Cilt 15 – Sayı 1

2023-06-28T19:51:09+03:00

2023.15.1. bahar DERGİPARK Sayı Dosyaları Künye, İçindekiler ve Editörden Makaleler Beslenmenin Cinsel Politikası  Feminist Bir Protesto Olabilir Mi? Anorektiklere Göre Anoreksinin Anlamı Üzerine Bir Sosyolojik Çalışma- Temmuz Gönç Şavran, Ayla Zaman  Vegan Erkeklerin Beslenme Biçimleri İle Erkeklik Algıları Arasındaki İlişkiye Yönelik Görüşleri- Nebile Eroğul Gender Equity And Fairness In Socio-Technical Assemblages of Digital Food Markets in Turkey- Eda Acara, Geran Özdeş Çelik Mekân, Deneyim ve Cinsiyet Kadınların Modernleşme Deneyimlerinden Fragmanlar: Eski Bir İşletme Kasabası Değirmisaz - Biray Anıl Birer Yanık Yaşlı Kadınların Turizm Mekânlarındaki Gündelik Hayat Pratikleri, Sınırlılıklar [...]

Yıl 2023 – Cilt 15 – Sayı 12023-06-28T19:51:09+03:00

Yıl 2022 – Cilt 14 – Sayı 2

2023-06-16T14:07:20+03:00

2022.14.2. güz DERGİPARK Sayı Dosyaları Künye, İçindekiler ve Editörden Makaleler Toplumsal İnşa Alanı Olarak Menstruasyon: Kadınların Deneyimlerindeki Baskı ve Mücadelenin Çözümlenmesi - Merve YILMAZBİLEK Göçmen Kadının Öznelliği Tartışması Üzerine - Nazlı ŞENSES ve Funda GENÇOĞLU Türkiye’de Ücretli ve Ücretsiz Emek Ekseninde Kadınlarla Erkeklerin Hem Kendi İçlerindeki Hem de Kendi Aralarındaki Eşitsizlikler - Mustafa GÜLTEKİN BAK ŞU KONUŞANA! 52 Hafta 52 Erkek Tesadüf Değil Erkek Şiddeti projesinin söylem analizi - İlkay ÖZKÜRALPLİ Edebi Türün ve Toplumsal Cinsiyetin Sınırlarını Aşmak: Jeanette Winterson’ın Tek Meyve Portakal Değildir Romanında Bildungsroman’ın Yeniden Tanımlanması - Dilek [...]

Yıl 2022 – Cilt 14 – Sayı 22023-06-16T14:07:20+03:00

Yıl 2022 – Cilt 14 – Sayı 1

2022-12-22T14:08:32+03:00

2022.14.1.  bahar DERGİPARK Makaleler Gökyüzünün Ayetleri: Platon’da Koruyucu Kadınlar ve Koşullu Kabul - Haktan KALIR  Samsatlı Lukianos’un Gerçek Bir Öykü’sünün Feminist Bir Yorumu - Ünsal ÇİMEN Anadolu'da Akademisyen Olarak Çalışmanın Haletiruhiyesi: Başka Türlü bir Dünyaya İnanma İsteği - Emine ERDOĞAN Enformel Sektörün Hane İçine Yansımaları: Gaziantep’te Fıstık Kıran Kadınlar - Büşra Öztekin, Hikmet Çağrı Yardımcı Pandemide Gündelik Hayat Fragmanları: Doğu ve Güneydoğu’dan Genç Kadınların Otoetnografik Dışavurumları - F. Güzin AĞCA-VAROĞLU, Berrin ÇOBAN, Melek BİNGÖL, Zeynep KARAKURT, Gülbahar KILIÇ, Nazime KAPLANER, Sümeyya ZENGİN Fark, Bakış ve Sığamama Meselesi Olarak Şişmanlık: Kadınların Şişmanlığına [...]

