• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Nebile Eroğul

  • Tarih: Haziran 2023

Geçmişten günümüze kadar uzanan avcı erkek toplayıcı kadın miti ve erkekler et yer, kadınlar bitkisel beslenir kalıp yargısı beslenmedeki cinsiyetçi kodlara işaret etmektedir. Bu cinsiyetçi kodlar çerçevesinde araştırmada, et ve hayvansal gıdalar tüketmeyen vegan erkeklerin beslenme biçimleri bağlamında erkeklik inşalarını incelemek amaçlanmıştır. Bunun için farklı sosyo demografik özelliklere sahip 28 erkek katılımcı ile görüşülmüştür. Katılımcılara “erkekler et yer” kalıp yargısı ile erkeklerin avcı kadınların toplayıcı olduğu mitine yönelik görüşleri sorulmuştur, bu bağlamda vegan beslenen erkeklerin erkeklik inşalarına odaklanılmıştır. Ayrıca araştırmada katılımcıların vegan beslenme ile kadınlık arasındaki ilişkiye yönelik görüşleri de incelenmiştir. Bazı vegan erkeklerin madunlaştırıldıkları, çevrelerindeki kadın ve erkeklere karşı toplumsal cinsiyetçi söylemlerle mücadele ettikleri, çevrelerindeki kişiler tarafından cinsel yönelim eleştirisine maruz kaldıkları ve et yemediği için erkeklik kaybına uğrayabileceklerinin vurgulandığı sonucuna varılmıştır.

toplumsal cinsiyet, erkeklik, vegan erkeklik, madun erkeklik, veganizm

Nebile Eroğul