• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: İlkay ÖZKÜRALPLİ

  • Tarih: 15 Aralık 2022

Bir sorun olarak erkek şiddetinin çözümüne ilişkin girişim ve tahayyüllerde erkek kategorisi çoğunlukla sadece sorunla ilişkili olarak ele alınır. Öte yandan bizzat erkeklerin kendisini de bu mücadelelerde pek görmez ve de duymayız. Halbuki çözüme yönelik herhangi bir çaba sorunun sorumlu faillerinin dönüşümünden geçer ve bunun da ilk adımı çözümden ziyade sorunu tanımaktır. Bu sebeple, çalışmanın temel sorunsalını erkekler “bir sorun olarak erkek şiddeti” ile nasıl ilişkilenir sorusu oluşturur. Bu doğrultuda, çalışmada Bianet’in 2018 yılında gerçekleştirdiği 52 Hafta 52 Erkek, Tesadüf Değil Erkek Şiddeti isimli projesinde erkeklerin ürettiği şiddet ve erkeklikler hakkında yazan 52 metin, eleştirel söylem analiziyle erkek öznelliği, şiddetle ilişkilenme stratejileri ve çözüm tahayyülleri şeklinde üç başlık altında incelenmiştir. Bu çalışma, feminizm ve erkekler arasında kurulabilecek bir ittifakın peşinde, erkek şiddeti ile bir sorun olarak ilişkilenebilen ve kendini ötekine açan bir erkek öznelliğinin imkânlarını tartışmıştır.

erkek öznelliği, eleştirel erkeklik çalışmaları, erkek şiddeti, “52 Hafta 52 Erkek”, eleştirel söylem analizi

İlkay ÖZKÜRALPLİ