Yıl 2022 – Cilt 14 – Sayı 12022-12-22T14:08:32+03:00

Yıl 2021 – Cilt 13 – Sayı 2

2022-12-22T14:06:22+03:00

2021.13.2.  güz DERGİPARK Makaleler Kaya, Buzdan Şehir Maketi ve Ev: Selma’nın Ankara’sı Walter Benjamin üzerinden Ankara Romanı Analizi - Fikriye YÜCESOY Pınar Kür’ün Polisiye Üçlemesinde Queer Anlatı Stratejileri - Merve Esra ÖZGÜRBÜZ Kadınlarda Kendini Susturma: Çevre, Annelik Deneyimi, Eğitim ve İlişki Durumunun Rolü - Meva DEMİR KAYA, Figen ÇOK Halkla İlişkilerdeki “Sosyo-Kültürel Dönüşüm”e Kampanyalar Üzerinden Bakmak: #KıyafetimeKarışma Kampanyası Üzerine Bir İnceleme - Ebru AKÇAY Harem mi Haram mı? Kadınların Mekânsal Özgürlüğünün Kıskaçları - Güldane MİRİOĞLU Sosyal Sermaye ile Geleceğini Güvence Altına Almak: Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Çalışan Suriyeli Mülteci Kadınlar [...]

Yıl 2021 – Cilt 13 – Sayı 22022-12-22T14:06:22+03:00

Yıl 2021 – Cilt 13 – Sayı 1

2022-12-22T14:04:56+03:00

2021.13.1.  bahar DERGİPARK Makaleler “Feminen” Alanlarda Erkek(Lik)Ler: Düşünceler, Önyargılar, Deneyimler - Sibel EZGİN AĞILLI Ebru AÇIK TURĞUTER Ahmet Ümit’in “Overlokçu Kız” Başlıklı Hikâyesinde Toplumsal Cinsiyet İlişkileri ve Erkeklik Temsilleri - Saniye ÇANCI ÇALIŞANELLER Bir İfşa Mekanı Olarak Kadınlar Kulübü Örneğinde Cinsel Şiddetin Online İfşası ve İfşalara Verilen Tepkiler - Özlem CANKURTARAN Günseli Ayça ŞALDIRDAK Feminist Mücadelenin Üniversitedeki Ayağı: CTS Birimleri - Seda KALEM Toplumsal Cinsiyet, Savaş ve Hukuk: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Cinsel Şiddet Suçları - Bilge ŞAHİN “Yakın akraba göçü” ve 1989 göçü süreçlerinde Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden kadınların çalışma hayatına [...]

Yıl 2021 – Cilt 13 – Sayı 12022-12-22T14:04:56+03:00

Yıl 2020 – Cilt 12 – Sayı 2

2022-12-22T14:02:20+03:00

2020.12.2.  güz DERGİPARK Makaleler Depresyon ve Modern Düşüncenin Eril Dikotomileri - Güler Cansu AĞÖREN Kadın Psikolojik Güç Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması - Binaz BOZKUR Kadın Bedeni ve Biyo-İktidar/Biyo-Politika Söylem Düzeni - Özlem AYDOĞMUŞ ÖRDEM Türkiye futbolunda kadın: “İş”i olmayan ve olmaması gereken yerde - Yağmur NUHRAT Modern Yoganın Analizi: Cinsiyetlendirilmiş Bir Sosyal Alan - Özge DUMAN Canan KOCA Anneler Ne Yapar, Kızları Ne İster? İki Nesil Kadın Anlatılarında Bir Gecekondu Mahallesi - Leyla BEKTAŞ Coğrafi Araştırma Yöntemlerinin Toplumsal Cinsiyet İlişkilerinin İncelenmesine Katkısı - Gökben DEMİRBAŞ Süryaniliğin Kadınların Aile Yaşamına [...]

Yıl 2020 – Cilt 12 – Sayı 22022-12-22T14:02:20+03:00

Yıl 2020 – Cilt 12 – Sayı 1

2022-12-22T14:00:49+03:00

2020.12.1. bahar DERGİPARK Makaleler Adalet Ağaoğlu’nun Radyo Oyunlarında Kadınlık Halleri - Özlem AKKAYA “Kız-Kıza Eğlence”: Mezuniyet kınası, Homososyallik ve Gençlik Kültürü - Selda TUNÇ SUBAŞİ Nevşehir’de Kadınların Kent Deneyimi Üzerine Birİnceleme - Gökçe Nur ŞAFAK Gündelik Hayatı Dönüştüren Eylem Olarak Protesto veProtesto Aktörü Olarak Kadınlar: Cumartesi AnneleriÜzerine Bir Değerlendirme - Ayşem SEZER ŞANLI Esnek Kapitalizm Koşullarında Kadının İstihdamı ve Güçlendirilmesi Paradoksu - Miki Suzuki HİM Göç Araştırmalarında Söylem, Yöntem ve Etik: Feminist Bir Yöntem Mümkün Mü? - Emel COŞKUN Özge SARIALİOĞLU, Cemile Gizem DİNÇER Hong Kong’da Yaşayan Filipinli Ev İşi [...]

