• First Language: Turkish

  • Subjects:  Women’s Studies

  • Journal Section: Research Article

  • Authors: Cennet Ceren ÇAVUŞ (Sorumlu Yazar)
    Bir kuruma bağlı değildir
    0000-0002-6042-4273

  • Dates: 10 June 2021

Bu makalenin amacı, birbirine karıştırılan Transhümanizm ve Posthümanizm akımlarının kısa bir analizini yapmak ve Donna Haraway’in “siborg kimliği” kavramsallaştırması üzerinden söz konusu fikir akımlarının sosyal ve ekolojik meselelere bakışını karşılaştırmaktır. Haraway A Cyborg Manifesto’da ve sonraki eserlerinde, çığır açan bir bakış açısı geliştirmiştir. Bu bakış açısı hayvan, insan, makina, erkek, kadın, vb. tahakküme sebep olan ve önceden belirlenmiş, ayrık kategori ve kimlikleri belirsizleştirerek tahakkümün önüne geçmeye çalışmaktadır. Postmodern bir yapısöküm süreciyle Haraway Batı düalizmine ve onun sebep olduğu tüm hegemonyalara meydan okumaktadır. İnsanmerkezci yaklaşımı Hümanistlerden devralan Transhümanistler insanlık durumunu iyileştirmek için her türlü teknolojik ilerlemeyi desteklerken, Posthümanistler insanmerkezci anlayışın toplumsal ve ekolojik adalete verdiği zararlara dikkat çekerek, gezegende yaşayan diğer türlere karşı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yaklaşım sunmaktadırlar. Hem Transhümanistler hem de Posthümanistler iyileştirmeyi desteklemektedir, bununla beraber Transhümanistlerin insanlık durumunu -insanın doğal çevresiyle ilişkisini de gözeterek- gerçekten iyileştirebilmek için Posthümanistlerin içgörülerine ihtiyaçları vardır.

Posthümanizm, Transhümanizm, Ekofeminizm, Siborg, Haraway

Cennet Ceren ÇAVUŞ (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-6042-4273