• Birincil Dil: İngilizce

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Emine Şentürk

  • Tarih: 30 Mayıs 2024

Bu makale, Fay Weldon’ın Bir Dişi Şeytanın Hayatı ve Aşkları (1983) isimli romanındaki Ruth Patchett karakterinin dönüşümünü eleştirel bir şekilde incelemektedir. Ruth’un dönüşümü hem toplumsal rolü hem fiziksel görünümü açısından çift katmanlı olarak incelenebilir. Başlangıçta itaatkâr bir ev kadınını temsil eden Ruth, yaygın olarak kabul görmüş güzellik standartlarına uyum sağlamak için estetik ameliyatlar yoluyla fiziksel bir değişim geçiren bağımsız bir iş kadınına dönüşür. Bu makale, Ruth’un geleneksel ev işleri sorumluluğundan kurtuluşu ve toplumsal güzellik kavramına verdiği tepkiyi inceleyerek toplumsal normların dışına çıkması sebebiyle ana karakterin dışlanma deneyimini ortaya koymaktadır. Ruth’un idealize edilen ev kadını özelliklerine karşı isyanı, aynı zamanda çekici ve büyüleyici bir kadınlık kavramıyla ilişkilendirilen nitelikler arayışında olduğunu da yansıtmaktadır. Bu doğrultuda bu makale, ana karakterin kendisini erkek gözünde çekici bir nesneye dönüştürmesini tekrar bir özne olmak için nasıl kullandığını vurgulamaktadır. Ruth’un dönüşüm yolculuğu aracılığıyla, çalışma, toplumsal güzellik idealleri, kadın özgürleşmesi ve kişisel tatmin arasındaki etkileşimi gösterir. Ruth, fiziksel acılar yaşasa da mutluluk arayışı ailevi, maddi, sosyal ve cinsel başarı vaat eden bir arayıştır. Ruth’un ideal kadına dönüşümü, ideal ve standart güzelliğin ataerkil kodlarına hizmet ediyor gibi görünse de, bu çalışma aynı dönüşümün, bu standartların tersine kullanılarak kadının güçlenmesini ortaya çıkardığını ileri sürmektedir.

güzellik sınırlama özgürleştirme dönüşüm Bir Dişi Şeytanın Hayatı ve Aşkları

Emine Şentürk