Yıl 2020 – Cilt 12 – Sayı 12022-12-22T14:00:49+03:00

Yıl 2019 – Cilt 11 – Sayı 2

2022-12-22T13:58:15+03:00

2019.11.2.  güz DERGİPARK Makaleler Son Dönem Hollywood Sinemasında Anne Temsilleri - Gül YAŞARTÜRK Hipokratik Metinlerde Kadınların Doğası ve Jinekolojinin Ortaya Çıkışı - Gökçesu AKŞİT Web Sitelerinde Dijital Ebeveynlere Sunulan İçerik Toplumsal Cinsiyet Rollerinden Bağımsız Olabilir Mi?: 'Bebek.com' Web Sitesi Örneği - Derya GÜL ÜNLÜ Yarı-Kamusal Alanda Kadın Deneyimlerine Etnografik Bakış - Çiğdem Yasemin ÜNLÜ Konumlandırılmış Akademik Marjinalizasyondan Konumlandırılmış Biraradalığa: Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları - Cansu DAYAN Kadın Düşmanlığı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması - Veysi BAYDAR Cengiz KILIÇ Ayşe Sezen SERPEN Gülay GÜNAY

Yıl 2019 – Cilt 11 – Sayı 22022-12-22T13:58:15+03:00

Yıl 2019 – Cilt 11 – Sayı 1

2022-12-22T13:56:50+03:00

2019.11.1.  güz DERGİPARK Makaleler Dijital Feminizm: Hashtag’in Cinsiyeti - Özlem ALİKILIÇ Şule BAŞ Kadın Homososyalliğinin Dönüşümü ve Refet Romanında Kadın Dostluğu - Ezgi SARITAŞ Hukukun Öncü Kadınları: Türkiye’de Kadınların Hukuk Mesleğine Girişi Üzerine Bir İnceleme - Emine BALCI Cinsiyet, Kötülük ve Beden: Femme Fatale İmgesinin Kültürel İnşası - Murat ARPACI Siyasi Partilerde Cinsiyetin İzini Sürmek; AKP, CHP, MHP ve HDP Örnekleri - Esra ARSLAN Transformation of Gendered Engineering Culture in Turkey - Ezgi PEHLİVANLİ KADAYİFCİ Din ve Kadın İlişkisinin Kesişiminde Türkiye’deki Göçmenlerin Entegrasyon Politikaları - Zehra YILMAZ Emergence of [...]

Yıl 2019 – Cilt 11 – Sayı 12022-12-22T13:56:50+03:00

Yıl 2018 – Cilt 10 – Sayı 2

2022-12-22T13:54:04+03:00

2018.10.2.  güz DERGİPARK Makaleler Judith Butler'ın Nefret Söylemi Eleştirisi: Egemenlik ve Hukukun Ötesinde Alternatif Bir Faillik - Alev ÖZKAZANÇ Özkan AGTAŞ Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Farkındalık Yaratmayı Amaçlayan Fotoğraflardaki Görsel Şiddet - Tuğba TAŞ Etin Cinsel Politikası: Feminist-Vejetaryen Eleştirel Kuramın Dayanakları Üzerine Bir Okuma - Derya Gül ÜNLÜ Türkiye’de Ataerkillik, Kapitalizm ve Erkeklik İlişkilerinde Biçimlenen Babalık - Mehmet BOZOK Toplumsal Bir İnşa Olarak Babalık: Annelerin Yaşam Öykülerinde Baba İmgesi - Büşra KOCATEPE Sabiha BİLGİ Homososyal Birliktelik Örneği Olarak Mahalleyi Korumak: Sıfır Bir Dizisinde Erkeklik Halleri - Esra GEDİK Dindar [...]

Yıl 2018 – Cilt 10 – Sayı 22022-12-22T13:54:04+03:00
Go to Top