• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Nalan Mumcu

  • Tarih: 15 Aralık 2023

Kadınlar hayatlarının farklı dönemlerinde, farklı yaşlarda ve farklı tarihsel dönemlerde ataerkinin de kapitalizmin de farklı yüzlerini deneyimliyorlar. Bu makale hayat hikâyelerini dinlediğim 25 kadın işçinin gençlik dönemi anlatılarını merkeze alarak yaşın toplumsal anlamını, kadınlık ve işçilik deneyimi odağında yeniden düşünmeyi amaçlıyor. İşçi, kadın ve genç olmanın maddi gerçekliğinin iktidar tarafından nasıl üretildiğinin ve yeniden üretildiğinin bilgisi kadar, hatta daha çok, öznelerin bu gerçeklikle toplumsal yaşamın birçok alanında nasıl karşılaştıklarını, zaman zaman bunları nasıl eğip büktüklerini ve kendi hareket alanlarını nasıl açtıklarını mesele ediyor. Genç kızların ev ile kurdukları ilişkileri; para kazanmanın farklı anlamlarını; evin dışını, arkadaşlık ve flört ilişkileri üzerinden konu ediyor.

gençlik, işçilik, kadınlık, deneyim, hayat hikâyesi

Nalan Mumcu