• Birincil Dil: İngilizce

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: F. Güzin AĞCA-VAROĞLU,  Berrin ÇOBAN, Melek BİNGÖL,  Zeynep KARAKURT,  Gülbahar KILIÇ, Nazime KAPLANER, Sümeyya ZENGİN

  • Tarih: 10 Haziran 2022

Bu makale, Harran Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü’nde okumuş, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden altı genç kadın tarafından yazılan, Dr. F. Güzin Ağca-Varoğlu’nun editörlüğünü ve danışmanlığını yaptığı otoetnografik metinlerden oluşmaktadır. Katkılar, 16 Mart 2020’den sonra yaşanan mekânlarından yansıttıklarıdır. Öğrenciler, toplumlarına sosyal bilimciler olarak katılmış ve aynı zamanda pandemide aile evinin birer üyesi olmalarının getirdiği liminal konumunu deneyimlemişlerdir. Bu muğlak konum, onları günlük yaşamlarında taktiksel olarak güçlendirmiş ve katmanlı, iç içe ve çok boyutlu sosyal çevrelerini analiz etmelerini sağlamıştır. Makalede, bu genç kadınlar, köklü iktidar ilişkileri, mekânsal etkileşimleri, benlik ve toplum arasında birer “sınır aşıcılar” olarak geçiş yaptıkları gelenekleri ve deneyimleri dile getirerek ‘ses’ verdiler.

otoetnografi, eleştirel düşünümsellik, gündelik hayat, güç ilişkileri, ses

F. Güzin AĞCA-VAROĞLU
BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY

Berrin ÇOBAN  
0000-0001-7322-7298

Melek BİNGÖL  
0000-0002-3990-4045

Zeynep KARAKURT
HARRAN UNIVERSITY
0000-0001-8925-1049

Gülbahar KILIÇ  
0000-0002-7910-9046

Nazime KAPLANER  
0000-0002-2968-8369

Sümeyya ZENGİN  
MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY
0000-0001-5606-1388