• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Raşit ÇELİK 
    Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

  • Tarih: 1 Haziran 2017

Kapsayıcılık kavramı toplumsal adalet tartışmalarında önemli bir yere sahiptir. Kapsayıcı bir toplum oluşturma hedefi bu tartışmaların merkezi konuları arasındadır. Bu doğrultuda bedensel özellikler, cinsiyet ya da herhangi başka bir nedene dayanmaksızın herkesi kapsayıcı bir eğitim anlayışı, kapsayıcı toplum oluşturma hedefinin önemli bir unsuru olarak görülür. Bu ideal bağlamında, bu çalışma öncelikle çağdaş siyaset felsefesinde son derece etkili olan hakkaniyet olarak adalet teorisi ve kabiliyetler yaklaşımı çerçevesinde kapsayıcılık ve kapsayıcı eğitim kavramlarını inceliyor. Ardından, yine bu çerçevede eğitimde hakkaniyetli fırsat eşitliği düşüncesi üzerine bir tartışma sunuyor.

Kapsayıcı Eğitim, Adalet, Eşitlik, Kabiliyetler Yaklaşımı, Amartya Sen

Raşit ÇELİK 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri