• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Kitap İncelemesi

  • Yazar/lar: Benan Havva Baran

  • Tarih: 30 Mayıs 2024

Göç araştırmalarıyla ilişkilenen eleştirel erkeklik çalışmaları, feminist eleştirileri takip ederek erkeklerin göç, zorunlu göç ve yerinden edilmeye bağlı deneyimlerinin toplumsal cinsiyetlendirildiğini vurgulamaktadır. Bu inceleme, Saeid Mozafari ile Halime Ünal Reşitoğlu’nun Ankara’daki evli Suriyeli erkeklerin yoksulluk, savaş ve zorunlu göç kıskacında biçimlenen erkeklik deneyimlerini nasıl tartıştıklarını değerlendirmektedir. Eserin özellikle Suriye diasporası üzerinden Türkiye’de yapılan araştırmalar içindeki özgünlüğünü ve feminist araştırmalara katkısını ele almaktadır. Bu kitap incelemesi, saha araştırmasından elde edilen bulgular ışığında zorunlu göç sürecinde Suriyeli erkeklerin onarılan ve dönüşen erkeklik müzakerelerini kesişimselliğin önemi üzerinden vurgulamaktadır.

alternatif erkeklikler zorunlu göç mülteci erkekler eleştirel erkeklik çalışmaları kesişimsellik

Benan Havva Baran