• Birincil Dil: İngilizce

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Kitap Bölümü

  • Yazar/lar: Canan ASLAN AKMAN

  • Tarih: 15 Aralık 2022

Geçtiğimiz on yılda, toplumsal cinsiyet (eşitliği) karşıtı hareketler, Istanbul Sözleşmesini de hedeflerine aldılar. Bu inceleme, Andrea Krizsán ve Conny Roggeband’in Polonya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan’da Sözleşme’ye karşı çıkan aktörleri ele alan karşılaştırmalı çalışmasını kavramsal ve açıklama çerçevesi ve temel çıkarımları acısından değerlendirmektedir. Eserin güçlü analiz kurgusu, muhalif aktörleri söylemsel çerçeveleri, stratejileri ve dönüşen ittifaklarıyla incelemektedir. Otoriterleşmenin siyasi bağlamı içerisinde, aktör-odaklı bu makro analiz, siyasallaşan Istanbul Sözleşmesi tartışmalarının şiddetle mücadelenin politika ve aktörlerine etkisini de değerlendirmektedir. Bu inceleme, çalışmada öne çıkan devletlerin kritik rollerine vurgu yaparken, diğer ülkelerdeki benzer tartışma ve süreçlerin incelenmesi için gerekli sorun alanlarına da dikkat çekmektedir.

İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı şiddet, toplumsal cinsiyet ideolojisi, itiraz, (söylemsel) çerçeve, geriye gidiş

Canan ASLAN AKMAN