• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Halil Pak, Özlem Cankurtaran

  • Tarih: 30 Mayıs 2024

Trans gençler, toplumda baskı altında yaşayan dezavantajlı gruplar arasındadır. İnsan hakları ve sosyal adaleti savunan sosyal hizmet mesleğinin özgürleştirici değerlerinden biri güçlenmedir. Dolayısıyla trans gençlerin güçlenerek özgür ve onurlu bir yaşam sürmeleri adına diyalojik bir eksende onlarla birlikte mücadele etmek, sosyal hizmet mesleğinin sorumlulukları arasındadır. Fakat trans gençlerle sosyal hizmette güçlenme yaklaşımı üzerine Türkiye’deki araştırma ve uygulama örneklerinin kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu yüzden bu yazının amacı, trans gençlerle güçlenme odaklı sosyal hizmet konusunu uluslararası literatürde yer alan çalışmalar üzerinden değerlendirmektir. İlgili alanyazında, trans gençlerin toplumsal cinsiyet ve yaş temelli ayrımcılık ideolojilerinin kesiştiği bir noktadan baskı deneyimleri yaşadıkları görülmektedir. Başka bir ifadeyle, bu yazı kapsamında incelenen literatür çerçevesinde, sisseksist ve yetişkinci ayrımcılık ideolojilerinin yarattığı baskı temelli söylem ve eylemlerin trans gençlerin toplum içindeki gücünü kişisel, ilişkisel, komünal, kültürel ve yapısal düzeylerde etkilediği sonucuna varılabilir. Varılan bu sonuç, uluslararası literatürde yer alan trans gençlerle güçlenme odaklı sosyal hizmet modelleri ve uygulama örnekleri üzerinden değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler üzerinden geliştirilen önerilerin Türkiye’de trans gençlerle çalışan akademisyen ve uzmanlara ışık tutması ümit edilmektedir.

güç güçlenme yaklaşımı güçlenme odaklı sosyal hizmet trans-olumlayıcı sosyal hizmet trans gençler

Halil Pak, Özlem Cankurtaran