• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Haktan KALIR

  • Tarih: 10 Haziran 2022

Platon’un Devlet’inde kadınların koruyucu sınıfa dahil edilmeleri ile Antik Yunan’ın geleneklerinin aksi yönünde bir kadın özgürleşmesinin örneğinin ortaya çıktığı dolayısıyla Platon’da feminizm yanlısı yahut eşitlikçi emareler olduğuna dair tezler mevcuttur. Oysa Platon’un Meno’sundan Yasalar’ına kadar kadına erkeğin aşağısında hatta insan ile hayvan arasında bir konum addeden de yine Platon’dur. Bu araştırmada Platon’un Devlet’te kadın koruyuculardan söz ederken Devlet’in bekasını mı kadınların konumunu mu düşündüğünü, Platon’da kadının nasıl yer aldığını ve Platon’un etkilediği akademik mecraların kadın koruyuculara nasıl yaklaştığına dair bir analiz yapılacak, bunun sonucu olarak Platon’da kadın koruyucuların ön koşullarının içerikleri tartışılacaktır.

kadın, ataerki, Devlet, Antik Yunan, Platon

Haktan KALIR
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7595-8000