• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: C Akça ATAÇ
    Çankaya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

  • Tarih: 1 Haziran 2017

Bu çalışma, Amerikan siyasetindeki kadın başkan tartışmalarını, ilk ideal kadın başkan prototipi olarak sunulan çizgi roman kahramanı Wonder Woman’ın ortaya çıkış hikayesi ile feminizm tarihinin kesiştiği noktalar ekseninde, özellikle ikinci dalga feminist hareket bağlamında ele almaktır. Bunu yaparken Wonder Woman’ın süper gücü olan hakikat ile feminist siyaset arasındaki ilişkiyi, ikinci dalga sürecinde patriyarkal siyasetin hakikatle verdiği en kötü sınavlardan biri olan Watergate Skandalı’nı da dahil ederek inceleyecektir. Wonder Woman’ın bir çizgi roman kahramanı olarak elde ettiği kurgusal adaylığa gerçek hayatta 2016 seçimlerinde ilk defa Hillary Clinton erişmiştir. Bu nedenle, öncelikle hakikate karşı tutumuna referansla, Clinton’ın avukatlıktan başkanlık adaylığına uzanan kariyeri feminist siyaset bağlamında ele alınacak, başkanlık kampanyasının başarısız olma sebepleri feminist gelecek için siyasal dersler çıkarmak amacıyla tartışılacaktır.

Wonder Woman, Hillary Clinton, feminist siyaset, Amerikan siyaseti, İkinci Dalga

C Akça ATAÇ
Çankaya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler