• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Eylem CANASLAN (Sorumlu Yazar)
    KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ
    0000-0001-6121-8781

  • Tarih: 

Le Mirouer des simples âmes anienties et qui seulement demourent en vouloir et désir d’amour [Yalnızca Sevgi İsteği ve Arzusunda Kalıp Hiçleşen Sade Ruhların Aynası] adlı eser, Ortaçağ Hıristiyan mistisizminin en ilginç ve etkili metinlerinden biri olarak kabul edilir. Bu eserin gerçek yazarı, yirminci yüzyılın ortalarına dek teşhis edilmemiştir. Le Mirouer des simples âmes’ın, “tekrarlanan sapkınlık” suçundan mahkûm edilip 1310’da Paris’te yakılarak öldürülen Marguerite Porete’in kayıp eseri olduğu Romana Guarnieri tarafından 1946 yılında açığa çıkarılmıştır. Bu makale, fikirler tarihinin unutulmuş kadın düşünürlerinin en ilginçlerinden biri olan Marguerite Porete’i tanıtmayı amaçlamaktadır. Sırasıyla, Porete’in yaşamından başlıca kesitleri sunacak, Le Mirouer des simples âmes’ın Guarnieri tarafından keşfedilme serüvenini aktaracak, ardından da eserin edebi yapısı ve içerdiği veya ima ettiği belli felsefi temalar üzerinde duracaktır. Porete’in metninden hareketle seçilen bu temalar şöyledir: ehil ‒ cahil ayrımının tersine çevrilişi, Akıl ile Aşk arasında kurulan karşıtlık, çileciliği reddeden natüralist bakış, iyinin ve kötünün ötesinde diye nitelenebilecek yeni bir öznellik kuruluşuna çağrı ve özgür iradeyi reddeden bir hiçleşme
(anéantissement) kavramı.

Marguerite Porete, Le Mirouer des simples âmes, Romana Guarnieri, Hıristiyan Mistisizmi, Kadın Teologlar

Eylem CANASLAN (Sorumlu Yazar)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ
0000-0001-6121-8781